Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je jednou z oblastí, na kterou zaměstnavatelé často zapomínají či ji podceňují. O to raději se jí pak věnuje inspekce práce. Nejde přitom jen o dodržování základních pravidel bezpečnosti práce, jako například seznámení zaměstnanců s riziky, předcházení pracovním úrazům nebo zajištění školení, ale také vedení dokumentace.

"Papírování všeho druhu je pro firmy obecně velký problém. Společnosti se sice mnohdy snaží dokumentaci bezpečnosti práce vést samy, stává se však, že je formální či neúplná, za což pak hrozí velké pokuty v řádech statisíců," říká Martin Šimek z on-line magazínu o bezpečnosti práce www.BezpecnostPrace.info

Vyznáte v nařízeních bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Otestujte se.

Pravidla BOZP se vztahují:

Na všechny zaměstnance v hlavním pracovním poměru
Na všechny zaměstnance včetně brigádníků
Na všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele pohybují na pracovišti

Na práci z domova, tedy homeoffice, se pravidla BOZP:

Vztahují ve stejné míře jako by byl v zaměstnání
Nevztahují
Vztahují jen částečně

Zaměstnavatel může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti a pokud zaměstnává nejvýše:

10 zaměstnanců
25 zaměstnanců
50 zaměstnanců

V knize úrazů eviduje zaměstnavatel?

všechny úrazy, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost, nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny
pouze úrazy, jimiž byla způsobena pracovní neschopnost
pouze úrazy, jimiž byla způsobena pracovní neschopnost přesahující 3 pracovní dny

Zaměstnavatel je povinen stanovit potřebná opatření proti opakování podobných pracovních úrazů:

pouze u úrazů, ke kterým došlo porušením povinností ze strany zaměstnavatele
u všech pracovních úrazů
pouze u smrtelných a těžkých pracovních úrazů

Zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci BOZP musí mít:

Všechny podnikatelské subjekty, tedy právnické osoby (s.r.o., a.s. apod.) i podnikající fyzické osoby (živnostníci – OSVČ) bez ohledu na počet zaměstnanců při naplnění zákonných podmínek
Všechny podnikatelské subjekty, tedy právnické osoby (s.r.o., a.s. apod.) i podnikající fyzické osoby (živnostníci – OSVČ) s více jak dvěma zaměstnanci
Pouze právnické osoby (s.r.o., a.s. apod.)

Co se rozumí dle nařízení vlády průvodní dokumentací povinnou pro všechna technická zařízení a stroje?

předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele
soubor dokumentů obsahující návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení a strojů
zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce

Kdo všechno musí být seznámen s riziky (registrem rizik), se kterými může přijít zaměstnanec na pracovišti?

vedoucí pracovník a majitel společnosti
všichni zaměstnanci
jen zaměstnanci pracující více jak 2 hodiny denně v místě provozovny


 

ZKONTROLOVAT

Pozn.: Správné odpovědi se po zkontrolování podbarví zeleně.

Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru