Zakladatelé firmy Avast Software Pavel Baudiš a Eduard Kučera získali na konci loňského roku titul Odpovědný leader v soutěží TOP Odpovědná firma 2013, kterou vyhlašuje platforma Byznys pro společnost.

Dva úspěšní podnikatelé společně se svými manželkami založili nadační fond a od počátku podporují projekty, které pomáhají umírajícím.

"Někteří hledali pojítko mezi tím, co Avast dělá, tedy ochranou počítačů a podstatou našeho nadačního programu. Na první pohled tam není, ale sdílení a vzájemná podpora je podstatou celosvětové komunity uživatelů i zaměstnanců firmy," tvrdí manažerka nadačního fondu Martina Břeňová. 

Před nedávnem spustil Nadační fond Avast pilotní program Spolu až do konce. Až do 23. března mohou žádat o podporu projektů, které jsou zaměřené na důstojné umírání, například neziskové organizace, zdravotnická zařízení, vzdělávací instituce, obce, ale také fyzické osoby s dobrým nápadem nebo církevní nadace. 

 "V tuto chvíli jsme zvědaví, jaké projekty a nápady nám přijdou. Nejdeme běžnou cestou grantových výzev, kde je vše přesně nalinkované. Hledáme dobrý projektový záměr. Je to pilotní ročník, který nám ukáže cestu dál. Dali jsme poměrně velký prostor komukoliv, kdo nám pošle svoji vizi," vysvětluje Břeňová. 

Podpora pro hospice

Z došlých projektů odborná komise vybere finalisty, které pozve do Avastu, kde budou moci prezentovat projekt. "Ty, které nakonec vybereme, podpoříme finančně," říká Břeňová.

Kolik peněz má na pilotní program nadační fond vyčleněno, nechce prozradit. "Hlavně proto, že je možné, že částku v kontextu došlých žádostí navýšíme. Necháváme si prostor a dáváme ho i žadatelům," podotýká.

Podle ní nadační fond hledá hlavně nápady, které téma důstojného umírání ve společnosti posunou. "V tuto chvíli mohu jen říct, že společnost Avast daruje každým rokem do svého nadačního fondu 2,5 procenta ze svého zisku, což za tři roky existence fondu bylo více než 100 milionů korun," doplňuje.

Spoluzakladatelka fondu a předsedkyně správní rady Jarmila Baudišová říká, že se nadační fond hned od svého vzniku snažil nalézt téma, které by bylo svým způsobem nové, jinými dárci opomíjené a přitom by se týkalo všech.

"Zjistili jsme, že 85 procent lidí by si přálo umřít doma, v kruhu svých nejbližších nebo alespoň v prostředí, které domov co nejvíce připomíná. Přesto stále většina lidí umírá v nemocnicích a dalších zařízeních, často úplně sami, bez svých blízkých," uvádí Baudišová. Rozhodli se proto, že podpoří aktivity, které povedou ke změně tohoto zažitého systému a k rozvoji hospicové, zejména domácí péče. 

Dosud nadační fond podporoval především provoz hospiců, ať už lůžkových či mobilních. "Ale máme i Fond zaměstnanců Avastu, kde mohou naši zaměstnanci doporučit k podpoře projekt, kterému věří. A jeden z nich poslal žádost pro organizaci Dlouhá cesta, která poskytuje podporu rodičům, kterým zemřely děti. Přesně takové aktivity rádi podpoříme," popisuje dosavadní aktivity Martina Břeňová.

Témata, která byla tabu

Kromě nadačního fondu Avast podporuje dlouhodobě paliativní péče například také Nadace ČEZ. "V roce 2013 jsme věnovali jeden a půl milionu zdravotně sociálním zařízením, které se věnují právě paliativní péči. A jeden z prvních letošních projektů Nadace ČEZ je charitativní dar na osobní automobil a vybavení pro lékaře domácího hospice pro Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa," říká CSR specialistka skupiny ČEZ Simona Kaňoková.

Také generální ředitelka Sodexo Benefity Martina Grygar Březinová uvádí, že hospice bude firma v letošním roce oslovovat, což souvisí i s projektem Plníme přání seniorům.

"CSR firem by mělo dávat peníze tam, kde se jich nedostává a jsou potřeba. O projektech na podporu dětí a mládeže jsem slyšela mnoho, o podpoře paliativní péče, bohužel, zatím málo. Každopádně důstojný odchod z tohoto světa je určitě něco, co si podporu bezesporu zaslouží," je přesvědčena Březinová.

Šéfka Fóra dárců Klára Šplíchalová před nedávnem pro HN uvedla, že se v poslední době firmy a firemní nadace pouštějí do podpory projektů, které byly ještě před několika lety tabu, protože se firmy obávaly toho, že by spojením s tématem mohly poškodit svou reputaci.

"Stále sice vede podpora sociálních a humanitárních projektů, vzdělávacích programů, ale více se firmy zajímají o projekty pro seniorní zaměstnance a seniory obecně, a také o bezdomovce, nebo o projekty pomoci s drogovou závislostí," vypočítává Šplíchalová.

Související