Domácí příjemci dotací z evropských fondů v současném programovém období 2007 až 2013 získali k začátku října 465 miliard korun. Jde o 58,5 procenta z celkové částky, kterou má Česko v těchto letech k dispozici. Údaje o čerpání zveřejnilo na konci října ministerstvo pro místní rozvoj.

Od začátku letošního roku tak na účtech úspěšných žadatelů o dotaci přibylo 52,5 miliardy korun. Z celkové dosud vyplacené částky požádalo ministerstvo financí Evropskou komisi o zpětné proplacení 290,2 miliardy korun, tedy 36,5 procenta celkové částky. Právě tuto sumu považují úřady za skutečně vyčerpané dotace.

V období 2007 až 2013 může Česko z Bruselu podle aktuálního kurzu získat přes 790 miliard korun. S tím, jak se blíží konec programového období, tak se snaží čerpat i úřady prostřednictvím tzv. rychlovýzev. Například v pondělí  startuje v programu Rozvoj z Operačního programu Podnikání a inovace první rychlovýzva a o týden později se spustí druhá v programu Inovace.

Ty jsou určeny malým a středním firmám, kterým bude k dispozici suma v celkové výši 5 miliard korun – polovina pro každou dílčí oblast. Podrobnosti o těchto výzvách čtěte v tomto článku.

V kterých oblastech mohou podnikatelé ještě dotace čerpat? Jak je náročné účastnit se tzv. rychlovýzev? Jaké budou podmínky, změny a dotační programy v příštím programovém období?

Na to vše vám odpovídal David Frolík ze společnosti Naviga 4, který je specialistou na dotace pro podnikatele. 

