Zakladatelé nadačního fondu Klíček manželé Markéta a Jiří Královcovi na sklonku léta 1997 dostali pro nadaci darem starou vesnickou školu se zahradou v Uhlířských Janovicích ve středním Posázaví a začali budovat dětský hospic. 

V roce 2004 skončila náročná rekonstrukce staré školní budovy a ta začala sloužit rodinám s těžce nemocnými dětmi. V mnoha ohledech se přiblížila prvotní představě otevřeného domu, který nabízí především tzv respitní, tedy odlehčovací péči pro rodiny s nemocnými dětmi. 

Dobrá myšlenka našla před pěti lety podporu u byznysového partnera. IT poradenská společnost Mibcon se 100 zaměstnanci s hospicovou charitou začala jako jedna z prvních českých firem. Než ale padla volba právě na Klíček, ve firmě si najali Janu Ledvinovou, specialistku z Českého centra fundraisingu. Ta jim udělala předvýběr témat, která přicházela v úvahu k podpoře. 

"My jsme si ji najali jako odborníka. Pro firmu šlo o investiční projekt, když to řeknu natvrdo," vzpomíná Ondřej Dědina, jeden ze spolumajitelů firmy. "Jenže jsme za investované peníze nechtěli koupit třeba parkoviště, ale udělat někde něco skutečně užitečného." Podle Dědiny rozhodlo ve prospěch Klíčku i to, že ředitelka hospice Markéta Královcová umí dobře komunikovat s veřejností a firmami. 

Ideální spolupráce byznysu a nezisku 

Dárcovství ve firmě Midcon funguje tak, že část příspěvku věnuje ze své kapsy zaměstnanec a druhou polovinu doplatí firma. "Kdybychom jen přeposlali peníze z firemní kasy, tak by zaměstnanci nebyli v dárcovství nijak angažovaní, necítili by v něm kus sebe," je přesvědčen spolumajitel Mibconu.

Byznys firmy spočívá v konzultacích, které se měří podle odpracovaných hodin a dnů, takzvaných "mandayů". Lidé pro hospic Klíček proto pracují jeden den zadarmo. Podle Dědiny dárcovství zaměstnanců pomáhá i to, že to, že věnovat finance touto cestou je poměrně jednoduché. Vždy v červenci firma napíše zaměstnancům, zda chtějí přispět Klíčku a připojí se jednoduše ten, kdo chce. 

Dětské hospice

První dětský hospic na světě, Helen House Children's Hospice v Oxfordu, vznikl v roce 1982. V Británii začalo od té doby fungovat 14 zařízení tohoto typu.

Na rozdíl od hospicu pro dospělé, v nichž dospělí tráví poslední dny svého života, soustřeďují se dětské hospice spíše na odlehčovací péči. Nemocné děti a jejich rodiny přijíždějí na krátkodobé, zpravidla nekolikadenní až nekolikatýdenní pobyty. Cílem je zvýšit kvalitu života dětí a umožnit rodičům odpočinek.

Dětské hospice v České republice:

Dětský hospic Klíček – Uhlířské Janovice

Mobilní dětský hospic Ondrášek - Ostrava

Několik lidí z firmy komunikuje s hospicem přímo. Mibcon ve spolupráci s Markétou Královcovou pro to prý jen vytvořil vhodné podmínky, což ocenila před dvěma lety i Nadace Via a udělila firmě cenu Via Bona. „Mezi firmou a dětským hospicem je taková důvěra, že to, jestli koupí novou postel nebo něco jiného, je zcela na nich," říká Dědina. 

Markétu Královcovou naopak těší, že si dala nějaká firma práci hledat i méně známou neziskovku. "Nepatříme mezi nejviditelnější neziskové organizace v Česku, přesto si nás lidé z Mibconu všimli a rozhodli se nás podpořit. Někteří zaměstnanci jezdí na letní tábor Klíčku a účastní se benefičních akcí. Díky tomu vidí práci lidí v hospicu zblízka. A často se stane to, že se pak rozhodnou podpořit některé konkrétní dítě, které si sami vyberou," uvádí Královcová.

Mibcon dětskému hospicu neposílá jen peníze. Propůjčil Klíčku i jeden z firemních apartmánů v Praze – pro rodiče těžce nemocných dětí, které se léčí v motolské nemocnici. "Sídlíme v Hodkovičkách, kde jsme přebudovali k podnikání bývalý hotel Orlík na firemní sídlo. Kolem objektu je i zahrada," vysvětluje Dědina.

Markéta Královcová říká, že apartmán nechávají rodinám, které potřebují výlučnou péči nebo když má někdo těžké trápení. "O tom, kdo půjde bydlet do tohoto speciálního apartmánu, si rozhodují sami pracovníci z Klíčku a za firmu s případnou koordinací pomáhá dobrovolnice ze společnosti Mibcon," doplňuje Ondřej Dědina.

Firem, které podporují hospice, přibývá

Stacionární hospice v Česku jsou financovány vícezdrojově. Zdravotní složka paliativní péče je již systémově hrazena zdravotními pojišťovnami, ale úhrada sociální složky této péče zůstává stále nedořešena. Zatím je poskládána z příspěvku klienta, dotací ministerstva práce, v některých případech přispívají ještě kraje a obce. 

Konkrétně to znamená, že péče v každém hospici (lékařská, ošetřovatelská, veškeré služby) stojí denně průměrně 2000 korun. Jen 50–60 procent ale hradí zdravotní pojišťovna. Částečně se na financování podílejí i pacienti a jejich rodiny, ti hradí příspěvek úměrný jejich příjmu, tak aby hospicová péče byla dostupná pro každého. A zbylé chybějící prostředky na provoz se hospice snaží získat od soukromých dárců, nadací, fondů, firem a jednotlivců – bez jejich pomoci by v současné době péči poskytovat všem bez rozdílu nemohli.

Ještě hůř jsou na tom mobilní neboli domácí hospice, které poskytují paliativní péči pacientům v jejich domácím prostředí. Žádný z přibližně 30 mobilních hospiců v Česku zatím nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou. „Financování domácí paliativní péče je teď předmětem jednání mezi ministerstvem, pojišťovnami a odbornými společnostmi. V prvé řadě je potřeba na jistých pilotních programech a projektech určit metodiku úhrad a financování paliativní péče vůbec,“ uvedla nedávno pro Český rozhlas Dana Šalamunová z ministerstva zdravotnictví.  

Péče o umírajícího v domácím prostředí vyjde přitom podle Marka Uhlíře z pražské Cesty domů na den na necelé 2000 korun, péče v nemocnici je minimálně o tisícovku dražší.

Cílenou pomoc hospicovému hnutí poskytuje například Nadační fond Avast, který má podobně jako Mibcon podporu paliativní péče jako hlavní program své společenské odpovědnosti. Přidávají se ale i další firmy.

Například hospic Červený Kostelec podporují firmy  S.C. Johnson, Vaše DEDRA z České Skalice, Isolit Bravo, ALBI Česká Republika, Agris, AG Maiwald z Litomyšle nebo TycoElektronics z Trutnova a řada dalších. Firmy nedávají jen peníze. Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradu (lékaři a sestry jezdí pečovat o pacienty k nim domů) dostal před pár týdny nový automobil díky příspěvku Nadace ČEZ a peněz z letošní Tříkrálové sbírky. 

Nadace Komerční banky Jistota podpořila zase Hospicové hnutí svaté Zdislavy. Dar hnutí využil na vybudování nového hospice v Liberci, který doplní již fungující terénní hospicovou službu. Společnost Linet, která vyrábí nemocniční lůžka, a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče nabídly i dalším firmám možnost zapojit se do sponzorování lůžek pro pacienty. Provozovatelé lůžkových i domácích hospiců mohou díky spolupráci partnerů získat polohovací lůžka s celkovou slevou až 70 procent.

Související