KBA-Grafitec nabízí svým zákazníkům zakázkovou výrobu v nejrůznějších oborech, od zpracování přesných odlitků až po aplikaci povrchových úprav. Často se jedná o vysoce objemové zakázky. Zástupci firmy proto hledali takové řešení, které by umožňovalo řízení interní logistiky pomocí čárových kódů. Zároveň měli požadavek sledovat výrobní zakázky v reálném čase.

Při implementaci WMS budou využity standardní funkcionality podnikového informačního systému SAP ERP (HUM, WM/MM, PP, QM). SappyWMS je především řešení, které podporuje interní logistiku, např. příjem materiálu, vnitřní skladové procesy nebo inventury. V tomto případě se však bude jednat rovněž o protažení až k oblasti odvádění a sledování zakázkové výroby.

Součástí projektu je i dodání potřebného hardwaru - mobilních terminálů Motorola s příslušenstvím a stacionárních dotykových terminálů Axiomtek s pevným skenerem čárového kódu.

Přesná a včasná data pro management

Hlavním cílem projektu je zajištění zpětné sledovatelnosti při výrobě stroje. Dále zabezpečení včasných informací o přesném stavu zásob a zakázky a správných dat pro plánování výroby a nákupu. V neposlední řadě se jedná také o optimalizaci stavu zásob a získání relevantních dat pro budoucí APS systém.

Přínosem nasazení SappyWMS je úspora lidské práce při ručním přepisování dat do SAP ERP, snížení neproduktivních časů na montáži, odstranění inventurních rozdílů, omezení úrovně rozpracované výroby a pokles materiálových a nepotřebných zásob. Díky řešení má dojít ke snížení chybovosti podkladů pro plánování a zlepšení sledování kooperací. Vedení výrobce bude mít také okamžité informace o skladech materiálu a rozpracované výrobě.

„SappyWMS nám umožní lépe a kvalitněji řídit logistické procesy a v reálném čase získávat přesná data o stavu zásob a zakázek. Zároveň budeme moci zpětně sledovat výrobu stroje,“ říká Michal Šeda z KBA-Grafitec. Projekt odstartoval v březnu 2013, dokončení se plánuje na letošní léto.

Související