Vítěze soutěže Neziskovka roku 2014, kterou pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti, vybrala odborná porota ze 135 přihlášených neziskových organizací.

V kategorii malá neziskovka uspělo pražské sdružení Lata, které pracuje s ohroženou mládeží. Jako nejlepší střední neziskovku porotci vybrali sdružení Pferda, které pomáhá handicapovaným. Vítězem kategorie velká neziskovka je Charita Opava.

O Ceně veřejnosti mohli rozhodnout hlasující na webu nadace, už podruhé nejvíce zaujala společnost Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené. 

"Letošní ročník Neziskovky roku nás utvrdil v přesvědčení, že se český neziskový sektor opravdu profesionalizuje. Vybrat z každé kategorie pouze jednoho vítěze nebylo vůbec snadné, nakonec ani v Ceně veřejnosti náskok prvního tak veliký," shrnuje Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti.

Pražské sdružení Lata uspělo v kategorii malých neziskových organizací se svým projektem Ve dvou se to lépe táhne. Proškolený dobrovolník se schází a podporuje mladého člověka od 13 do 26 let, který se dostal do problémů, s nimiž si sám neumí poradit. Například se šikanou ve škole, ale i s nejrůznějšími závislostmi, a sám se chce z obtíží dostat. 

Tato kategorie byla otevřena pro nestátní neziskové organizace, jejichž průměr výše ročních obratů za poslední tři roky nepřesáhl tři miliony korun.

Lata byla jedna z prvních organizací v Česku, která tento „peer“ model v práci s rizikovou mládeží využila před dvaceti lety a v rámci Prahy je nadále jedinou organizací, který tuto službu mladým lidem nabízí, navíc doplněnou o odbornou sociální práci s klienty a další podpůrné aktivity.

Ročně pomůže 100 dětem a mladým lidem. "V roce 2013 jsme pomohli 101 klientům, se kterými pracovalo 89 dobrovolníků. Společně strávili 2002 hodin na společných schůzkách," uvedla ředitelka Laty Markéta Ježková. Pro Latu to není první ocenění její činnosti, už loni získala za projekt Ve dvou se to lépe táhne ocenění Nadace ERSTE za přínos sociální integraci.

Nejlepší středně velkou neziskovou s průměrným ročním obratem do 10 milionů korun se stalo sdružení Pferda, které působí na Rychnovsku a Náchodsku. 

V roce 2005 její zakladatelky zareagovaly na situaci dospělých osob s mentálním postižením na Královehradecku a vznikla tréninková kavárna Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou, která se snažila handicapované dále vzdělávat a posouvat na trh práce. Postupně vznikly další projekty - tréninkový byt, který připravuje tyto osoby na samostatný život, tréninková pekárna i nová tréninková kavárna Láry Fáry 2 v Náchodě. 

"Největším úspěchem  Pferdy  je vytvoření služby Takový normální život a začlenění šesti handicapovaných do běžného života. Tito uživatelé mají svůj nový domov, svou práci a svůj volný čas, který tráví tak, jak si přejí," uvádí sdružení na svých webových stránkách. 

Pferda nedávno uspěla i v grantovém projektu Nadace České spořitelny, kdy získala příspěvek na svou chráněnou pekárnu v Kvasinách.

Velkou neziskovkou roku se stala Charita Oprava. Charita byla založena před 25 lety a  je dnes největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb na Opavsku. Do této kategorie spadají neziskové organizace s ročním obratem nad deset milionů korun.

Charita Opava nabízí v 17 střediscích deset sociálních služeb, provozuje dvě zdravotnická zařízení a mateřské centrum, přičemž sama zaměstnává více než 200 lidí, více než polovinu z nich tvoří zdravotně handicapovaní.

U veřejnosti mělo největší úspěch centrum výcviku psů pro postižené Helppes, které například aplikuje v praxi vlastní metodiky ve speciálním výcviku psů pro diabetiky a osoby s poruchami autistického spektra. Za dobu své existence Helppes usnadnil život již 181 osobám s nejrůznějšími typy postižení.

Cílem ocenění je ukázat příklady dobré praxe neziskových organizací.  S cenou je spojen i finanční příspěvek ve výši 20 000 korun. Kromě toho vítězné organizace získaly symbolický křišťálový hranol. 

"K této ceně se vážou synonyma jako průhledný, čistý, průzračný, takové by neziskovky měly být.  Zároveň když na něj svítí slunce nebo se setká s jiným světlem, umí rozestřít celé své  barevné spektrum.  To je pro nás symbolické. My také chceme vidět celé spektrum kvalit  neziskových organizací. A jsme rádi, když jsou organizace také skvěle řízeny," uvedla ředitelka Nadace rozvoje společenské odpovědnosti Hana Šilhánová.

 Mezi partnery projektu Neziskovka roku jsou například Skupina ČEZ, KPMG, Nadace Karla Janečka nebo ČSOB.

Související