Přes 300 tisíc lidí chce dostat od bank zpátky poplatky, které platí za vedení úvěrových a hypotečních účtů. Zástupci výzvy ze serverů Poplatkyzpět.cz, Bankovnípoplatky.com a Jdeto.de tvrdí, že banky mají tyto peníze vrátit. Na druhé straně představitelé bank to rázně odmítají a odvolávají se především na uzavřené smlouvy s klienty. 

Ani podle rozhodnutí soudů se nedá předvídat, jakým směrem se bude dál spor ubírat. Zatímco Obvodní soud pro Prahu 5 před pár dny zamítl žalobu na ČSOB o vrácení poplatku za správu úvěru, o několik týdnů dřív stejný soud rozhodl ve prospěch klientky Hypoteční banky. Ta musí vrátit peníze za sporný poplatek zpátky. 

Ptali jste se náměstka ředitele České bankovní asociace Jana Matouška, jak se banky dívají na spor o poplatky za vedení úvěrových a hypotečních účtů. 

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jsou interní předpisy banky víc než legislativa EU? Děkuji za stručnou odpověď.
Jan Matoušek
Dobrý den. Vnitřní předpisy bank musí být a přirozeně i jsou v souladu s tuzemskými právními předpisy, tedy se zákony, které zároveň musí být v souladu s právem EU. Pokud nicméně svým dotazem naznačujete, že vnitřní předpisy bank spočívající v ujednání mezi bankou a klientem o placení poplatků za správu/vedení úvěru jsou v rozporu s evropským právem, tak je zajímavé úvest, že Evropský soudní dvůr, tedy nejvyšší soudní instance EU rozhodl, že ustanovení rumunského zákona, kterým se provádí evropská směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru, a ve kterém se úvěrovým institucím výslovně umožňuje vybírat „poplatek za správu úvěru“ i v hypotečních vztazích, není v rozporu s evropským právem. Potvrzuje se tím, že národní úpravy mohou tento poplatek zahrnovat. Kromě toho by měl Evropský parlament v červnu 2013 hlasovat o zcela nové tzv. hypoteční směrnici, která zavádí evropskou regulaci v oblasti hypotečních úvěrů. Návrh směrnice výslovně uvádí, že RPSN pro účely hypotečních smluv zahrnuje „náklady na zřízení a správu specifického účtu“, tj. do hypoteční směrnice, kterou bude posléze ČR nucena transponovat, se zavádí de facto stejný koncept poplatku za vedení, popř. správu účtu v kontextu hypotečních úvěrů, jaký je již dnes součástí českého práva pro oblast spotřebitelských úvěrů.
Čtenářský dotaz
Ti, co požadují vrátit poplatky (podepsané ve smlouvě) vlastně nepřímo tvrdí, že správa účtů banku nic nestojí. Umíte alespoň přibližně odhadnout přímé náklady, spojené se správou jednoho hypotečního účtu nebo určitého počtu účtů ? Osobně proti poplatkům nejsem, otázkou je právě jejich výše. Umím si představit tyto účty i bez poplatků, ale pak předpokládám, že náklady budou zahrnuty do úroků. Jirka
Jan Matoušek
Náklady na správu úvěrového účtu se mohou banka od banky lišit, nelze je plošně odhadnout, ale zcela jistě nelze říct, že nejsou žádné. Poplatek za vedení úvěrového účtu, ať již se jedná o hypotéku nebo o spotřebitelský úvěr, je ovšem třeba vnímat jako součást ceny za poskytnutý úvěr, tedy nelze jej hodnotit odděleně. Klient ale především podepisuje s bankou smlouvu, na základě své svobodné volby a za znalosti podmínek, tedy i cenového ujednání. Je bezesporu v zájmu všech klientů porovnat si nabídky na trhu, který je mimochodem velmi konkureční a vybrat si takový produkt (např. hypotéku), která jim nejvíce vyhovuje a to i cenou.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, pane Matoušku, poslouchal jsem včera váš rozhovor na radiu Regina, kde jste zmínil, že soudy bankám v minulosti běžně přiznávaly i náhrady poplatků za vedení úvěrového účtu (pokud se banky u soudu domáhaly např. doplacení hypotéky), tak jak je možné, že soud najednou rozhodl jinak? Mě by se jako klientovi také líbilo mít všechno zadarmo, ale nemáte pocit, že soudy příiš podléhají náladám veřejnosti a mediální masáži? Přestože u nás nemáme precedentní právo, i tak by měly soudy v podobných případech postupovat stejně, nemyslíte? Díky za odpověď.
Jan Matoušek
Dosavadní judikatorní praxe (včetně rozhodnutí odvolacích soudů) skutečně stabilně přiznávala v ČR bankám nárok na úhradu diskutovaného poplatku jako součásti ceny v situaci, kdy banka vymáhala dluh, přičemž neplatnost takového ujednání, která je v současnosti účelově namítána, je vadou, kterou je soud povinen zkoumat z úřední povinnosti, tj. i bez návrhů účastníků sporu. Soudy tak v tisících rozhodnutí neučinily a právní úprava, která je pro situaci relevantní je také mnoho let stabilní. Nicméně platí, že v ČR neexistuje precedenční právo a soud je povinen každý případ hodnotit jednotlivě. Toto zatím ojedinělé rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 tedy vnímám jako v jistém smyslu vybočení z dosavadní rozhodovací praxe soudů. Pokud bych se měl vyjádřit k Vaší otázce na téma rozhodování soudů, rád bych zdůraznil, že věřím ve spravedlivé a nezávislé rozhodování soudů.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, mám dotaz ohledně soudních žalob, co se teď podávají. Co by se dělo, kdyby banky soud prohrály? Nebo je tu možnost, že by mohly i vyhrát?
Jan Matoušek
Banky již dnes na debatu o tomto poplatku reagují a upravují své sazebníky. Je to jednoduše proto, že banky zajímají názory jejich klientů a upravují průběžně svoji obchodní a marketingovou politiku. Konec konců banky v minulosti od zpoplatnění různých poskytovaných služeb, tedy poplatků, ustoupily a výnosy z poplatků v bankovním sektoru poklesly. To ovšem neznamená, že s poskytováním takových služeb nemají nadále náklady. Věřím, a právní analýzy stejně jako názory mnoha expertů tomu odpovídají, že postup bank v této věci je v souladu s právními předpisy a ustálenou judikatorní praxí.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, čekali jste, že se připojí tolik lidí k výzvám na internetu? Uvědomí si banky konečně, že tu mají být pro klienty?
Jan Matoušek
Nemohu se zcela divit těm klientům, kteří byli osloveni právními kancelářemi, organizujícími tyto "hromadné" žaloby, že jim může připadat částka několika tisíc korun atraktivní a třeba důležitá pro jejich rodinný rozpočet. Stále se ale jedná jen o část klientů, kteří mají hypoteční úvěry. Věřím, že existuje mnoho klientů, kteří si uvědomují, že si smlouvu obsahující diskutovaný poplatek podepsali svobodně a dobrovolně a že by si za svým slovem měli stát. Pokud se týká bank, jak jsem již napsal, banky názory jejich klientů měří a zkoumají v různých průzkumech, tak aby znaly jejich názory, a to nejen na ceny, ale i na kvalitu služeb. V ostrém konkurenčním prostředí, které na trhu v České republice panuje, je dobrá znalost požadavků klientů klíčem k úspěchu.
Čtenářský dotaz
Je zaznamenáno vítězství klientů z Německa, už i u nás první vlaštovka zaznamenal vítězství (případ na Praze 5). Neplyne z toho, že banky opravdu vybíraly poplatek neoprávněně, a že už je v podstatě rozhodnuto?
Jan Matoušek
Rozhodnutí německého soudu (Spolkového soudního dvora) o neúčinnosti sjednání určitého druhu bankovních poplatků nelze v českém právním prostředí použít, neboť je založeno na německé národní právní úpravě, která přirozeně není v České republice závazná. Německá úprava v dané věci překračuje rámec evropského práva a poskytuje německým spotřebitelům odlišnou míru ochrany, než jaká je stanovena evropskými předpisy. Evropským právem, které je závazné i v ČR, se německý soud nezabýval a ani jej v rozsudcích necitoval či jinak nezmiňoval. Toto rozhodnutí německého soudu je pochopitelně ze strany advokátů, kteří organizují tuto iniciativu za vracení poplatků, do jisté míry mytizováno a neoprávněně vykládáváno za v jistém smyslu závazné či precedenční pro české soudy. Stejně tak bychom mohli argumentovat rozhodnutím Nejvyššího soudu Velké Británie, který ve svém rozhodnutí v roce 2009 (věc Office of Fair Trading v Abbey National) na základě příslušné evropské úpravy prohlásil bankovní poplatky, nikoliv tedy jen úrok, týkající se rovněž úvěrových vztahů, za cenové ujednání. Jako takové je cenové ujednání v případě vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli ze soudního přezkumu přiměřenosti vyloučeno.
Čtenářský dotaz
Jaký je váš názor na zatím nepravomocné rozhodnutí Finančního arbitra - vrátit poplatky za vedení spotřebitelského úvěru a dokonce uhradit pokutu? Rozhodnutí se týká Komerční banky, a.s.
Jan Matoušek
Bohužel celé rozhodnutí Finančního arbitra, tedy včetně jeho odůvodnění, nemám k dispozici. Je ale třeba podotknout, že rozhodnutí prozatím nenabylo právní moci a předpokládám, že Komerční banka využije dostupných opravných prostředků. Stejně tak ve věci poplatků za vedení účtu u spotřebitelského úvěru nově rozhodnul toto pondělí Obvodní soud pro Prahu 5, který žádosti klienta ČSOB o vrácení tohoto poplatku nevyhověl. Soud argumentoval tím, že žalobkyně do smluvního vztahu vstoupila dobrovolně a o výši poplatku, stejně jako o výši ostatních plateb, byla informována. I zde je ovšem s detailním komentářem třeba vyčkat na písemné vyhotovení rozsudku.
Čtenářský dotaz
Myslíte, že by pomohlo aby klienti, po ukončení hypotéčního financování, od banky odešli ? Já to tedy určitě udělám. Postup banky pokládám za neseriozní a raději půjdu k bance jiné, která přistupuje ke klientům slušně. Zde totiž nejde o těch 150,-Kč, ale odpověď zda na druhé straně je solidní partner pro další obchody.
Jan Matoušek
Omlouvám se, že se budu trochu opakovat, ale důležité je říci, že na českém bankovním trhu panuje velmi vysoká konkurence. Toho by měli klienti využívat a pečlivě hodnotit nabídky, které jsou na trhu, a to nejen z pohledu ceny ale i s ohledem na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. Pokud klient není v bance z nějakého důvodu spokojený, je na místě při vhodné příležitosti zvážit změnu banky. Z průzkumů spokojenosti klientů, které mám k dispozici, mimochodem vyplývá, že klienti skutečně za nejdůležitější vlastnosti banky považují například důveryhodnost, vstřícnost personálu banky a třeba plnění slibů ze strany banky. Stejně tak je zájmem banky oboustranně seriozní vztah s klientem založený nejen na spokojenosti klienta, ale i jeho znalosti a informovanosti.
Čtenářský dotaz
Můžete nám prosím všem vysvětlit, proč když na Slovensku vláda ty poplatky za správu úvěru zrušila, v Německu rozhodla, že jsou nezákonný, tak naše banky se pořád ohánějí tím že sou v právu? Proč z nás děláte takové ...? Díky!
Jan Matoušek
Zrušení poplatků zákonem na Slovensku, stejně tak i to, že německá legislativa jde nad rámec příslušných evropských předpisů, je čistě politické rozhodnutí. Jsem toho názoru, že dlouhodobě je pro klienty výhodnější, když ceny reguluje fungující a konkurenční tržní prostředí, tedy v tomto případě soutěž bank o klienty, než politika či soudy.
Čtenářský dotaz
Dobrý den. To by mě zajímalo, jak můžou fungovat banky bez poplatků a zase na druhou stranu jestli je vybírání tak vysokých poplatků jinde nutné. Kolik ze zisku banka vlastně z poplatků v průměru má? Děkuji.
Jan Matoušek
Podíl čistých poplatkových výnosů na celkových výnosech bankovního sektoru je v případě ČR zhruba 23% (naprostou většinu výnosů bank tvoří úrokové výnosy cca 64%). To nás řadí na průměr v Evropské unii, což znamená, že bankovní sektory v mnoha zemích mají výnosy z poplatků vyšší. Nelze ani říci, že poplatky jsou v ČR jak uvádíte "tak vysoké". Nejkomplexněji srovnávala úroveň poplatků studie Evropské komise z roku 2009, která k žádnému podobnému závěru nedospěla. Máte ale pravdu, že v ČR mají banky rozdílnou poplatkovou politiku, jedná se ale o obchodní a marketingová rozhodnutí. To, že některá z bank za některé poskytnuté služby (a připoměňme si, že poplatek je cenou za službu) poplatky neúčtuje, neznamená to, že s poskytnutím dané služby nemá žádné náklady. Obchodní modely bank, stejně jako jejich rejstřík služeb a zaměření na klienty se liší.
Čtenářský dotaz
Banky se obhajují tím, že jsem s nimi podepsal smlouvu a souhlasil tím s poplatky - měl jsem ale na výběr? Ne...proto chci získat své peníze za nesmyslné poplatky zpět. Přijde mi to (spolu s dalšími stovkami lidí) víc než fér, vám ne?
Jan Matoušek
Na trhu hypoték již více než 7 let existuje produkt hypotéky pez poplatků, dovolím si tedy s Vaším tvrzením, že jste neměl na výběr, nesouhlasit. Kromě toho poplatek je třeba vnímat jako součást celkové ceny hypotečního úvěru, který jste se svobodně rozhodnul sjednat. Sám za sebe si skutečně myslím, že zpětně zpochybňovat dohodu uzavřenou svobodně, za situace, kdy čerpám výhody z této dohody plynoucí (tedy hypoteční úvěr), fér není.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, má skutečně někdo reálnou představu jak tuto situaci řešit? Protože, racionálně řečeno, desítky tisíc samostatných soudních sporů ve kterých budou soudy jednotlivě rozhodovat jednou tak, podruhé jinak, tím dojde spíše k zablokování justice na několik let, a ani jedna sporu na tom nemusí v konečném součtu vydělat. Takže, jestli by nebylo lepší si předem vyžádat (pokud to lze) nějaké precedentní rozhodnutí třeba Nejvyššího soudu-a podle něj pak řešit dohodami-nebo v případě druhé strany stažením všech žalob, protože budou bezpředmětné?)?
Jan Matoušek
Bohužel, soudní spory o vrácení poplatků jsou a budou z převážné většiny tzv. bagatelní spory, tedy spory, o kterých rozhoduje soud první instance bez možnosti odvolání. Není tedy možné prostřednictvím odvolání či dovolání dojít se sporem k Nejvyššímu soudu a získat tak případné sjednocující stanovisko. Na druhé straně se domnívám, jak jsem již uvedl, že rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 proti Hypoteční bance je spíše vyjímečné, protože zde existuje ustálená soudní praxa (viz výše). Je jistě pravdou, že velké množství sporů o takový poplatek silně zatíží soudní systém. Protože čas vymezený naší diskusi je u konce, rád bych poděkoval za dotazy a za vaši pozornost. Přeji hezký den Jan Matoušek
Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru