Správní rada Aspen Institute Praha zvolila novým ředitelem Jiřího Schneidera (52). Ten tak od 1. ledna 2016 vystřídá ve funkci Radka Špicara.

"Zvolení ředitelem Aspen Institute Prague je pro mě velká čest a zároveň výzva. Těším se, že společně s týmem pražského aspenského institutu a našimi partnery v zahraničí budeme vytvářet prostor pro setkávání osobností z různých oblastí politického, hospodářského a kulturního života, přispívat k jeho hodnotovému ukotvení a rozvoji nové generace vůdčích osobností," řekl Jiří Schneider.

Schneider je absolventem pražského ČVUT. Po sametové revoluci byl poslancem Federálního shromáždění, velvyslancem ČR v Izraeli a prvním náměstkem ministra zahraničních věcí ČR. V letech 2005 až 2010 byl programovým ředitelem think tanku Pražský institut bezpečnostních studií.

Bývalý ředitel Radek Špicar odešel z vedení pobočky mezinárodního think-tanku na vlastní žádost po čtyřech letech. Uvedl, že prioritou pro něj je vlastní podnikání a Svaz průmyslu a dopravy, v němž je viceprezidentem.

Aspen Institute Praha je středoevropským partnerem globální sítě Aspen Institute. Slouží jako platforma, kde se mohou setkávat a jednat vůdčí představitelé politiky a obchodu i přední osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem institutu je rozvíjet otevřenou společnost a podporovat mladé středoevropské lídry z různých profesních oblastí v jejich vývoji.

Související