Dvě společnosti z kanadského Toronta přišly s novou možností ukládání energie. Rozhodly se skladovat energii na dně jezera Ontario. Jedná se o dvouletý pilotní projekt, ale již nyní přicházejí plány na komerční využití této metody po celém světě.

Tři kilometry od torontského pobřeží, 55 metrů pod hladinou jezera Ontario, je umístěno první podvodní úložiště stlačeného vzduchu na světě. Jedná se o projekt společností Hydrostor a Toronto Hydro. "Tato událost je pro naši společnost důležitým mezníkem a jsme rádi, že máme jako první na světě v provozu podvodní úložný systém stlačeného vzduchu. Nyní se zaměříme na komercializaci této technologie, abychom přinesli naše zelené úložiště energie do zemí po celém světě," říká Curtis VanWalleghem, výkonný ředitel Hydrostor Inc.

Jak píše i server Oenergetice.cz, technologie využívá elektrickou energii, která pohání kompresor, jenž stlačuje vzduch a posílá ho do úložných prostorů v podobě velkých nafukovacích balónů. Když je energie zapotřebí, proces se spustí v opačném směru a tlak vody vzduch z balónů vytlačuje. Potrubí ho vede až na pobřeží, kde dochází k přeměně zpět na elektrickou energii.

Systém je navržen tak, aby se stlačený vzduch ukládal mimo špičku, kdy je malá poptávka a elektrická energie je nejlevnější. Vzduch se pak dá využít k výrobě elektřiny během špičky. Výhodná může být spolupráce s obnovitelnými zdroji energie, jako jsou solární nebo větrné elektrárny, které by mohly energii, jež se pak do balónů posílá, vyrábět bez emisí.

Demonstrativní projekt firmy oficiálně spustily 18. listopadu a jeho úložný systém má kapacitu 660 kilowatthodin (pro srovnání − průměrná domácnost spotřebuje do tří megawatthodin ročně). Výrobci ho označují jako "zelený", protože je bezemisní a není vyroben z žádných toxických látek.

Mezi další výhody patří ekonomická otázka projektu. "Náklady jsou oproti nejlepším bateriím méně než poloviční a životnost je dvakrát tak delší," srovnává VanWalleghem.

K úsporné energetice má Kanada blízko i tři čtvrtě roku starým krokem města Vancouver. To se zavázalo, že veškerá jeho elektřina bude z obnovitelných zdrojů. V březnu o tom jednomyslně rozhodla městská rada. Vancouver se tak dostal do pomyslné společnosti dalších světových metropolí, jako je Sydney, San Diego, San Francisco, Stockholm, Mnichov a další. I tato města už podnikla kroky k tomu, aby byl podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů vyšší, než je jejich spotřeba.