Na českých vysokých školách by v příštích šesti letech mohlo studovat minimálně 20 studentů z řad syrských uprchlíků v Jordánsku. Stipendijní program pro ně navrhuje ministerstvo zahraničí a ve středu ho projedná vláda.

Náklady na vzdělávací pobyt uprchlíků v Česku vyčíslila tuzemská diplomacie na pět milionů korun ročně. Po roce fungování programu úřady vyhodnotí, zda nebude rozšířen o další studenty. Jeho cílem je vzdělat nové elity země rozvrácené občanskou válkou.

"Navrhovaný stipendijní program České republiky má humanitární charakter ve smyslu pomoci uprchlíkům a zároveň rozvojový charakter, v jehož rámci umožní vysokoškolské vzdělání v ČR pro budoucí syrské elity, předání českého a evropského know-how a další rozvoj Sýrie a česko-syrských vztahů po ukončení konfliktu a návratu absolventů do vlasti," stojí v materiálu pro vládu.

Program má fungovat od nového akademického roku. Jeho účastníci nejprve absolvují roční jazykovou přípravu v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze a poté pětileté studium na vysoké škole. Studovat budou v češtině, v případě navazujícího studia a dobré jazykové znalosti i v anglickém jazyce. "Studijní obory nebudou předem limitované (s výjimkou oborů citlivých pro bezpečnost ČR), doporučené budou zejména technické a zemědělské obory a management," konstatuje dokument.

Kandidáty pro udělení stipendia vybere česká ambasáda v Ammánu ve spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), a to "se zvláštním přihlédnutím k nejvíce pronásledovaným skupinám obyvatelstva a gendrové rovnosti".

Adepti musejí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a mimo akademické prostředí nesmějí být déle než dva roky.

Stipendisty nakonec vybere ministerstvo školství spolu s ministerstvem zahraničí.

"Součástí výběru bude také důkladná bezpečnostní prověrka provedená ministerstvem vnitra a zpravodajskými službami ČR v součinnosti s jordánskými partnery. Tato prověrka bude trvat dva měsíce a zpravodajským službám budou poskytnuty veškeré dostupné informace o uchazečích za účelem bezpečné identifikace jednotlivců," uvádí materiál.

Syrští studenti podle něj budou moci v Česku pobývat pouze bez rodinných příslušníků a zavážou se, že po dostudování se vrátí do vlasti.

Po skončení stipendia jim také vyprší povolení k pobytu v České republice.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Náklady na 20 stipendií pro syrské uprchlíky uhradí ministerstva zahraničí, školství a zdravotnictví z peněz vyčleněných na zahraniční rozvojovou spolupráci.

Letošní náklady mají pokrýt nespotřebované výdaje školství a diplomacie na zahraniční rozvojovou spolupráci z minulých let.

V lednu vláda rozhodla, že přijme do Česka 15 rodin syrských uprchlíků. Celkem má jít zhruba o 70 lidí. Přijít do republiky by podle ministerstva vnitra měli v polovině roku. V dubnu nicméně úřad sdělil, že konkrétní osoby ještě vybrány nebyly. Syrským uprchlíkům Česko pomáhá také prostřednictvím programu Medevac, v jehož rámci čeští zdravotníci v Jordánsku operovali řadu nemocných s vrozenými vadami.

Kvůli čtyři roky trvající občanské válce uprchly ze Sýrie tři miliony lidí, kteří našli útočiště v sousedních zemích, zejména Turecku a Jordánsku. Další miliony uprchlíků přežívají mimo domov v samotné Sýrii.

Související