Čeští spotřebitelé musejí platit za německé obnovitelné zdroje. Je to sice nepřímo, ale nejedná se o malou sumu - jen na konci minulého roku to podle informací HN měly být až desítky milionů korun. Řeč je přitom jen o technikálii, tzv. redispečinku, jednom z nástrojů, jak bojovat s přetížením přenosové soustavy.

Redispečink...

... je opatření, kterým se provozovatel přenosové soustavy snaží zabránit jejímu přetížení. Většinou funguje tak, že je upravován výkon nejbližších elektráren před a za tzv. úzkým hrdlem, tedy přetíženou částí konkrétního vedení. Dříve se jednalo o výjimečný nástroj, ve stupnici těsně před opatřeními pro stav nouze. Jeho využití ale s boomem obnovitelných zdrojů stále roste.

Ten provádí státní společnost ČEPS, správce tuzemské přenosové soustavy. A pokud na severu Německa příliš zafouká vítr, elektřina putuje i přes naše území. Když systému hrozí přetížení, ČEPS formou tzv. redispečinku domluví vypnutí, anebo zapnutí potřebného zdroje a doplatí mu nemalý ušlý zisk nebo vzniklé náklady.