Asociace veřejně prospěšných organizací ČR začala udělovat tuzemským neziskovkám značku spolehlivosti. Inspirovala se v zahraničí a na podobě značky spolupracuje s mezinárodní organizací International Committee on Fundraising Organizations. Ta sdružuje hodnotitele neziskových organizací v dalších šestnácti zemích, například v Německu, Švýcarsku, Švédsku, USA, Kanadě či na Tchaj-wanu. 

Například v Nizozemsku organizace se značkou spolehlivosti získaly podle asociace z darů o pětinu víc peněz než ty bez označení. Nezisková organizace, která chce v Česku získat značku spolehlivosti, musí například existovat alespoň dva roky, mít webové stránky, získávat alespoň deset procent svých celkových zdrojů od soukromých dárců nebo v případě ročních výnosů nad tři miliony korun dělat audit.

"Situace, kdy dvě třetiny českých neziskových organizací vůbec nemají webové stránky, je alarmující. Nejhorší situace je u spolků, které mají web jen ve čtvrtině případů, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a nadace se pohybují kolem 50 procent. Přijatelná je pouze situace u účelových zařízení církví s 87 procenty," říká Pavel Bachmann z královéhradecké univerzity.

"Nový, ještě nepublikovaný výzkum ukázal, že nepřítomnost na webu je přirozeně vyšší u malých organizací. Větší organizace s celostátním zaměřením jsou na internetu přítomné významně častěji. Ze stránek toho ale moc nezjistíte. Schází popis jasného poslání, které by vymezilo přínos organizace pro společnost. Finanční výkazy jako rozvahu a výsledovku nezveřejňuje 60 procent organizací, původ darů pak schází u více než 40 procent organizací," dodává Bachmann.

O udělení značky spolehlivosti rozhoduje nezávislá rada složená z odborníků na český neziskový sektor. Až do června 2015 je pilotní program pro zapojené neziskovky zdarma. Od poloviny března rozjíždí Asociace veřejně prospěšných organizací osvětovou kampaň o hodnocení spolehlivosti ve všech krajských městech republiky.

"Věříme, že nám značka pomůže při získávání finančních prostředků a že nás to představí jako organizaci, která je transparentní," uvedla ředitelka brněnské obecně prospěšné společnosti Na počátku Eva Vondráková, která pomáhá těhotným ženám a matkám v nouzi. Organizace Na počátku patří mezi prvních dvanáct držitelů této značky.

Prezident asociace Marek Šedivý je přesvědčen, že značka dá jistotu dárcům, že i méně známé neziskové organizace pracují spolehlivě a dárce nemusí mít obavu takovou organizaci podpořit. 

"Dárci mají díky značce představu, které organizace správně hospodaří s darovanými prostředky a využívají je na deklarovaný účel. Máme výhodu, že naši hodnotitelé jsou odborníci na fungování neziskových organizací a prověřují tak nejen nakládání s financemi, ale zaměřují se rovněž na správu, řízení a transparentnost celé neziskovky," dodává Šedivý.

Neziskové organizace, které jsou držiteli značky spolehlivosti, jsou každoročně prověřovány a hloubkovým hodnocením procházejí každé tři roky.

Kvalitu neziskových organizací prověřuje také soutěž Neziskovka roku. Držitelé značky spolehlivosti, jakou jsou například organizace Helppes či Lata, se i v této soutěži umístily vysoko.

Související