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane Frolíku, Rád bych se zeptal, jaké jsou možnosti čerpání EU fondů pro následující případ: Subjekt: Živnostník Obor: IT Objekt 1: Vývoj multiplayerových sociálních her na platformách Facebook, mobilní telefony, tablety. Objekt 2: Tvorba eknih na mobilních platformách. Vím, že v zahraničí, konkrétně v Hamburgu a Berlíně existuje podpora herním start-upům z mnoha institucí, jako jsou města, university či ministerstvo kultury. V ČR je bohužel dle mých informací podpora herní tvorby navázána nesmyslně na film. Moje otázka tedy zní, existuje v rámci ČR nějaký dotační titul konkrétně se věnující rozvoji podnikání v oblasti tvorby elektronických her či knih, případně lze takovou tvorbu navázat na jiné programy například ze sociální oblasti pokud bude tvorba akcentovat nějaké konkrétní téma například v rámci vzdělávacích her? Děkuji David Engelmaier
David Frolík
Dobrý den pane Engelmaiere, v současné době probíhá příprava nových operačních programů pro období 2014 – 2020, kde by jednou z podporovaných oblastí měla být podpora začínajících firem (startupů) prostřednictvím finančních nástrojů. Bohužel aktuálně nejsou známy konkrétní podmínky podpory. Domníváme se, že relevantní informace budou k dispozici v první polovině roku 2014, kdy jednotlivé programy (dotační tituly) budou ve finální verzi předkládány vládě ČR ke schválení.
Čtenářský dotaz
Na kolik peněz reálným odhadem může Česko ještě dosáhnout?
David Frolík
Dobrý den, na tuto otázku není lehké odpovědět. Pokud myslíte v současném programovém období (2007-2013), jsou pochopitelně snahy správců dotačních titulů přesouvat evropské peníze v rámci jednotlivých operačních programů (dotačních titulů) tak, aby se vyčerpalo co nejvíce. I to je ostatně výsledek těchto aktuálních výzev na podávání projektů. Czechinvest se takto snaží rychle reagovat na aktuální stav a umožňuje podnikatelům získat zbývající prostředky. Jinak, pokud svým dotazem míříte na nové programové období (2014 – 2020), v něm je pro ČR připraveno cca 500 miliard korun. Jak se bude regionální politika Evropské unie vyvíjet po roce 2020 je ještě hodně nejasné.
Čtenářský dotaz
Nehrozí, že u těch rychlovýzev může dojít právě kvůli rychlosti k chybám při posuzování, tzn. žádost bude přijata, ale později se může při kontrole ukázat chyba, tudíž vracení peněz?
David Frolík
Děkuji za váš dotaz pane Bernacký. Taková otázka se samozřejmě nabízí, nicméně, termín rychlovýzva je spíše mířen na zkrácení termínu na podávání žádosti. Nesouvisí tedy s tím, že by se následně po odevzdání žádosti postupovalo ve zrychleném, tedy polovičatém, režimu hodnocení. I s ohledem na přetlak zájmu v předchozích výzvách Ministerstvo průmyslu a obchodu a Czechinvest předpokládají, že řada firem bude mít své projekty připravené, nebo opráší své původní záměry. Samotné posuzování bude probíhat na základě standardních hodnotících procesů.
Čtenářský dotaz
Máme projekt sociálního podniku na výrobu štípaného dřeva. Investiční část má být financována z IOP a "lidská" část z OPLZZ. V OPLZZ není problém, projekt uspěl a máme před podpisem rozhodnutí. Nechápu stav v IOP, bylo nám oznámeno, že někdy proběhne kontrola ex-ante a od té doby se něději skoro nic. Zamrzlo vše. Nemůže někdo jasně říct, že např. peníze nejsou a nebudou, fakt přijmeme a zařídíme se jinak, ale tento stav je hrozný. Otázka zní, co se děje v IOP?
David Frolík
Dobrý den pane Kořínku, věřím, že tato situace pro vás není příjemná. Nejsem bohužel schopen se vyjádřit k vašemu konkrétnímu projektu bez detailní znalosti jeho obsahu a vašich aktivit a činností poskytovatele dotace. Pokud je to možné, ozvěte se mi s bližšími informacemi. Děkuji.
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane Frolík, pokud jsem dobře pochopil úvodní článek, tak do konce roku 2013 kdy končí programové období chybí dočerpat cca 325 mld Kč. Proč je v poslední výzvě k čerpání pouze 5 mld Kč? Co bude s nevyčerpanými prostředky? Děkuji za odpovědi. Jan
David Frolík
Dobrý den, pět miliard korun, o kterých píšete, rozděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a agentura Czechinvest, v rámci programů Rozvoj a Inovace. Těmito výzvami by mělo dojít k úplnému rozdělení celkového objemu peněz na roky 2007 – 2013 v gesci MPO. S ostatními čísly je třeba zacházet velmi opatrně. Čerpání peněz z evropských dotací dochází průběžně na základě složitého mechanismu schvalování a proplácení mezi jednotlivými ministerstvy, ministerstvem financí a Evropskou komisí.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, zajímalo by mě jaké jsou možnosti pro čerpání dotace pro začínající podnikatelé či start-upy. Případně kde mohou tyto subjekty získat bližší informace ohledně dotací jim určených a postupu jejich získávání. Děkuji mnohokrát za Vaši odpověd. S pozdravem Rubén.
David Frolík
Dobrý den pane Rubene, v současnosti k dispozici bohužel nejsou. Pozitivní ale je, že v novém období (2014+) by část podpory podnikatelů měla být přímo zaměřena start-upy. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách Czechninvestu. Předpokládáme, že reálná možnosti si zažádat bude cca na přelomu 2014 – 2015.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jaká je zhruba průměrná spoluúčast ze strany podnikatelského subjektu a existují zkušenosti, že by takovou částku mohla půjčkou pokrýt banka, a to např. na základě přiznané dotace? Jsou banky ochotny k takové podpoře nebo je právě na takový způsob financování mířena nějaká omezení ze strany EU či podmínek operačního programu?
David Frolík
Dobrý den, návrhy Evropské komise v oblasti míry podpory podnikatelských subjektů od roku 2014 směřují ke snížení této podpory cca o 15 procentních bodů oproti současnosti – tedy na úroveň 25 až 45 procent. Finanční instituce v ČR aktuálně již nabízejí specializované produkty (úvěry) určené na spolufinancování projektů s dotací. Jejich detailní parametry se odvíjejí od konkrétní instituce typu záměru a subjektu žadatele. Omezení ze strany EU v tomto případě žádná nejsou.
Čtenářský dotaz
Už je nějak blíže známo, zda bude podobný počet Operačních programů v novém období od příštího roku. Nebo je to ještě stále předmětem jednání, plánování a úvah? A kdy bude něco bližšího znám?
David Frolík
Dobrý den pane Ječný, v současné době je připraven návrh na osm sektorových operačních programů. Pokud k tomu přidáme Program rozvoje venkova a Operační program rybářství, vznikne deset hlavních zdrojů dotačního financování. Nezapočítáváme do nich tzv. programy přeshraniční spolupráce, kde se jedná o menší projekty zaměřené na rozvoj se sousedními zeměmi. Největší změnou je sloučení všech regionálních operačních programu do jednoho Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládáme, že finální verze operačních programů schválí vláda ČR na počátku příštího roku a poté budou projednány s Evropskou komisí.
Čtenářský dotaz
Jak velké zpoždění v přípravách na nové dotační období nabralo Česko svojí politickou situací? (rozpuštění sněmovny, úřednická vláda, předčasné volby, dosud neurčitá vláda nová...) Díky Jana
David Frolík
Děkuji Jano za váš dotaz. Příprava nových programů probíhá dle harmonogramu. Částečné zpoždění je mimo jiné způsobeno prodloužením schvalovacího procesu a vyjednávání o nových směrnicích Evropské unie, které upravují podmínky, za nichž se peníze ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti budou v novém období rozdělovat. Zpoždění je například způsobeno nesouhlasem řady členských států včetně ČR s novými návrhy v oblasti veřejné podpory.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, píšete, že aktuální informace jsou na stránkách Czechinvestu. Myslela jsem, že si jednotlivé programy řídí ministerstva sama, nebo se CI funguje jako "informační kanál" jen pro MPO v kontextu programů na podnikání? A druhý dotaz - existuje nějaký "univerzální kanál", kde by bylo možné informace k aktuálním dotacím najít?
David Frolík
Dobrý den paní Krátká, agentura Czechinvest funguje jako takzvaný zprostředkující subjekt pro rozdělování peněz v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Poskytuje tedy žadatelům informační a poradenský servis v této oblasti. Centrální detailní informační kanál s aktuálními informacemi neexistuje. Údaje obecnějšího charakteru naleznete na www.strukturalni-fondy.cz. Jinak se budete muset obrátit na informační zdroje jednotlivých správců dotací (ministerstev) nebo na poradenské společnosti.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, Jaké dotační programy by Česko mělo ve směru k podnikatelům (hlavně SME) v příštím období mít, případně rozvíjet? Pokud vyjdete ze současného dobíhajícího stavu programů i to, co Česku dosud chybí, ale třeba jiné země již podobné programy mají. Buďte prosí co nejvíc konkrétní (třeba nás/vás čtou i úředníci, tak ať naberou inspiraci :o) )
David Frolík
Dobrý den pane Burzeku, nová verze dotačního titulu zaměřeného na podnikatele - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – vychází z požadavků Evropské komise a dalších evropských strategických dokumentů a odráží potřeby české ekonomiky. Znamená to tedy, že ne všechny dotační možnosti, které bych uvítal, budou v novém období podporovatelné z důvodu jejich rozporu s požadavky Evropské komise. To platí v podstatě pro všechny členské státy.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, zajímalo by mě, zda je možno žádat o podporu na vzdělávací projekty resp. zda bude některá z těchto rychlovýzev směřovat do této oblasti? Jde nám o vzdělávání pracovníků ve strojírenství - jedná se ale o zaměstnance našich odběratelů. Děkuji.
David Frolík
Dobrý den paní Brábníková, v tuto chvíli se nic takového nenabízí.
Čtenářský dotaz
Jak jsou připravené české firmy, když Vás žádají o pomoc při získávání evropských dotací na jejich projekty? Jaký typ firem v současné době nejčastěji žádá o dotace?
David Frolík
Dobrý den pane Budko, vzhledem k tomu, že podnikatelé mají možnost si zažádat o evropské peníze už z konce devadesátých let (ještě z programu Phare), lze vysledovat větší a větší připravenost. Dnes už je těžké nalézt podnikatele, který by o dotacích vůbec nic nevěděl. Má i často poměrně jasnou představu o tom, co takový proces obnáší. Na základě našich zkušeností je největším problémem pro podnikatele realizace výběrových řízení, které jsou pro ně administrativně náročné. O dotace žádají všechny typy firem. Nejčastěji malé a střední podniky, ale to je také dáno tím, že mají největší možnosti si o dotace zažádat.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, je v této chvíli možnost získání dotace na výkup pozemků a výstavbu výrobního areálu či administrativní budovy? Děkuji
David Frolík
Dobrý den, v současnosti nic takového možné není. Vyhlášení programu nemovitosti, který tyto věci částečně umožňoval se neplánuje. V případě velkých investičních nákladů jsou potenciální variantou tzv. investiční pobídky, které jdou mimo rámec evropských dotací.
Související