Klíčovým sektorem pro IFS je oblast výrobních podniků, včetně Česka i Slovenska. Jak tato orientace vznikla a jaké jsou na výrobní systém kladeny základní požadavky, jaká má specifika?

První projekty IFS se po založení orientovaly na energetický průmysl, zejména na oblast údržby. Odtud byl jen krůček k řešení problematiky výroby.

V 90. letech IFS získala americkou společnost, která vyvinula ERP systém Avalon, v té době jeden z nejlepších systémů pro řízení výrobních podniků na světě. S Avalonem získala IFS nejen významnou pozici na trhu v USA, ale i velmi zkušený tým vývojářů, konzultantů a dalších specialistů na problematiku informačních systémů pro výrobní podniky.

Kvalitní informační systém pro řízení výroby musí v první řadě pokrývat svou funkčností celý proces výroby od předvýrobních etap až po expedici, záruční a pozáruční servis a mj. i sledování tzv. ekologické stopy - tedy dopadů výroby na životní prostředí.

ERP systém pro výrobu musí být také mimořádně flexibilní, protože procesy ve výrobě jsou velmi specifické s ohledem na roli a postavení výrobního podniku, vyráběný sortiment, tržní orientaci atd. Stále častěji se na výrobu pohlíží, vzhledem k její rostoucí zakázkové povaze, jako na projekt. Proto je požadováno zejména projektové řízení výroby.

Výroba obecně je pro implementaci mnohem proměnlivější než například zpracování účetnictví nebo mezd, kde jsou procesy poměrně striktně definovány příslušnou legislativou. V IFS Aplikacích jsou k dispozici všechny výrobní strategie a je možné je vzájemně kombinovat na úrovni různých stupňů výrobků. Tyto možnosti přinášejí našim zákazníkům konkurenční výhodu.

Dnešní systémy jsou schopny nabídnout i analytické a vizualizační nástroje a technologie. Jak se analytika zabydlela v systémech pro výrobní podniky? K čemu je výrobní firmy využívají a jaká je návratnost této investice?

Ve vyspělých ERP systémech pro řízení výroby už jsou tyto nástroje samozřejmostí. V IFS Aplikaci máme např. Manufacturing Visualiser a další nástroje z oblasti Business Intelligence (BI). Jsou přímo integrovány do našeho systému, uživatelé se tedy nijak nemusí starat o datové přenosy, které jsou jinak u standardního ERP systému běžně požadovány, pokud se k němu nasadí nějaký nadstavbový BI produkt.

Výrobní firmy tyto nástroje využívají rády, protože jsou velmi intuitivní a zpravidla uživateli umožňují pohodlnější analýzu dat než běžné nástroje ERP systému. Díky tomu mohou uživatelé podstatně rychleji získat skutečně důležité informace - například o poruchách ve výrobním procesu, různých odchylkách od plánu apod. Řídit totiž můžete, jen když tyto informace máte.

Můžete pak rychle, zpravidla brzy po vzniku prvotního problému, přijmout opatření, které zabrání, aby problém neeskaloval, například zpoždění ve výrobě. Zabráníte tak ztrátám, které by jinak vznikly.

Návratnost nákladů na nasazení těchto nástrojů je mimořádně rychlá, protože případné ztráty hrozí spíše v řádu milionů, zatímco náklady na uvedené nástroje jsou oproti tomu jen ve stovkách tisíc.

Důraz na jednoduchost obsluhy IFS Aplikací společně s jejich plně dotykovým ovládáním přetvářejí práci se systémem na hru.

Zdeněk Fous (57)

 

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze, obor Elektronické počítače.

 

V IFS Czech pracuje od roku 2000. Dříve zastával manažerské pozice ve výrobních a energetických firmách jako Elektropřístroj nebo Pražská teplárenská. Absolvoval též půlroční pracovní stáž v energetické polečnosti v Anglii.

 

Posledních sedm let Zdeněk pracuje ve společnosti IFS Czech na pozici oblastního ředitele české a slovenské pobočky.

 

Ve volném čase rád sportuje, ať už se jedná o lyžování nebo squash, a samostatně cestuje do lokalit mimo Evropu.

Jedním z nejviditelnějších trendů v IT je zapojování mobilní techniky - smartphonů a tabletů - do procesů zpracování dat. Osvojují si tento trend i výrobní podniky?

Využívání mobilních aplikací ve výrobních podnicích je pozvolné, což je dáno vysokou konzervativností v této oblasti podnikání. Ovšem tak, jak se rok od roku zvyšují požadavky na efektivitu a kvalitu, rostou požadavky na implementaci takových řešení.

Informační systém IFS Aplikace obsahuje sadu mobilních aplikací, tzv. IFS Touch Apps, které jsou použitelné pro řadu různých úloh a doplňují tento ERP o možnost práce mimo kancelář.

Příkladem mobilní aplikace je IFS Non Conformace Reporter. Je vhodná pro všechny výrobní podniky, které se zabývají řízením kvality. Pracovník může nahlásit neshodu přímo v místě jejího vzniku, pořídit fotodokumentaci, doplnit popisem a odeslat do ERP systému IFS Aplikace. Uživatel může vloženou neshodu dále sledovat a zjišťovat, jaké činnosti jsou k ní prováděny. Přínosem je rychlý a snadný způsob reportování neshod, což významně pomáhá ke zvyšování kvality.

Dalším příkladem a nejpoužívanější mobilní aplikací je IFS Notife Me, která slouží ke schvalování objednávek, faktur či cestovních výdajů. Uživatel vidí přehledně položky pro schválení, po kliknutí na detail o nich získá podrobné informace (např. o faktuře). Současně se může podívat i na přiložený sken faktury.

Výhodou je možnost také práce offline, kdy se schválené položky synchronizují se serverem hned, jakmile je opět k dispozici internetové připojení. Díky tomu může uživatel využít jinak ztracený čas pro administrativu, například při čekání na vlak, autobus, či v dopravní koloně.

Vámi nabízený ERP systém dnes může mít zákazník v cloudu. Jak se manažeři českých výrobních podniků (střežících svá výrobní know-how) smiřují se skutečností, že svá data nemají "pod střechou" (on-premise)?

Současné IT má nyní čtyři velmi živě diskutované oblasti - velká data, mobilitu, cloudové služby a sociální sítě.

O prvních dvou jsme se bavili v předchozích otázkách. Poslední dvě jsou velmi zajímavé nejen svojí tématikou a živými diskusemi. Prostředí a zákazníci ERP systémů jsou, jak jsem již zmínil, logicky konzervativnější.

ERP systémy představují kritické aplikace, uživatelé jsou tak velmi opatrní v jejich vnějším propojování a sdílení se světem. IFS Aplikace jsou řešením pro středně velké a velké podniky, které mají svoje specifika. Není proto možné, alespoň v současnosti, srovnávat službu poštovních serverů, administrativních nástrojů atd. s podporou výrobních, logistických a dalších významných specifických procesů v podniku.

IFS Aplikace je na určité druhy cloudových služeb připravena. Výrazně větší procento instalací v cloudu evidujeme u našich amerických kolegů; v České republice nyní IFS Aplikace provozují v cloudu dvě společnosti využívající služeb IT platformy PaaS.

Jak vidíte budoucnost na poli ERP systémů z pohledu IFS, v čem se budou dále rozvíjet?

Zde bych si dovolil paralelu s automobilovým průmyslem. Existující a funkční základ je třeba rozvíjet tak, aby řidič-uživatel získal maximální komfort, bezpečnost a efektivitu při jízdě, zde při provozu ERP systému.

IFS Aplikace pokračují, i ve své nové připravované verzi 9, v nastoupené cestě využívání nejmodernějších technologií, spolu s vysokým standardem a kvalitou ergonomie a intuitivního ovládání. Dalším rozvíjeným prvkem je a bude rozšiřování funkčnosti mimo statické kanceláře směrem do provozu, obchodu a blíže ke koncovým zákazníkům uživatele.

Součástí našeho řešení je vnitropodniková sociální síť, která přináší do konvenčního světa objednávek, dokladů a procesů informace, kterými uživatelé budují podnikovou znalostní databázi.

Způsob práce s informacemi v IFS Aplikacích se podobně jako v populárních vyhledávačích a sociálních sítích mění na intuitivní a efektivní zábavu.

Související