Senátní ústavně právní výbor ve středu doporučil zamítnout vládní návrh, kterým se mění daňové zákony v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Předloha obsahuje i daňové osvobození dividend a daňové zvýhodnění investičních fondů. Změny mají začít platit stejně jako zákoník od ledna příštího roku. Senát má o předloze rozhodovat příští čtvrtek.

Senátor Jiří Dienstbier (ČSSD) řekl, že ministerstvo nepředložilo pouze doplňkovou legislativu vyplývající z nového občanského zákoníku, ale zneužilo tento zákon k několika zásadním věcným změnám, které jsou pro něj nepřijatelné. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) i předseda ČSSD Bohuslav Sobotka již v srpnu řekli, že Senát tuto předlohu zamítne. Označili ji za tunel a riziko pro veřejné rozpočty.

Možnosti zdanění

Výše zdanění, jejímuž zrušení chtějí senátoři ČSSD zabránit, se týká dividend pouze u investičních fondů. Ty nyní u kolektivních fondů vypláceny vůbec nebývají. U takzvaných "fondů kvalifikovaného investování" zase daň z dividend není kvůli evropské směrnici.

Podle stávající platné daňové úpravy odvádí investiční fondy daň ze zisku ve výši 5 %. U retailových fondů jsou poté ještě zdaňovány výnosy z dividend ve výši 19 %.

Původní návrh ministerstva financí počítal se zachováním daní z dividend na stejné úrovni (tedy 19 % pro právnické osoby) a snížením "fondové" daně z 5 % na nulu.

V legislativním procesu byl ale návrh pozměněn. Ten, který bude nyní projednávat Senát, tak navrhuje zachovat daň pro fond jako takový na 5 % a zrušit daň z dividendy pro podílníky.

Náměstek ministra financí Ladislav Minčič dnes senátorům řekl, že předloha by zisky fondů zdaňovala pěti procenty a vyplácené podíly by byly osvobozeny od daně zcela. Takováto výhoda by podle něj naplnila znaky škodlivé daňové soutěže a žádná vláda by nebyla schopná takový daňový ráj obhájit před ostatními členskými státy EU. Odhadl, že pro příští rok by tato úprava připravila stát o čtyři miliardy korun a v dalších letech ročně až o deset miliard a to kvůli tomu, že by firmy přecházely na fondový způsob hospodaření.

Odlišný pohled na věc má ale výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Michalíková, která také ve středu v on-line rozhovoru na IHNED.cz řekla, že navržené 5% zdanění fondů a nulové zdanění investorů by bylo pro pozitivním signálem k investování. "Při naší úrovni investic ve srovnání se zbytkem Evropy je takovýto impuls velmi potřebný," dodala Michalíková.

Podle dřívějšího výroku předsedy AKAT Josefa Beneše by samotné osvobození od daně ke ztrátám státního rozpočtu vést rozhodně nemělo. Proti tomu, aby kvůli daňové úlevě firmy ve velkém přecházely na fondový způsob hospodaření totiž existují jiné zákonné překážky. 

Podle středečního vyjádření Michalíkové by byl efekt pro státní rozpočet nulový. "Momentálně fondy nejsou nastaveny tak, že by pravidelně vyplácely dividendy. Příjem státního rozpočtu z dividend vyplácených fondy se tedy de facto rovná nule. Pokud by byly dividendy nově od zdanění osvobozeny a byly by vypláceny investorům, pak by příjem státního rozpočtu byl opět roven nule," popisuje matematiku AKAT jeho výkonná ředitelka.

Místo zamítnutí může dojít k zákonnému opatření

Možné ale je, že i přes nesouhlas ČSSD, která má v Senátu většinu, k celkovému zamítnutí návrhu nedojde. Neschválení návrhu zákona by ale podle Minčiče vneslo do daňového systému chaos. Ujistil proto senátory jménem ministra financí, že pokud Senát zákon v předložené podobě i s daňovým zvýhodněním fondů schválí, vláda je připravena předložit Senátu zákonné opatření, které toto zdanění bude řešit.

Zákonná opatření může Senát schvalovat, pokud je Sněmovna rozpuštěná, a to ve věcech, které nesnesou odkladu. Sněmovna je pak musí dodatečně posoudit na své první schůzi po volbách.

Podle Dienstbiera však není naplněna podmínka neodkladnosti ani v případě investičních fondů, ani v případě osvobození dividend. Navrhl předlohu zamítnout a jeho návrh podpořilo sedm přítomných senátorů, především sociálních demokratů. Pro podporu hlasovali pouze občanští demokraté Miroslav Škaloud a Jaroslav Kubera.

Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru