Vyplývá to ze studie Connected World Technology Report společnosti Cisco, která zkoumá vztahy mezi lidským chováním, internetem a propojováním všech a všeho kolem nás. Výsledky studie potvrzují klíčovou roli sítí v lidském životě. A nejen sítí, ale technologií obecně.

Hranice mezi osobním a pracovním životem je díky technologiím stále tenčí. Nová generace zaměstnanců obohacuje firmy o nové myšlenky, metody práce i netradiční pohled na řešení pracovních úkolů. S tím, jak se mění myšlení zaměstnanců a jejich životní styl, měla by se měnit řada firemních procesů a celá firemní kultura.

Jsou na to manažeři připraveni? Jaký je vůbec vztah českých manažerů k moderním technologií, třeba právě těm síťovým, které podle sloganu společnosti Cisco, lídra v oblasti sítí, "mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují"?

Odpovídá Ivo Němeček, technický ředitel Cisco Systems ČR:

"Zákazníci, kterým dodáváme technologie, mají znalosti technologií na vysoké úrovni a umějí s nimi i pracovat. Většinou jsou to lidé, kteří se síťovými, komunikačními technologiemi začínali, a posléze dorostli do manažerských rolí.

Řekl bych, že obecně je u nás povědomí o technických vymoženostech dobré, zvláště tam, kde jsou v manažerských pozicích mladší ročníky, které mají k technologiím blízko. Překážka většinou nespočívá v tom, že by manažeři měli uživatelské problémy, těžší je dosáhnout toho, aby byla technologie přijata všemi zaměstnanci, aby dávala smysl a aby byla firmě k užitku. Zdůvodnit, jaké technologie přinesou jaký efekt, to je většinou náročný úkol.

Když přemýšlíme se zákazníkem o přínosu videokomunikačních technologií, můžeme spočítat, kolik uspoří času a cestovních výloh, hůř už lze odhadnout, jak doplňkové technologie přispějí ke zvýšení produktivity práce.

Mezinárodní firmy přínos videokonferencí a dalších komunikačních vymožeností odhadly hned - naše technologie dokáže omezit cestování, přinášejí velké úspory času, ale pro menší lokální firmy je přínos méně zřetelný, lidé se třeba nechtějí vzdát cestování, zaběhnutého stylu komunikace. Jde o to najít vyvážení technologií a mezilidského styku z očí do očí."

Důležité je nezaspat

V České republice dosud řada firem dostatečně nevyužívá možnosti videokonferencí a dalších nástrojů pro spolupráci. Přitom existuje obrovský potenciál pro nasazení těchto technologií malými a středně velkými firmami od 10 do 250 zaměstnanců, jakých jsou u nás desítky tisíc.

Podle informací získaných od zákazníků společnosti Dimension Data v České republice využívá 50 % z nich videokonference pro komunikaci se svými obchodními partnery. Přibližně desetina je používá k řízení interních projektů a jako náhradu osobních schůzek. Trendem, který videokonference umožňují, je posun od dlouhých porad ke kratším schůzkám zaměřeným na určité téma, což přispívá k vyšší efektivitě práce.

Stále častěji také firmy využívají video dostupné z různých zařízení. Videokonference tak již nejsou doménou zasedacích místností, ale díky možnosti připojení ke schůzce z mobilních zařízení, stolních videotelefonů či softwarových klientů se videokonference stávají masovou záležitostí a jsou k dispozici většině zaměstnanců.

V rámci studie, kterou pro Cisco vypracovala společnost Ipsos Mori na téma překážek a přínosů ve využívání videokonferencí, odpovědělo 77 % dotázaných, že mezi největší přínosy videokonferencí patří redukce počtu služebních cest a 76 % respondentů uvedlo, že zlepšují komunikaci na velké vzdálenosti. Pro 69 % účastníků průzkumu je jedním z jejich největší benefitů také úspora peněz.

Dvě třetiny v průzkumu uvedly přínosy jako minimalizace nedorozumění nebo zlepšení spolupráce. Spolu se snížením počtu služebních cest jde ruku v ruce také úspora času. Častí uživatelé konferencí uvedli, že jim ušetří až sedm hodin týdně, což je v podstatě pracovní den.

Studie také ukázala, že je významný rozdíl ve vnímání videokonferencí mezi jejich uživateli a neuživateli. Lidé ve společnostech, kde se videokonference nevyužívají, mají vůči nim často předsudky, které pak představují překážku jejich přijetí.

K těmto barierám patří například to, že nemají dostatek informací o jejich přínosech (29 %), domnívají se, že zavedení videokonferencí přinese firmě vysoké náklady (33 %) a 35 % dotázaných si myslí, že překážkou je nedostatek zkušeností s těmito technologiemi. Někteří (23 %) se také obávají, že videokonference nejsou kompatibilní napříč dodavateli.

"Stejně tak to bylo v minulosti s přechodem z faxu na e-mailovou komunikaci nebo z pevných telefonů na mobilní. Nejdříve šlo o výhodu, poté o nutnost. Jen s tím rozdílem, že každá další změna je rychlejší než ta předchozí. Proto, kdo dnes zaspí, možná už příští rok může pocítit své zaváhání," komentoval současné trendy Zbyszek Lugsch, Sales & Solution Director společnosti Dimension Data Czech Republic.

Ivo Němeček k tomu dodává: "Systémy síťové komunikace jsou jednoznačně přínosné už proto, že manažer může sledovat pracovní vytížení svých lidí, komunikovat s nimi z jakéhokoliv místa, třeba z vlaku, a s využitím jakéhokoliv komunikačního prostředku. Tyto systémy rovněž umožňují efektivní práci z domova, kterou mnozí zaměstnanci kupříkladu u nás ve firmě vítají a hojně využívají.

Stejně je dostupný i manažer sám. Moderní manažer všechno vidí a má pod kontrolou a může optimalizovat využití pracovního času svých lidí, aby byli produktivní. Dává-li přednost osobnímu kontaktu, zavolá na iPad nebo počítač a už se s kolegou slyší i vidí."

Užívat i počítat

Dříve si sousedé od sebe půjčovali vejce a cukr, dnes chodí s žádostí o možnost připojení k internetu. Není proto divu, že užívat mobil, počítač, sítě patří k obecné gramotnosti. Pokud se manažeři zdráhají implementovat některé technologické novinky do svých firem, většinou to souvisí s finanční stránkou celé záležitosti. Manažeři nejen umějí zacházet s technologiemi, ale umějí i počítat.

Ivo Němeček kývá souhlasně hlavou: " Je pravda, že zákazníci pečlivě vybírají, co opravdu potřebují a bude jim přínosem. Optimální je, když má klient nějakou strategii pro komunikaci a má jasno, který typ bude pro něj výhodný (hlasový, video...).

Jedním z nástrojů je třeba sdílení dat s libovolným počtem účastníků (desítky až stovky najednou) pomocí cloudové služby. Zaměstnanci mohou spolupracovat nad jedním dokumentem, modifikovat ho, prezentovat, odsouhlasit, sdílet soubor, na kterém společně pracovali - pružnost je opravdu veliká, je jedno, odkud kdo pracuje.

Technologie není náročná na uživatelské dovednosti. Manažer určitě chápe přínos spolupráce na dálku, nemusí objíždět týmy, ale komunikuje přímo - schůzku svolá během jediné minuty, do kalendáře zadá mítink a jediným kliknutím vloží WebEx mítink."

Dalším trendem jsou informace

Důležité je mít je právě tehdy, když jsou zapotřebí. Budují se vnitropodnikové sociální sítě a v nich různé komunity, kde lidé stejného zaměření sdílejí informace, komentují, publikují, reagují, přikládají videa, dokumenty, obrázky... Kdy vlastně ti lidé pracují?

