Konkrétně jde o nařízení vlády č. 258/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, dále nařízení vlády č. 263/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření a nařízení vlády č. 264/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor.

Kromě výše zmíněných předpisů vyšlo ve Sbírce také nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, které provádí zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a které obsahuje seznam katastrálních území zařazených do zranitelných oblastí.

Všechna nařízení vlády nabývají účinnosti 1. srpna.

Související