Podle aktuálního harmonogramu výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí by mělo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí v průběhu června vyhlásit připravovanou výzvu pro nákup nových autobusů v městské hromadné dopravě s pohonem na CNG a i pro výstavbu CNG plnicích stanic.

To by se týkalo i soukromých dopravců, museli by ale autobusy na CNG využívat pro městskou hromadnou dopravu. Plnicí stanice na CNG pak budou muset sloužit po dobu projektu jen městským autobusům. Výzva se nebude týkat celé ČR, ale pouze omezeného výčtu měst, která jsou dnes nejvíce zatěžována emisemi z dopravy, především prachovými částicemi.

Ministerstvo se tak rozhodlo pomoci oblastem s nejhorším ovzduším. Realizace samotných projektů je ale podmíněna schválením nové podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí ze strany Evropské komise, v současné době stále probíhají konzultace.

„Pokud bude zařazení nové formy podpory schváleno, může být pro tuto aktivitu z prostředků EU alokována částka až 1 mld. Kč. Podrobné informace připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. V nejbližší době je zveřejníme na našich stránkách,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda Asociace NGV.

Mezi města, která budou moci využít nově připravovanou podporu pro CNG, bude patřit i Ostrava nebo třeba Brno. Tato města patří do oblastí s největší prašností u nás - je zde největší koncentrace nebezpečných pevných částic PM 10.

Další z oblastí se špatným ovzduším je Ústecký kraj. Zde se sice již CNG autobusy využívají, ovšem zatím v malém počtu. Situace se ale postupně mění k lepšímu. Dopravní podnik města Ústí nad Labem totiž letos pořídí dalších 7 CNG autobusů. Jedná se o 2 vozy Mercedes Citaro a 3 vozy Solaris Czech, které by podnik měl mít k dispozici již koncem června. Další 15metrové CNG autobusy pak přibudou na podzim.

Již od roku 2014 bude možné prodávat v EU pouze autobusy splňující normu Euro VI, která je přísnější než norma Euro V z roku 2009. Hlavní změnou je o jednu třetinu nižší objem vypouštěných pevných částic a také nižší emise NOx. „Rozdíl v ceně autobusů s motorem podle nové a podle staré normy Euro je již cca 250 tis. Kč. Tento rozdíl je dán cenou instalace filtrů a dalších technologií, které jsou ke snížení emisí potřeba. Autobusy s pohonem na CNG tyto normy splňují jen tím, že spalují zemní plyn,“ tvrdí Zdeněk Prokopec.

Dnes je v ČR přes 400 autobusů s pohonem na CNG, jejich počet za poslední rok vzrostl o 11 %. V Evropě je již přes 278 tis. CNG autobusů a celosvětově jich je skoro 700 tis.

Související