Cílem novely stavebního zákona č. 350/2013 Sb., která vstoupila v platnost minulý měsíc, je zpřesnit a zjednodušit jednotlivé postupy, odstranit odchylky od správního řádu a snížit administrativní náročnost postupů plánování.

Celý proces však nyní podle odborníků zpomaluje - zejména rozšíření účasti veřejnosti na další kolo schvalovacího procesu či prodloužení lhůty pro vyjádření úřadů, a to až o dva měsíce.

„Zejména pro stavebníky je komplikací rozšíření účasti takzvané dotčené veřejnosti, která je známá svým obstrukčním jednáním při povolování staveb. Doba přípravy stavby se tak může neúměrně prodloužit, u dopravních staveb až na deset let,“uvedl Václav Matyáš ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

„Novela má podle našeho názoru zásadní nedostatky a v praxi způsobuje potíže a zmatky. Za nejproblematičtější oblasti považujeme prodloužení lhůty pro vyjádření úřadů až o 60 dní. Dojde tak k ještě většímu zpomalení již tak zdlouhavého schvalovacího procesu. Tyto obstrukce mají negativní dopad na zmírňování recese ve stavebnictví,“ doplňuje Vladimír Svoboda ze společnosti Interplan-CZ, která patří mezi specialisty v oblasti projektové a inženýrské přípravy staveb.

Novela stavebního zákona se nově zaměřuje na jasné vymezení hranic přestupků a správních deliktů v procesu navrhování a realizace stavby. Klade si za cíl jasně stanovit skutkové podstaty přestupků, například u lidí, kteří dozorují nad stavbami. Odborníci však upozorňují, že z novely nejsou patrny pravomoci těchto pozic ani definice jejich povinností. V praxi je tak podle nich novela obtížně aplikovatelná.

„Novela stavebního zákona nijak nestanovila definice technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta. Zároveň opomenula stanovit rozsah jejich působností. To samozřejmě ztěžuje využitelnost novely v praxi. Obě činnosti navíc mohou významně ovlivnit veřejné zájmy ve výstavbě,“ vysvětlil Pavel Křeček z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a dodává: „Jedná se především o ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.“

Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru