Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov pořádá Univerzitu třetího věku a snaží se o spolupráci s regionálními podniky a institucemi - žáci zasedají například v Městském studentském parlamentu. Mateřská škola a jesle Veselá Žabička z Plzně zase uspořádala adventní prodejní jarmark a výtěžek poslala ve prospěch Nadace pro transplantaci kostní dřeně. S dětmi se také zapojila do projektu Unicef Adopce panenek. 

"Tyto školy usilují o značku Odpovědná škola," říká výkonná ředitelka plzeňské Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová. „Již dávno neplatí, že je společenská odpovědnost výhradně doménou firem. Ke konceptu se v poslední době hlásí i školy, počínaje mateřskými,“ tvrdí Mádlová. 

Projekt Odpovědná škola, který cílí především na mateřské, základní a střední školy, spustila Asociace společenské odpovědnosti začátkem ledna. Během pár dní projevila podle Mádlové zájem desítka převážně mateřských a základních škol z celé republiky. "Z Plzně například kromě soukromé školky Veselá Žabička, také Bolevecká základní škola. Z Prahy pak Integrační školičky občanského sdružení Smíšek," sděluje Mádlová.

 

 

Integrační školičky Smíšek navštěvují jak děti ze znevýhodněného prostředí, tak děti z funkčních rodin. "Toto spojení se ukázalo jako prospěšné pro obě strany. Děti ze znevýhodněného prostředí mají možnost od dětí z funkčních rodin mnoho činností přebrat, což je posouvá dopředu. Naopak děti z funkčních rodin se zase nenásilnou formou učí, co je to pomoc druhému," vysvětluje ředitelka školičky Vladislava Táčnerová. 

O udělení značky Odpovědná škola rozhoduje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s odbornými garanty - především odborníky z řad neziskových organizací, vzdělávání i firemního sektoru. "První značky Odpovědná škola získají školy již koncem ledna," říká Mádlová.

Ekologie, zdravá výživa i spokojení učitelé a žáci

Projektem Odpovědná škola chce asociace zvýšit povědomí o společenské odpovědnosti u škol a příklady dobré praxe inspirovat ostatní.

"Odpovědná škola je taková škola, která kromě klasického vzdělávání žáků vnímá kulturní, sociální a vzdělávací potřeby místa, ve kterém působí. Tuto značku mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému, které přijmou základní principy Odpovědné školy v oblastech ekologie, aktivita v místní komunitě, přístup ke studentům, zaměstnanecké podmínky nebo výživa a zdraví," vysvětluje Mádlová. 

Na jednotlivých principech projektu Odpovědná škola spolupracuje plzeňská asociace s odbornými garanty. Oblast ekologie garantuje školní recyklační program Recyklohraní pod záštitou ministerstva školství. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Principy výživy a zdraví zpracovala zase občanská iniciativa Skutečně zdravá škola, která usiluje o změnu stravování ve školkách a školách. Odpovědná škola například upřednostňuje sezónní a místní potraviny, v průběhu dne nabízí možnost doplňování lahví na pití neslazeným nápojem.

"Odpovědná škola rovněž podporuje vyvážení pracovního a soukromého života svých zaměstnanců, nediskriminuje na základě pohlaví, věku, rasy, stavu a dalších hledisek. Pečuje o své zaměstnance, stará se o jejich odborný růst a podporuje je v dobrovolnické činnosti," popisuje další zásady Mádlová. Odborným garantem principů z oblasti zaměstnanecké podmínky je Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství.

"Je důležité dětem již od útlého věku nenásilnou formou ukazovat, co vše mohou svým chováním ovlivnit a co pro druhé může znamenat. Proto je dobré seznamovat s pojmem společenská odpovědnost všechny vzdělávací stupně, počínaje mateřskými školami. Společensky odpovědným se totiž nikdo nerodí, společensky odpovědným se člověk stává," je přesvědčena Mádlová.

"Ve školce pořádáme během celého roku řadu aktivit spojených s pomocí potřebným. A naše děti to vnímají pozitivně, jsou na to již zvyklé a berou to jako přirozenou součást jejich života," doplňuje majitelka školky a jeslí Veselá Žabička Irena Machová.

Fairtradové školy v Česku

Obdobný projekt s názvem Fairtradové školy organizuje od roku 2011 také platforma Fairtrade Česká republika. Značku mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému.

Na konci listopadu se zatím šestou Fairtradovou školou stala Základní škola Svažná v Mostě. Školy mohou titul získat při splnění pěti kritérií. Patří mezi ně zařazení globálních rozvojových témat do výuky, oficiální podpora fairtrade, spotřeba fairtradových produktů či pořádání osvětových akcí.

Značku fairtrade mají také Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dále Masarykova  základní škola v Litoměřicích, Základní škola Vsetín – Rokytnice, Střední škola a jazyková škola Volyně a Hotelová škola Třebíč.

Související

Peníze podle Leoše Rouska

Máte zájem o informace z ekonomiky v širších souvislostech?

Zadejte svou e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr informací, které se během týdne objevily v médiích. Těšit se můžete na komentář událostí od Leoše Rouska, hlavního analytika Hospodářských novin.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru