Jeden se týká přenosu všech informací přicházejících do firmy, které míří do jednotného informačního systému, v němž by se daly dále zpracovávat a uchovávat. Druhý se dotýká efektivity mimo kancelář, která může být se správnými nástroji a informacemi mnohem vyšší.

Převod papírových dokumentů do vhodné elektronické formy, centrální zpracovávání takových informací a jejich využití ke kvalitnějšímu řízení chodu organizace je bezesporu tématem nejen mezi českými podniky, ale také v zahraničí. Jinak by se problematika správy dokumentů a ECM stěží stala jedním z hlavních témat letošního CeBITu.

Nejde přitom jen o to papírové dokumenty skenovat, je třeba je zpracovávat do vhodného, fulltextově prohledávatelného formátu. Ten pak uchovávat ne na lokálních discích uživatelů, ale buď v centrálním úložišti, nebo ještě lépe přímo v informačním systému ERP, kde je dále možné takový soubor připojovat ke konkrétním procesům, událostem, zakázkám apod.

Druhou příležitostí k rozvoji podnikání je možnost být efektivní mimo kancelář, což se týká především obchodních zástupců, servisních pracovníků a managementu. Jde o zaměstnance, kteří v mnoha případech značnou část své pracovní doby tráví mimo sídlo firmy, bez přístupu k datům v systému.

Efektivitu jejich činnosti může výrazně zvýšit mobilní řešení, s jehož pomocí mohou pracovat s daty o zákaznících na mobilních telefonech či tabletech. U obchodníků může jít o vytváření objednávek, jejich historii, zjišťování dostupnosti zboží či skladových zásob. U servisních pracovníků např. o historii servisních zásahů, evidenci náhradních dílů a jejich dostupnost a tak dále.

Toto jsou pro letošní rok dva důležité trendy, které mohou firmy využít pro růst a zvyšování efektivity svého podnikání. Samozřejmě se bez těchto nástrojů zatím obejdou, ale dříve či později, jako tomu bylo třeba v případě řízení vztahů se zákazníky s pomocí CRM, budou muset tyto výzvy vyřešit.

 

Jiří Rákosník
obchodní ředitel, J.K.R.

Související