"Příliš pestré komunikační kanály mohou rozptylovat, záleží na tom, jak jsou lidé vedeni, jaké mají úkoly a cíle," souhlasí s mou obavou Ivo Němeček. "Manažer pomocí prezence vidí, zda zaměstnanec pracuje, je zaneprázdněn, anebo zda práci dokončil a je opět ´na příjmu´, dá zelenou a může komunikovat."

Sítě umožňují práci z domova. Ukázalo se, že lidé s pružnou pracovní dobou pracují doma víc než na pracovišti, protože si čas rozloží, jak potřebují, a pak se stane, že práci věnují víc času než v kanceláři.

Cisco je v tomto směru velmi pružné - když zaměstnanec plní cíle, které plnit má, je jedno, kde. Z domova se dají organizovat také videokonference nebo technická asistence u klienta. Technologie jsou samy o sobě zabezpečeny a člověk ví, jaká bezpečnostní opatření má dodržovat.

Po síti se lze i vzdělávat, jako to dělají v Ciscu. Opět má slovo technický ředitel:

"Technologie nám hodně pomáhají. Manažer má svůj portál, kde sleduje, jak pokračují v osobním rozvoji jeho zaměstnanci, dále může sledovat vlastní rozvoj, své rozvojové cíle. Nástroje k tomu má bohaté - školení, portál s publikacemi, onlinově knihovnu se vším, co potřebuje ke vzdělávání, může si knížku stáhnout a číst ji kdekoliv.

Na začátku se v rozhovoru s manažerem stanoví cíle a je na lidech, aby plán dodrželi. Jednou za rok se vyhodnotí. Kupříkladu naši systémoví inženýři jezdí na setkání specialistů v daném oboru - tentokrát jsou tam fyzicky jednou za rok přítomni, ale když se jim z nějakého důvodu nepodaří se dostavit, mají k dispozici informace z příslušného portálu. Akce je detailně dokumentována - prezentace, vystoupení, video apod., jsou tam materiály v různých podobách, záznamy.

Jak se vzdělávají naši nejvyšší manažeři? Technici beze sporu musí, pro ně je nezbytné držet krok s vývojem, pro obchodníky jsou zase důležité osobní vztahy, komunikace, soft skills. Každý hledá optimální cestu pro své sebevzdělávání. Zmíněné soft skills se ovšem učí i inženýři."

Tisíc lidí na konferenci

Takový bývá počet účastníků na konferenci Cisco Expo. Jsou to nejen IT manažeři z firem, touha po vzdělání je u nás markantní a manažeři z jiných než IT oborů na tomto počtu mají nemalý podíl.

Studie společnosti Cisco ukazují, že do roku 2016 přesáhne celosvětový internetový provoz hranici jednoho zettabajtu ročně - znamená to, že každou sekundu proteče internetem množství dat odpovídající 6747 DVD. Moderní uživatelé internetu očekávají, že jim telekomunikační operátoři vždy poskytnou dostatečnou kapacitu připojení a možnost přenášet obrovské objemy dat, což znamená nutnost neustále přicházet s novými technologiemi, které to umožní. A také se s nimi seznamovat, učit se je používat ku prospěchu svému i firmy - to zase bude nutností pro moderní manažery.

Ing. Ivo Němeček,

technický ředitel Cisco Systems ČR, vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor matematické inženýrství. Pro Cisco začal pracovat v roce 1996, kdy nastoupil na pozici systémového inženýra se zaměřením především na bezpečnostní technologie. Od roku 2006 se stal manažerem systémových inženýrů a řídil šestnáctičlenný tým. Byl zodpovědný za klíčové projekty, technické marketingové aktivity či spokojenost zákazníků. V roce 1998 získal certifikát CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) a později ocenění Cisco People Manager of the Year. Před nástupem do firmy Cisco působil jako systémový inženýr ve společnosti Novell.

Související