1. Napište (ideálně tři) příklady z manažerské praxe v soukromých firmách, které jsou podle Vás využitelné i při řízení/spravování státu.

2. Napište (ideálně tři) příklady z manažerské praxe v soukromých firmách, které podle Vás naopak nejsou do řízení státu přenositelné.

3. Jak hodnotíte výrazný úspěch Andreje Babiše ve volbách? (nepovinné)


Dalibor Dedek 118 118

Dalibor Dědek, majitel společnosti Jablotron

1. "1. Jasně definovaná pravidla = funkční legislativa. 2. Uplatňování pravidel v praxi = vymahatelnost práva ve státě. 3. Uvážlivé hospodaření = vyrovnaný státní rozpočet."

2. "1. Do státu si bohužel nelze vbrat jen ty schopné. 2. Ze státu nelze neschopné propustit - bohužel. 3. Prakticky se nedá provést fúze. V busnessu se naprosto běžně začínající ale potenciální firmy zařazují do větších celků, které už mají odladěné procesy a nemusí je pak nikdo amatérsky lepit na koleně (či v parlamentu...)"

3. "1. Andrej Babiš je člověk který v životě něco reálného a úspěšného vybudoval a voliči už mají dost politiků kteří chrlí pouze slova 2. Babiš se nebojí řici 'nevím', když neví. Je to mnohem lepší, než když si ostřílený politik hraje na děda vševěda. 3. Andrej Babiš by měl dostát svému původnímu názoru a neměl by vstoupit do vlády. Měl by naopak veškerou energii věnovat tomu, aby došlo ke změně volebního systému na většinový. V zemi haštěřivých Čechů totiž nemůže dlouhodobě fungovat žádná koalice." 

Libor Maly 118 118Libor Malý, zakladatel serveru Jobs.cz

1. "Tvorba vize, mise a identity firmy (= ČR). Následná tvorba čtyřleté strategie strategických iniciativ a strategických cílů. Následná tvorba business plánu na rok 2014 (= rozpočtu ČR)."

2. "Autokratické řízení firmy, odměňování (ministrů) na základě plnění cílů, nábor (ministrů) na základě jejich kompetencí řídit dané oddělení (= ministerstvo - z důvodu koaličních dohod, kde bohužel je většinou nutné akceptovat politika a ne profesionála)."

3. "Exekuuje pouze svoji dlouholetou podnikatelskou strategii (což je z jeho úhlu pohledu velmi logické). Vybral si ty nejlepší poradce. Šel do toho zcela naplno a bez větších pochybování. Je to očividně schopný chlapík, čímž ukazuje, jaká je kvalita současných politiků." 

Zbynek Frolik 118 118Zbyněk Frolík, majitel společnosti Linet

1. "1. Rozhodování a chování se podle principu řádného hospodáře. 2. Pro získání důvěry a úspěchu musíte mít kvalitní marketing. 3. Pro své spolupracovníky jsem příkladem morálním, pracovním výkonem i schopností vést."

2. "1. Manažer má ve svých rozhodnutích konečné slovo. 2. Může se rozhodovat rychle a měnit priority. 3. Manažer je sám a nese finální odpovědnost za celek."

3. "Jsem rád, že občané ocenili schopnosti a zkušenosti špičkového podnikatele a věří v jeho schopnost nastolit nové pořádky. I přes jeho titulování pejorativním výrazem miliardář se ukazuje, že podnikání vnímají pozitivně a manažerské schopnosti a řízení chtějí mít v politice. Máme zde i historické vzory, například v podobě pana Bati.

Štrupl Martin 118x118Martin Štrupl, generální ředitel Hamé

1. "Rizeni a vyber lidi. Vyber priorit a logicke uvazovani. Duraz na efektivitu a dosahovani cilu."

2. "Manazersky system organizacni struktury. Tymove role a motivacni system rizeni. Interni system komunikace."

3. Potvrdila se nespokojenost lidi na obou stranach politickeho spektra. Je odrazem impotence standardnich politickych stran a naprosteho nedostatku osobnosti. Bude dulezite, jak dokaze komunikovat a domluvit se. Bude narazet na neschopnost, iracionalitu svych politickych partneru v nasem neefektivnim politickem systemu.

Kvido Štěpánek 118x118Kvido Štěpánek, ředitel Isolit-Bravo

1. "Pořádek ve správě organizace, důraz na efektivitu aparátu, nutnost pracovat v černých číslech, investice, které slibují návratnost."

2. "Prodej firmy, průmět věku či zdraví majitele do stavu firmy, propuštění nepřizpůsobivých spolupracovníků."

