Městský soud v Praze vyhověl žalobě občanského sdružení Kořeny Litvínov a vrátil Českému báňskému úřadu téměř čtyři roky staré rozhodnutí o plánu otvírky lomu Vršany se vstupem do dobývacího prostoru Slatinice. Zda úřad podá proti rozhodnutí soudu kasační stížnost, nebo vrátí kauzu obvodnímu báňskému úřadu v Mostě, se rozhodne do pátku.

Podle rozhodnutí soudu úřad porušil procesní práva žalobce ve správním řízení. Především tím, že se občanské sdružení nemohlo před vydáním napadeného rozhodnutí účastnit řízení o udělení souhlasu podle zákona o ochraně přírody a krajiny, respektive uplatnit námitky, a nemohlo se vyjádřit ani ke všem podkladům prvostupňového rozhodnutí.

Hornickou činnost nelze podle zákona vykonávat bez pravomocného povolení a vydání nového, pokud se jej firmě podaří získat, bude trvat nejméně půl roku. Do té doby se budou muset velkostroje v tomto hnědouhelném dole zastavit.

Proti přiblížení velkolomu Vršany až na 500 metrů od jejich domovů protestují obyvatelé mosteckých čtvrtí Ressl a Čepirohy. O plánech na rozšiřování dolu je nikdo předem neinformoval, dozvěděli se o něm až po vydání povolení k těžbě. Jeho zrušení jim umožní jednat o výhodnějších podmínkách, včetně možnosti ukončit těžbu ve větší vzdálenosti od obytné zástavby a prosazení lepších protihlukových a protiprachových opatření.

Ministerstvo životního prostředí ve svém závěrečném stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí výslovně požadovalo, aby bylo vytěžené uhlí z Vršan přednostně nabízeno teplárnám vyrábějícím současně elektřinu a teplo. Ty totiž dokážou energii v něm obsaženou využít více než dvakrát účinněji - s účinností přes 70 procent - než elektrárny vyrábějící pouze elektřinu, kde je účinnost přibližně jen 30 procent. Báňské úřady však požadavek ministerstva ignorovaly.

Vršany vydolovaly v roce 2013 necelých 7 milionů tun hnědého uhlí. Většina produkce dolu, přibližně 5 milionů tun, směřuje do nedaleké elektrárny Počerady vlastněné ČEZ. Firma je povinna podle smlouvy zásobovat elektrárnu uhlím až do roku 2050. Přerušení těžby plnění tohoto závazku ztíží či znemožní.

Související