Rakouská nadace Unruhe neboli Neklid v soutěži SozialMarie ocení příští rok v květnu ve Vídni už po jedenácté patnáct výjimečných projektů z oblasti sociálních inovací. Vedle finanční odměny v celkové výši 54 000 eur nabízí zviditelnění projektů, které novátorským způsobem reagují na společenské výzvy.

Ziskové i neziskové organizace mohou své projekty do soutěže přihlašovat do 27. ledna 2015. Zájemci najdou na webu soutěže vedle samotného formuláře také veškeré informace k podmínkám účasti, stejně tak jako kritéria hodnocení.

K účasti v soutěži jsou zvány občanské společnosti, neziskové organizace a firmy z celé České republiky, Maďarska a Rakouska, z Chorvatska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska.

Loni v soutěži uspěly dva tuzemské projekty - Patron a Poradna pro oběti násilí z nenávisti. Ty si odnesly také odměnu ve výši 1000 eur. 

Projekt Patron nevládní organizace Liga otevřených mužů pomáhá mladíkům, kteří odcházejí do reálného života z dětských domovů. Obecně prospěšná společnost In Iustitia s projektem Poradny pro oběti násilí z nenávisti zase poskytuje právní poradenství obětem, sociální služby ohroženým komunitám a zároveň zvyšuje povědomí o problematice násilí z nenávisti a jeho dopadu na celou společnost.

V roce 2013 v této soutěži uspěl například sociální podnik Pragulic, díky němuž bezdomovci v Praze provázejí turisty po tradičních i méně tradičních místech.

"V loňském roce se o cenu ucházelo celkem 300 přihlášených projektů a já doufám, že jich bude zase o trochu víc," říká Wanda Moser-Heindlová, zakladatelka nadace Unruhe, která cenu SozialMarie zřizuje. Soutěž se podle Moser-Heindlové snaží podpořit vzájemné propojování inovativních sociálních projektů a současně také upozornit společnost na trvale udržitelná řešení, která jsou příkladem a inspirací pro další a nové iniciativy.

Cena SozialMarie byla poprvé udělena v roce 2005. Každý rok také přebírají v rámci slavnostního předávání cen 1. května "SozialMarie Patroni" svoji aktivní záštitu nad jedním z vítězných projektů, jež si sami zvolí, a provází či podporují tento projekt v průběhu roku následujícího. Za Českou republiku se pro příští rok patronem stává majitel firmy Linet Zbyněk Frolík.

Související