Říční dopravci tím podle svého vyjádření reagují na dlouholeté diskriminační a nedovolené jednání státu, který mimo jiné poskytuje výběrovou podporu včetně obrovských finančních dotací jiným dopravním oborům, zatímco v oboru vnitrozemské vodní dopravy panuje dlouhodobá nečinnost. „Vzhledem k tomu, že (český stát) investuje pouze do železničních a dálničních sítí a vodní cesty nebuduje, pak dochází k diskriminaci oboru vodní dopravy," řekl ČTK ředitel společnosti EVD-SPED Lukáš Hradský. To podle něj odporuje přístupové smlouvě k EU, v níž se ČR zavázala, že nebude upřednostňovat jednotlivá průmyslová odvětví před jinými sektory.

Podobnou problematikou se české soudy v minulosti již zabývaly. V březnu například Ústavní soud zamítl žádost společnosti ČSPL, která se kvůli nesplavnému Labi domáhala náhrad za 1,8 mld. Další české soudy v minulosti rozhodly, že stát nemá podle žádných právních norem povinnost zajišťovat celoroční splavnost Labe pro nákladní dopravu.

Kvůli nedostatečné splavnosti řek v ČR vznikají každoročně provozovatelům nákladní vodní rozsáhlé škody. Všechny tři stěžující si společnosti byly kvůli kritické situaci na Labi nuceny propustit stovky kvalifikovaných zaměstnanců a sešrotovat a prodat desítky lodí. Pro nízké vodní stavy nemohou prý na společném trhu Evropské unie nabízet ani opravárenskou činnost.

Hlavní příčinnou kritické situace provozovatelů vnitrozemské vodní dopravy je dlouholeté neřešení splavnosti Labsko – vltavské vodní cesty v úseku vodní dílo Ústí nad Labem - Střekov po státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Tato skutečnost má za následek obrovské finanční ztráty v oblasti provozování vodní dopravy v přeshraničních přepravách.

Rejdaře bude zastupovat česko-německý advokát Prof. Arsène Verny, podle kterého by se v tomto sporu mohli dopravci domoci až 6mld. odškodnění. Kancelář Verny-Dauses se specializuje na evropské hospodářské a procesní právo a také na mezinárodní hospodářské právo.

Evropská komise bude rozhodovat pouze o tom, zdali je stížnost rejdařů oprávněná, uvedl Verny. Pokud pro ně vyšetřovací řízení skončí úspěchem, budou se otázkou odškodnění zabývat české soudy. V případě, že Evropská komise oprávněnost požadavků rejdařů uzná a rozhodnutí českých soudů bude pro rejdaře neuspokojivé, mohou se obrátit na Soudní dvůr EU v Lucemburku.

Související