Devět z deseti Čechů si myslí, že by se firmy měly věnovat charitě a společensky prospěšným projektům. Polovina dotázaných také soudí, že společnosti by měly tyto akce podporovat přímým věnováním peněz, nebo výnosem z prodeje výrobků či služeb. Vyplývá to z průzkumu společnosti InsightLab, který spolu s žebříčkem firemních fondů podle toho, jak přispívají, zveřejňují úterní Hospodářské noviny.

Téměř všichni respondenti se shodnou na tom, že by firmy měly myslet i na ostatní a podporovat potřebné. "Lidé hodně přispívají na charitu, a to jak dlouhodobě - podporou konkrétních projektů či institucí, tak i nárazově, třeba při živelných pohromách. Proto zastávají názor, že by veřejně prospěšné projekty měly podporovat i firmy," soudí Radek Jiřičný, ředitel výzkumů společnosti InsightLab.

Více než polovina dotázaných je také přesvědčena o tom, že společnosti mají podpořit charitu věnováním konkrétní finanční částky. Přesně polovina lidí by také uvítala, pokud by společnosti podpořily neziskové organizace výnosem z prodeje.

"Výsledky průzkumu ukazují, že věnování peněz považují lidé stále za čisté a efektivní řešení. To, že by firmy měly projekty podpořit i výnosem z prodeje je celkem logické. Veřejnost totiž považuje za společensky odpovědnou tu firmu, která vyrábí kvalitní zboží, a tak pomáhá společnosti," doplňuje Jiřičný.

V České republice je zaregistrováno 2070 nadací a nadačních fondů, z nichž 254 je firemních, což znamená, že jsou zřizované a podporované českými či nadnárodními soukromými společnostmi. Obecně se v tuzemsku nejvíce podporuje oblast zdravotní, vzdělávání a sociální a humanitární oblast.

Občanské sdružení Fórum dárců letos sledovalo 150 českých nadací a fondů, které skrze různé projekty rozdělily téměř 1,1 miliardy korun. Je to o něco více, než v loňském roce, kdy se jednalo o částku zhruba 950 milionů korun.

 

Související