Na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy vzniká ojedinělé Centrum paliativní péče. Mělo by se stát platformou, která bude zlepšovat a rozvíjet péči o umírající a samotné téma "umírání" v Česku. Projekt je unikátní v celém regionu střední a východní Evropy.

Jeho vznik podpořil Nadační fond Avast.

Fond už v únoru spustil pilotní program Spolu až do konce, který je zaměřený na zlepšení péče o umírající. "Do programu se přihlásilo 105 projektů. Od rukou psaného dopisu staré paní až po profesionální projektové záměry. Nakonec jsme spolu s odborníky vybrali 11, které podpoříme" říká manažerka fondu Martina Břeňová. Projekty dostanou téměř 7,5 milionů korun.

Milion korun na rozjezd centra při Univerzitě Karlově získal psycholog Martin Loučka, který se tématem paliativní péče zabývá celý svůj profesní život a nedávno se vrátil z britského Lancasteru, kde je světová observatoř paliativní péče. „Moc si přeji, aby centrum začalo na fakultě v září oficiálně fungovat a připravovat lékaře na atestace z paliativní medicíny. A hlavně se začít věnovat výzkumu,“ tvrdí Loučka.

Výraznou podporu z Nadačního fondu Avast získala například také Česká společnost paliativní medicíny, která usiluje o včlenění paliativní medicíny do výuky na lékařských fakultách. „Paliativní péče patří dnes jen k volitelným nepovinným předmětům, to by se mělo změnit,“ uvedla předsedkyně správní rady fondu Jarmila Baudišová.

O peníze na projekty, které jsou zaměřené na důstojné umírání, mohli žádat všichni - například neziskové organizace, zdravotnická zařízení, vzdělávací instituce, obce, ale také jednotlivci s dobrým nápadem nebo církevní nadace.

Zaujala také myšlenka mobilního hospice v nemocnici na onkologii Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. "Rozhodli jsme se podpořit dlouhodobou snahu doktorky Jany Dušánkové o vytvoření mobilní paliativní péče jako běžné součásti nemocničních služeb," vysvětluje Baudišová. 

Neumírají jen staří lidé

A peníze putují také na projekty, které pomáhají blízkým nevyléčitelně nemocných dětí. "Téma umírání pozvolna přestává být v české společnosti tabu, ale téma umírání dětí pořád tabu je," upozorňuje Břeňová. Jenže umírají děti i mladí lidé. Konečně i ředitel pražského domácího hospice Cesta domů Marek Uhlíř upozorňuje, že zhruba čtvrtina pacientů, o něž se v prostředí jejich domovů tým lékařů a sester stará, jsou lidé v produktivním věku.

Kromě tohoto hospice fond podpořil rovněž neziskovou organizaci Dlouhá cesta, která spustí kurz péče o rodiče, jimž zemřelo dítě. Bude určený pro zdravotnické pracovníky a studenty zdravotních škol. 

Právě Dlouhá cesta byla jedním z prvních podpořených projektů, kam nadační fond před lety poslal peníze. "Máme Fond zaměstnanců Avastu, kde mohou naši zaměstnanci doporučit k podpoře projekt, kterému věří. A jeden ze zaměstnanců společně se svou ženou přemýšleli, co nejhorší by je mohlo v životě potkat, a pak navrhli podpořit právě organizaci Dlouhá cesta," vypráví Martina Břeňová.

Peníze získal i mobilní hospic Ondrášek v Ostravě, kde vzniká centrum vzdělávání. Také tento hospic se zaměřuje mimo jiné na péči o nevyléčitelně nemocné děti.

Rozdělením peněz ale projekt Spolu až do konce vlastně teprve začíná. Nadační fond Avast chce příští rok nejen vyhlásit už regulérní první kolo, ale navíc letos uspořádat workshopy či minikonference, na nichž se propojí právě ti, kteří se o téma umírání v Česku starají. "Chceme propojit úspěšné žadatele s těmi, kterým podpora letos unikla. To ale neznamená, že jejich projekty jsou špatné. Nikde není řečeno, že by nemohli uspět třeba příští rok," vysvětluje Břeňová.

Zakladatelé firmy Avast Software Pavel Baudiš a Eduard Kučera společně se svými manželkami založili nadační fond v roce 2010 a od počátku podporují projekty, které pomáhají umírajícím. „Někteří hledali pojítko mezi tím, co Avast dělá, tedy ochranou počítačů a podstatou našeho nadačního programu. Na první pohled tam není, ale sdílení a vzájemná podpora je podstatou celosvětové komunity uživatelů i zaměstnanců firmy,“ uvádí Břeňová. 
 
Jarmila Baudišová tvrdí, že téma si nadační fond vybral proto, že v té době byl na okraji zájmu. Firma Avast totiž fondu dává každý rok 2,5 procenta ze svého zisku, což za tři roky existence fondu bylo více než 100 milionů korun. Téma důstojného umírání navíc fond, v němž spolupracují dnes i obě dospělé dcery Kateřina a Monika Baudišovy, šíří mezi širokou veřejnost. Jako generální partner festivalu Jeden svět například uspořádal panelovou debatu Umírání - právo volby. 
 
„Fond Avastu se podpoře hospicového hnutí věnuje skutečně systematicky a velmi dobře,“ potvrzuje Jiří Bárta, ředitel Nadace Via, která dlouhodobě mapuje filantropii firem i jednotlivců v České republice.
 
Zakladatelé firmy Avast Software Pavel Baudiš a Eduard Kučera získali na konci loňského roku titul Odpovědný leader v soutěží TOP Odpovědná firma 2013, kterou vyhlašuje platforma Byznys pro společnost.

O tom, kdo v Česku pomáhá rodinám nevyléčitelně nemocných, kde shánějí domácí hospice peníze, kde chtějí Češi umírat a kde ve skutečnosti umírají, čtěte ve středečních Hospodářských novinách.

ctete streda
Související