Výrobce ložisek s téměř šedesátiletou tradicí si od nového systému slibuje zkvalitnění podpory všech procesů pomocí moderního ERP systému a také CRM.

"Od nového systému očekáváme především podporu obchodních činností. Získáním aktuálních obchodních a ekonomických informací o zákazníkovi a o stavu poptávaných výrobků v procesu zpracování chceme maximálně zefektivnit naše obchodní procesy," říká Miloslav Říha, jednatel společnosti, a pokračuje: "Neméně důležité jsou však pro nás podpora plánování výroby kapacitními propočty, sledování fyzického stavu výroby či sledování výkonnosti jednotlivých pracovišť. Velmi dobře využijeme i elektronickou evidenci odvedené práce a možnosti vyhodnocování, které systém nabízí."

Vedení společnosti však předpokládá také finanční přínos zavedení nového systému. Konkrétně se jedná o úspory v oblasti evidence odvedené práce, finanční přínos plynoucí ze zvýšení efektivnosti práce obchodního oddělení a také z optimalizace dodacích termínů u subdodávek.

Helios nasadila také Tulipa Praha

Asseco dodá systém Helios Orange také společnosti Tulipa Praha, která disponuje jednou z největších prodejních ploch a svým zákazníkům nabízí více než 1 000 druhů řezaných květin a dekorační zeleně od více než 60 dodavatelů z pěti kontinentů.

Společnosti přestal vyhovovat starý účetní systém, který kromě účetnictví pokrýval personální agendu. Vedení se rozhodlo pro pokročilejší řešení umožňující efektivnější sledování pohybu zboží a zjednodušenou evidenci souvisejících nákladů. O transport květin se totiž ve firmě stará flotila firemních automobilů.

"I přes dlouhodobou snahu jsme nebyli schopni se dohodnout s dodavatelem předchozího systému na dalším smysluplném postupu," vzpomíná Pavel Kusý, jednatel společnosti, a dodává: "Zejména naprostá neochota o jakékoliv uzpůsobení systému pro naše firemní potřeby byla hlavním důvodem pro ukončení spolupráce."


 

Související