Řešení umožňuje kompletní management servisních případů, včetně napojení na další související procesy, jako je sortiment náhradních dílů, CRM, vyčíslení nákladů, zpětné vyhodnocování kvality výroby a další. Novinku využijí především společnosti v oborech, kde následný servis prodaného zboží je podstatnou a dlouhodobou součástí jejich podnikání - typicky jde například o servis automobilů či zemědělské techniky.

"Důležitý je také pro všechny oblasti výroby, ať už jde o masovou či malonákladovou nebo zakázkovou produkci," říká Jiří Rákosník, obchodní ředitel společnosti a doplňuje: "Dodavatel tak může mít přehled nejen o množství a parametrech servisních zásahů, ale také o jejich provedení; a navíc v návaznosti na další součástí informačního systému o kvalitě výrobních procesů či součástek od subdodavatelů."

Základem je nabídka servisovaného sortimentu, kde se evidují jednotlivé položky včetně jejich vazeb na další informace v ERP.

Součástí je i tvorba daňových a pohybových dokladů včetně výstupů. Seznam jednotlivých oprav je evidován v nabídce Servisní případ. Zde je možné zadávat základní údaje, které jsou zapotřebí pro zaevidování jednotlivého případu, například zákazník, kdy a kdo převzal servisovaný sortiment, popisy závad a podobně. Z formuláře Servisního případu lze vytvářet předběžnou kalkulaci s rozepsáním práce, materiálu a tím stanovení předběžné ceny opravy.

Důležitou funkčností jsou záložky Spotřeba a Práce, kde je možné vytvořit skladové výdejky na sortimenty, které bylo potřeba pro opravu servisovaného sortimentu, nebo vykázat skutečnou práci. Tyto údaje jsou pak přeneseny do generované vydané faktury.

Související