Žebříček nejvýznamnějších televizních koproducentů českého filmu vede TV Nova. Už nyní pro IHNED.cz ohlásila, že přesáhla objem peněz, který do kinematografie prostřednictvím koprodukce vložila loni.

"Pro letošní rok máme již předkoupená práva (nebo jsme blízko uzavření dohody) k celkem 13 filmům, což jen pro letošek znamená více než 50 milionovou podporu české kinematografie," říká její šéf Jan Andruško.

TV Prima se k objemu produkce v anketě IHNED.cz nevyjádřila, z "velké trojky" je na tom jednoznačně nejhůře. "Konkrétní nebudeme, koprodukci celé řady titulů průběžně vyjednáváme s producenty," říká TV Prima.

Nejde ale jen o objem peněz, v České televizi například rozšiřují i "pestrost" podporovaných filmů. "Nechceme jen filmy umělecké, chceme i divácké, nechceme jen filmy pro dospělé, ale i pro děti, nechceme jen filmy od renomovaných tvůrců, ale i od studentů a tvůrců začínajících," doplňuje Helena Uldrichová, vedoucí Filmového centra ČT.

Helena Uldrichová, vedoucí Filmového centra ČT

ceska televizeKolik vaše televizní skupina investovala celkem do podpory českých filmů v rámci koprodukce? 

V letošním roce bude v premiéře uvedeno 25 distribučních hraných i dokumentárních projektů s koprodukční účastní České televize. Do těchto projektů Česká televize v několika letech investovala 169 milionů korun a to v součtu externích i interních nákladů.

Česká televize nemá ambice být plánovaně hlavním producentem filmu. V tomto ohledu nechce konkurovat nezávislým producentům, ale jako veřejnoprávní subjekt chce být silným a respektovaným partnerem, a to ve všech fázích výroby filmu.

HNByznys na facebooku

/klikem na ikonu vstupte na profil/

Podle jakých kritérií si vybíráte filmy, které chcete podporovat?

Důvody jsou přinejmenším tři. Jednak nám to Zákon o České televizi ukládá, jednak si tím Česká televize buduje atraktivní program pro koncesionáře a v neposlední řadě se cítíme být zodpovědní vůči historii a obrovským tradicím této země. Přijde nám správné podílet se na dalším rozvoji něčeho takového, co se nazývá kulturní identitou.

Kolik ročně přispíváte do Státního fondu kinematografie?

Česká televize po změně zákona nesmí od podzimu 2011 vysílat reklamu na ČT1 a ČT24. Díky této legislativní změně Česká televize Státnímu fondu kinematografie nic neodvádí.


Jan Andruško, generální ředitel TV Nova

TV Nova, logoKolik vaše televizní skupina investovala do podpory českých filmů v rámci koprodukce?

Od roku 2005 jsme finančně podpořili 48 českých filmů z celkového počtu 302 snímků, které šly v tomto období do kin a dohromady jsme je tak podpořili více než 400 miliony korun. Filmy navíc nepodporujeme jen finančně, ale poskytujeme jim i jedinečnou marketingovou a PR podporu.

Celková návštěvnost filmů podpořených v posledních osmi letech skupinou Nova přesáhla v kinech 16 milionů diváků. To je 56 % celkové návštěvnosti všech natočených 302 filmů ve zmíněném období. Jejich úspěšnost dokládá i fakt, že 8 námi podpořených filmů se objevilo v TOP 10, 15 filmů pak v TOP 20 a 30 filmů v TOP 50 nejnavštěvovanějších snímků za období 2005-2012. 

Jaká bude Vaše letošní investice do českých filmů? Máte už předdomluvená partnerství pro tento rok?

Pro letošní rok máme již předkoupená práva (nebo jsme blízko uzavření dohody) k celkem 13 filmům, což jen pro letošek znamená více než 50 milionovou podporu české kinematografie ze skupiny Nova. Tuto podporu chceme i nadále navyšovat a je třeba si uvědomit, že tyto příspěvky jsou nad rámec toho, co každoročně odvádíme do Státního fondu kinematografie.

Podle jakých kritérií si vybíráte filmy, které chcete podporovat?

Skupina Nova se v rámci své strategie orientuje na podporu českých filmů a snímků, které jsou nositeli zajímavých příběhů, které by společnost měla znát. Jsme tedy otevřeni všem autorům. Samozřejmě nás ale těší, že i v tomto roce jsme partnery nebo přímo producenty filmů, za kterými stojí velká režisérská jména jako Jiří Menzel, Zdeněk Troška nebo Jiří Vejdělek.

Kolik ročně přispíváte do Státního fondu kinematografie?

Skupina Nova je největším soukromým přispívatelem do Státního fondu kinematografie. Od letošního roku je pak zákonnou povinností, že výše příspěvků komerčních televizních skupin odpovídá 2 % z výnosů z vysílání reklamy.


Petr Vladyka, programový ředitel FTV Prima

Prima logoKolik vaše televizní skupina investovala do podpory českých filmů v rámci koprodukce?

 Tyto údaje zásadně nezveřejňujeme.

Jaká bude Vaše letošní investice do českých filmů? Máte už předdomluvená partnerství pro tento rok?

Konkrétní nebudeme, koprodukci celé řady titulů průběžně vyjednáváme s producenty.

Podle jakých kritérií si vybíráte filmy, které chcete podporovat?

Těch kritérií je více, zjednodušeně řečeno zohledňujeme jak divácký potenciál a kvalitativní stránku věci, tak i ekonomickou stránku každé takové spolupráce.

Kolik ročně přispíváte do Státního fondu kinematografie?

V souladu se zákonem, tzn. minimálně 2 % z tržeb společnosti z reklamy. Konkrétní částku ještě neumíme tento rok vyčíslit, neboť konečné vyúčtování, které vyčíslí pro plátce i případné doplatky do celkové výše zákonného příspěvku pro SFK, bude ze strany SFK připraveno ve druhé polovině tohoto roku.

Související

Komentáře ke článku