„Stupeň Přelouč II je nezbytná stavba, která zajistí plnohodnotné využívání vodní cesty na středním Labi,“ řekl Jan Skalický, pověřený řízením ŘVC ČR. „Touto stavbou dlouhou 3,15 km dojde k prodloužení stávající vodní cesty o 33 km až do Kunětic za Pardubicemi. Samotný projekt neřeší jenom čistě vodní dopravu, ale její součástí je velké množství ekologických a dopravních opatření.“

K hlavním dopravním stavbám tohoto projektu, mimo vodní dopravu, patří zejména dva nové mosty. Ty vyřeší nevyhovující stávající přemostění Labe historickým mostem, který je národní technickou památkou, uvedl tiskový mluvčí ŘVC Václav Straka. „Je tudíž nemožné tento most stavebně upravit, aby vyhovoval současným požadavkům. Most je v nevyhovujícím stavu jak šířkově, tak i nosností a jeho stav je čím dál horší. Je tak jen otázkou času, kdy se zde omezí hmotnost zatížení natolik, že bude nevyhovující pro nákladní dopravu. Po výstavbě dálnice D11 se stal hlavní přístupovou komunikací do města od dálnice. Nové dva mosty, které se budou nacházet pod stávajícím jezem, jeden přes Labe a druhý přes budoucí plavební kanál, jsou navrženy tak, aby zabezpečily veškeré požadavky automobilové, cyklistické a pěší dopravy.“

Odpůrci jezu ale s rozhodnutím nesouhlasí a chtějí se proti němu odvolat. Pokud neuspějí u příslušného krajského úřadu, napadnou rozhodnutí úředníků u soudu.

Spor o výstavbu jezu bude pokračovat stejně jako identický spor před sedmi lety, předpokládá Miroslav Patrik z ekologického sdružení Děti Země. Tehdy se odpůrci stavby proti rozhodnutí krajského úřadu odvolali, ten je zamítl a ekologové následně spor vyhráli u soudu.

Podle ŘVC ale ekologická opatření po obou březích plavebního kanálu mnohonásobně převýší zásah do plochy lokálního biocentra Slavíkových ostrovů, který je znatelný, nikoliv však zcela likvidující.

„Náklady na plavební stupeň se odhadují na 3,3 mld. korun. V návrhu rozpočtu na rok 2013 se zatím s žádnou částkou nepočítá, až na rok 2014. Nejsou ještě vyřízena všechna povolení a neví se, jak dopadne územní řízení," uvedl dříve mluvčí ředitelství Václav Straka. Podle něj by mohl stavbu financovat stát, ale také zčásti evropské dotace, další možností jsou dodavatelské úvěry stavebních firem.

ŘVC tvrdí, že splavnění Labe ulehčí okolním silnicím od těžkých a nadrozměrných nákladů, které bude možné přepravovat po vodě. Plavební stupeň by měl zvýšit ochranu proti povodním a vylepšit rekreační zónu, výletní lodě by mohly plout až do Pardubic.

Splavnění Labe prosazuje i Pardubický kraj a přejí si je zástupci zaměstnavatelů. ŘVC již za projektanty, různé odborníky, právníky a za výkupy pozemků vydalo kolem 700 mil. korun. Nehospodárné vynakládání peněz kritizoval v minulosti Nejvyšší kontrolní úřad.

Související