3. "Jako zcela zákonitý, s ohledem na stav společnosti a hloupost tradičních stran."

Martin Wichterle 118 118Martin Wichterle, majitel holdingu Wikow

1. "Efektivita a výkonnost pracovníků. Výběr dodavatelů. Organizace práce."

2. "Autoritativní řízení. Omezené hledání kompromisu. Jednodušší ukončení pracovního poměru.  "

3. "Vlastně žádné překvapení. Čas teprve ukáže."

Ludek Pfeifer 118 118Luděk Pfeifer, jednatel poradenské společnosti M.C. Triton

1. "Schopnost stanovit vizi. Charismatická komunikace. Schopnost obklopit se týmem schopných lidí."

2. "Racionalita ekonomických argumentů. Logika zákaznické orientace. Vztah podnikatel - manažer. (Podstatně víc je věcí nepřenositelných z řízení státu do byznysu: populismus, lenost, amatérismus, bezpáteřnost,...)"

3. "Vítězství naděje nad zkušeností. Ale zaplaťpámbu za agroklín do oranžovorudé jednoty :-)."

Jaroslav Rasa 118 118Jaroslav Řasa, zakladatel ABRA Software

1. "Definovat cíl organizace-státu. Definovat, jak ho měříme. Osobní odpovědnost manažerů / ministrů, náměstků, ředitelů odborů,... až do finančního dopadu."

2. "Stát kromě vlády také řídí parlament, prezident, moc soudní, samosprávy. Od nich chceme vlastní názor, ne uposlechnutí nadřízeného. Ne, že bych takhle někdy firmu řídil, ale někteří vlastníci firem jsou docela arogantní ke svým kolegům. To je nepoužitelné. Státu nelze nařídit a myslet si, že to deset milionů lidí udělá, jako by to byl povel ve firmě. Vláda nás neplatí, my ji ano."

3. "Jako výraz nespokojenosti voličů s chováním a výsledky jiných politických stran. Vzal hodně hlasů pravici a nemálo levici. Předpokládám v určité podobě podobný vývoj, jako byl s VV, US, ODA a tak, bohužel."

Jiri Chyla 118 118Jiří Chýla, fyzik elemenárních částic, člen Akademické rady AV ČR

1. "Spravování státu se odvíjí od politických rozhodnutí a ta jsou vedena zcela jinými pricipy, než je dobrá manažerská praxe v soukromých firmách."

2. "Viz předchozí odpověď."

3. "Babiš musí zapomenout na všechno, co mu vyneslo úspěch v podnikání, a velmi rychle se naučit řemeslo koaličního vládnutí a především citu pro smysluplné kompromisy. A to není jednoduché."

Martin Hes 118 118Martin Hes, majitel společnosti Air Telecom

1. "Politik i manažer musí být vizionář, musí vidět hodně dopředu. Ne tedy jen na tři nebo čtyři roky, ale mnohem dál, aby připravil práci i pro další volební období a udělal co nejvíce pro stát a ne jen pro svoji funkci a zájmy. 2. Při řízení firmy stejně jako státu je důležitý morální kredit. Politik musí být kredibilní, jak před voliči, tak v parlamentu, aby získal důvěru pro realizaci svých cílů.  S tím souvisí 'gentlemen agreement' vůči svým partnerům, tedy dodržet, co slíbí nebo na čem se dohodne. 3. Třetím předpokladem je obrovské pracovní nasazení a rozhodnost. Pokud manažer či politik nebude rozhodný a pracovitý, tak vizí nikdy nedosáhne."

2. "Dělat kvalitní politiku a politikařit jsou dvě různé věci. Politikaření je nepřítel úspěchu v každé firmě, a to platí i pro stát. Nelze to hrát na několik stran, intrikařit a dělat nesmyslná kompromisní řešení. Tak to řízení nikdy nebude efektivní a do řízení státu toto politikaření nepatří. Nikdo není dokonalý, úspěch a kvalita firmy či státu je taková, jak kvalitní jsou všichni ti lidé, kteří na něm pracují. Přednosti jednotlivých lidí jsou potřebnými dílčími kameny úspěchu, nepatří sem pocit 'O všem rozhoduji sám a prosazuji jen své názory.' To zkrátka nefunguje."

Marketa Strzinkova 118 118Markéta Stržínková, ředitelka pojišťovny pohledávek Atradius pro s. a v. Evropu

1. "Maximalizace zisků, minimalizace nákladů, nutná flexibilita v rychle se měnícím se prostředí, dlouhodobá perspektiva pro trvání podniku."

2. "Většina prvků řízení firmy je do jisté míry přenositelných."

3. "Těší mne to a přeji si, aby šel stejně tak tvrdě za výsledkem, jak to dělá i v obchodě." 

Petr Sykora 118 118Petr Sýkora, ředitel nadačního fondu Dobrý anděl

1. "1. Dobří podnikatelé mají silnou vizi, pro kterou dokáží získat ostatní. 2. Podnikatelé jdou s vlastní kůží na trh, nesou důsledky svých rozhodnutí. Podnikání tak člověka učí odpovědnosti. 3. Dobří podnikatelé se nebojí obklopit lidmi, kteří jsou schopnější než oni sami."

2. "Domnívám se, že mezi vedením státu a vedením firmy je zásadní rozdíl. Pokud vedete podnik (a navíc ho dokonce vlastníte), máte v ruce velmi silné nástroje, které ve vedení země (nebo politické strany) nemáte. Máte plný mandát. Ve (svém) podniku si zcela svobodně vybíráte, koho vezmete do týmu, odměňujete spolupracovníky dle svého uvážení, můžete lidi povýšit, nebo propustit. Můžete se rozhodnout. Podniky tedy obvykle představují osvícenou tyranii v praxi. Tento systém má své výhody (rychlost, raketový vzestup), ale i nevýhody (nestabilitu, závislost na vůdci). Vedení podniku je tedy dle mého názoru nesrovnatelně snazší než vedení země nebo politického uskupení. Je to jiná "sportovní disciplína".

3. "Andrejovi ho přeji. Uspět ve volbách je ten lehčí úkol. Ten těžší ho čeká."

Evzen Korec 118 118Evžen Korec, generální ředitel firmy Ekospol

1. "Za předpokladu změny příslušných zákonů jsou jistě využitelné následující principy: transparentní výběrová řízení na všechny veřejné zakázky, uplatnění osobní zodpovědnosti nejen na úrovni ministrů a jejich náměstků, ale i v rámci managementu státní správy (ředitelé odborů, sekční ředitelé aj.), optimalizace nákladů na provozní a administrativní zajištění chodu státu, profesionální vyjednávání za stát při prosazování zájmů země např. v EU stylem 'něco za něco', stejně jako v byznysu."

2. "Centrální řízení resortů, obdobně jako majitel či ředitel firmy má z titulu své pozice vždy rozhodující slovo ve všech oblastech bez nutnosti jej s kýmkoli konzultovat. Výběr podřízených jen na základě osobních zkušeností a schopností - dokud nebude platit zákon o státní službě, vždy bude personální obsazení výsledkem větších či menších politických handlů a kompromisů. Rozhodování pouze na základě ekonomických dat a soustředění se pouze na tu část činnosti, která přináší zisk, se současnou redukcí ztrátových součástí byznysu - to pochopitelně při řízení státu uplatnit nelze."

3. "Osobně je pro mě velmi pozitivní zprávou, že levice nezískala v poslanecké sněmovně většinu a snad nám tedy nehrozí sestavení vlády založené na podpoře komunistů. Úspěch nových hnutí a stran a návrat lidovců do sněmovny naznačuje, že voliči již mají dost korupčních kauz a přejí si v české politice změnu způsobů. Co se týče podnikání, tak transparentní a rovné podmínky jsou základem a nutnou podmínkou dobře fungující ekonomiky. Doufám, že ve světle volebních výsledků začnou politici skutečně pracovat jako řádní hospodáři a přestane rozkrádání naší země ve velkém."

Miroslav Barta 118 118Miroslav Bárta, egyptolog

1. "Osobní odpovědnost, vzdělání a zkušenost s oblastí, za kterou zodpovídám. Vztahuje se však pouze na skutečné manažery."

2. "Filozofie krátkodobého zisku, outsourcování za každou cenu a nepřiměřené bonusy."

3. "Příklad toho, když dojde k téměř kompletní ztrátě legitimity a kredibility zavedených subjektů. Obávám se, že další volby už nemusí být primárně o stranách, ale o osobnostech."


Obalka Ekonom 442013

- Budou se úředníci chovat k občanům jako ke klientům?

- Bude stát zaměstnávat nejšikovnější lidi, nakupovat levně a bez úplatků?

- Proč se guru nové vlády stane zesnulý Valtr Komárek?

- A jakou roli v tom všem sehraje Andrej Babiš?

Odpovědi najdete v hlavním tématu nového čísla týdeníku Ekonom. Přečíst si ho můžete i na iPadu a iPhonu nebo na zařízení se systémem Android.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 0 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít:

  • Mobilní aplikaci HN
  • Web bez reklam
  • Odemykání obsahu pro přátele
  • On-line archiv od roku 1995
  • a mnoho dalšího...

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější?

Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru