Bankovní krize v Evropě netrápí jen Řecko a Španělsko. Ve středu snížila agentura Moody´s rating šesti německých a tří rakouských bank, včetně matky České spořitelny Erste Bank.

Evropské banky potřebují posílit kapitál, nebo budou muset omezit úvěry. To by znamenalo další podlomení ekonomického růstu a slabší poptávka by měla dopad i na tuzemské exportéry.

Co může Česko udělat, aby dopady krize minimalizovalo? Na to se můžete ptát bývalého ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého.

Jak hodnotí poradce Goldman Sachs a člen NERVu vládní politiku? Co dělá dobře a co by se mělo změnit?

Kritik tupých škrtů

Vladimír Dlouhý je kritikem plošných škrtů a zdůrazňuje potřebu investic do vzdělání či dopravní infrastruktury.

 "Rozpočtová nula není žádným svatým grálem, tou je fiskální udržitelnost a levné financování dluhu," napsal VDlouhý v Macháčkově výměně, online debatě ekonomů na HNDialog.

"Naši ekonomiku drží zpracovatelský průmysl. Už to nejsou ty velké finální výrobky, turbíny, zařízení pro rafinerie a tak dále, které jsme v komunistických časech za často subvencované ceny vyváželi do zemí třetího světa.

Kromě toho, že se zde vyrábějí automobily, je velká část průmyslu vývozně a subdodavatelsky orientovaná. Prostě vyrábíme něco, co se jako výrobek finálně dokončuje v Německu, Itálii, Francii či Skandinávii. V tom jsme efektivní.

Abychom toho však mohli využít, potřebujeme zlepšovat jednak kvalitu pracovní síly, podporovat tedy vzdělání, jednak dopravní a obecnou infrastrukturu. Proto se často ptám: opravdu se potřebujeme dostat do roku 2016 na vyrovnané veřejné finance za cenu, že budeme škrtat výdaje do vzdělání a na dopravní infrastrukturu? Věřím v potřebnost velkých infrastrukturních staveb," řekl Dlouhý v květnu v rozhovoru pro MF Dnes.

Prezident? Možná

Ministr průmyslu a obchodu v dobách vlády Václava Klause byl v polovině devadesátých let podle průzkumů veřejného mínění nejoblíbenějším českým politikem. V roce 1997 se ale ze všech veřejných funkcí stáhl a začal pracovat jako mezinárodní poradce přední investiční banky Goldman Sachs.

Od roku 2009 je členem Národní ekonomické rady vlády ČR.

V nedávném rozhovoru pro MF Dnes Vladimír Dlouhý nevyloučil návrat do politiky ani možnou kandidaturu na prezidentský úřad.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dovedete si představit, že bychom mohli mít v Česku problém s příchodem nezaměstnaných pracovníků ze Španělska nebo z Řecka? Hrozí odliv pracovních sil z těchto zemí do Česka?
Vladimír Dlouhý
Dobrý den, děkuji za dotaz. Domnívám, že takové nebezpečí nehrozí, jsme pro Řeky a Španěly země vzdálené, s jinou kulturou a jazykem, takže i při velmi vysoké jejich nezaměstnanosti nehrozí, že by masivně k nám přicházeli za prací. Mimochodem, daleko nižší mobilita pracovní síly v Evropě než např. V USA je jedním z problémů Eura.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, v souvislosti se současnou krizí se stále častěji mluví o tzv. "ztracené generaci" - mladých lidech, kteří jsou nezaměstnaní a mnozí v této situaci i nezaměstnatelní (ve Španělsku až 50 procent). Vidíte nějaké řešení, jak by jim mohly vlády účinně pomoci? Vidíte toto jako hrozbu i pro ČR? Děkuji.
Vladimír Dlouhý
Děkuji. To je několik otázek dohromady. Pro tak vysokou nezaměstnanost mezi mladými ve Španělsku není žádné rychlé řešení - prostě musí přijít rychlejší hospodářský růst a sami Španělé musí reformovat svůj pracovní trh (vždyť relativně vysoká nezaměstnanost byla pro Španělsko charakteristická i v dobrých ekonomických časech). Současná vláda již nějaké reformy tam dělá, budou však mít dopad až později. Za druhé, co se týče ČR, tak nám takto extrémní nezaměstnanost - naštěstí - nehrozí. A za třetí, pojem "ztracené generace" - bojím se, že v důsledku dnešní krize budeme mít v Evropě pomalý růst celých dalších 10 let, i když u nás můžeme čekat, že po stabilizaci bude náš růst opět vyšší než evropský průměr.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, Vladimíre, co považujete za největší problém současné ekonomické krize v Evropě?
Vladimír Dlouhý
Dobrý den, samé "jednoduché" otázky ... Těch problémů je několik: dlouhodobá zadluženost, která vznikala již od 70. let minulého století. Za druhé, problému Euro zóny - politická neujasněnost, co její členské země chtějí: chtějí solidaritu (a tedy úspěšné přispějí na řešení problémů těch méně úspěšných) nebo mít sice společnou měnu, ale další problémy si řešit samostatně, na úrovni jednotlivých zemí. Za třetí, jsou schopny země jižní Evropy současně začít šetřit (a tedy postupně snižovat dluh), současně provádět nepopulární, ale nutné reformy, a současně co nejrychleji nastartovat ekonomický růst, bez kterého ty dva předcházející kroky nejsou politicky průchodné. Jsou to všechno nesmírně težké otázky a řešení bude postupné, bolestné a a skoro nikdo neumí přesně předpovědět, k čemu v Euro zóně nakonec dojde.
Čtenářský dotaz
Pane Dlouhý, příliš o vás nebylo v posledních letech slyšet. Co jste dělal?
Vladimír Dlouhý
Dobrý den, díky za Váš zájem. Odpovím trochu úsměvně - pracoval jsem. Ale vážně, kromě práce v soukromém sektoru, tedy pro své klienty, učím na Karlově univerzitě, jsem členem NERVu, založil jsem v Praze nadaci, která pořádá konference na zajímavá témata se světově uznávanými řečníky, jsem členem různých mezinárodních think-tanků a také, hlavně poslední dobou, sleduji českou politiku.
Čtenářský dotaz
Pane Dlouhý, vím, že poměrně často vystupujete na přednáškách na vysokých školách. Zajímalo by mě, jestli byste studentům doporučil spíše zahraniční studium nebo studium na české vysoké škole? Uplatní se podle Vás v dnešní složité době student s českým vzděláním?
Vladimír Dlouhý
Velmi si přeji, aby to byla co nejvice kombinace obojího - například začít studovat v ČR a pak v další fázi studia odejít do zahraničí, třeba jen na pár let a pak dodělat studium opět zde. Samozřejmě, těch možností může být více, ale hlavní v té odpovědi je slovo kombinace.
Čtenářský dotaz
Jak je možné, že Kazachstán je na tom ekonomicky lépe než ČR?
Vladimír Dlouhý
Jsem přesvědčen, že na tom lépe není. Pokud to nějaké srovnání tvrdí, tak se mýlí, případně přeceňuje význam surovinového bohatství na celkovou ekonomickou a životní úroveň v Kazachstánu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane Dlouhý. Budete kandidovat na prezidenta?
Vladimír Dlouhý
Děkuji za dotaz. Ano, sleduji veškeré dění kolem prezidentské volby a nezakrývám, že o ni uvažuji. Současně ale považuji za nutné znát konečné znění příslušného prováděcího zákona a s ním spojených případných podzákonných předpisů. Teprve po tom považuji za seriózní kandidaturu případně oznámit.
Čtenářský dotaz
Co se stane s naším exportem v případě, že krachne EU?
Vladimír Dlouhý
Za prvé, pořád to bude hlavně na nás. Za druhé, "krachne-li" celá EU, pak nová německá marka asi dost posílí a nám se bude do Německa po nějakou dobu lépe vyvážet. Za třetí, naopak staronové měny zemí dnes v krizi posílí a stanou se našimi většími konkurenty. Za čtvrté, krach může být doprovaýzen hlubší recesí celé EU a tím náš export obecně utrpí. Za páté, myslím, že k celkovému krachu nedojde.
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane Dlouhý.Chtěl bych se zeptat,v čem doopravdy spočívá vyšší ekonomický růst Slovenska než ČR a jak je možné,že lidé kteří řídí tento stát stále nechápou nutnost investovat do prorůstových opatření,jako je vzdělání,věda a výzkum atd.Vždyt´ i pro lajka je toto jedinná efektivní cesta kupředu a ne v době krize absolutně utlumit domácí investice a spotřebu.
Vladimír Dlouhý
Dvě otázky najednou. Slovensko mělo často rychlejší růst již od 90. let, je to ekonomika, která začínala z nižší úrovně než ČR a platí, že v takovém případě růst je v normálních časech rychlejší než v ekonomikách s vyšší startovací úrovní. Dále, v krizi roku 2009 se naopak slovenská ekonomika propadla hlouběji než naše. Za třetí, Slovensko si tolik nehlídá roapočtovou disciplinu jako my (což je z dlouhodobého pohledu dobře pro nás). Druhá otázka se týká faktorů dlouhodobého ekonomického růstu jako je vzdělání, věda, výzkum, atd. V tom s Vámi souhlasím a myslím, že jsem se i veřejně k tomu několikrát vyjádřil.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jaké to je, vyjadřovat se k důsledkům řeckého problému, když váš živitel k němu velkou měrou přispěl?
Vladimír Dlouhý
Nikdy jsem se za Goldman Sachs nestyděl a tak teď nebudu říkat, že jsem "jen" poradce, byť to tak je - nejsem typicklý investiční bankéř, ale člen skupiny mezinárodních poradců, kteří spíše analyzují ekonomiku a politiku zemí a regionů, ve kterých působí. Dnes je navíc kolem Řecka velmi vyhrocená atmosféra. Nevím sice o naší spolupráci z Řeckou vládou kolem roku 2000 mnoho, ale věřím, že až se vše uklidní, že se role velkých bank před vypuknutím řecké krize i vyjasní a současně se ukáže, kde byl skutečný zdroj problémů (především šlo o postoj Řeků samých, ale třeba i o kriteria Eurostatu při posuzování co je a co není dluh jednotlivých zemí, které chtějí vstoupit do Euro zóny).
Čtenářský dotaz
Dobrý den, končím právě studium pátého ročníku vysoké školy. Co bych měl udělat, abych uspěl s hledáním zaměstnání u banky jako je například Goldman Sachs? Už jste vy osobně někdy nějakému studentovi k dobrému pracovnímu uplatnění pomohl?
Vladimír Dlouhý
Ano, dávám poměrně často studentům doporučení k přijetí buď u firem nebo na zahraniční studium, ale vždy jen těm, které alespoň trochu znám, tedy většinou svým studentům. To však neplatí o Goldman Sachs - tam mohu každého nasměřovat na příslušný web, ale konkrétní pomoc od mne prosím nečekejte. Díky za pochopení.
Čtenářský dotaz
Mluvil jste v tisku o tom, že zakázka na dostavbu Temelína není dobře připravená, protože negarantuje českým firmám účast na této obří zakázce. Co vás k takovému prohlášení vedlo? Skutečně je mezi českými firmami takový potenciál, aby se mohli účastnit? Přineslo toto vaše prohlášení nějaký výsledek?
Vladimír Dlouhý
Neřekl jsem (alespoň já osobně), že zakázka není dobře připravená, jen jsem na zasedáni NERV se zeptal, jak mám odpovídat na stížnosti některých českých firem, že necítí velkou šanci se do dodávek pro největší projekt u nás pro následující dvě desetiletí dostat. Musím přiznat, že reakce jsem i od odborníků na to dostal rozporuplné - od souhlasu a obav, že si opravdu české firmy "neškrtnou" až po vysvětlení, že v některých případech velké české firmy opravdu zaspali. Ale přesto jsem rád, že jsem tuto diskuzi veřejně rozvířil - stačí se podívat na Hospodářské noviny tento týden, kde všichni velcí hráči kolem Temelína ujišťují, že na české firmy budou pamatovat.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, pane Dlouhý, myslíte si, že má smysl, aby malá země jako je ČR za každou cenu snižovala své zadlužení, když se ostatní stále více zadlužují?
Vladimír Dlouhý
Ano, má, podívejte se, jak dopadli ti, co si mysleli, že se jim nemůže nic stát. Už trochu jemnější diskuze je o tom, jak rychle zadluženost snižovat, kde škrtat a co je dlouhodobým žádoucím stavem - má to být neustále vyrovnaný rozpočet nebo je normální mít malý dluh, který silná ekonomika vždy dokáže bez problémů profinancovat?
Čtenářský dotaz
Dobrý den, pane Dlouhý, co děláte, když právě nepracujete? Jak se odreagujete po náročném pracovním dni?
Vladimír Dlouhý
Díky za lidský dotaz. Sportuji, poslední dobou hodně běhám (zrovna v sobotu půl maraton v Českých Budějovicích), jezdím na kole a o víkendech občas golf, v zimě lyžuji. Ale snažím se také pořád pravidelně číst (myslím literaturu, nejen noviny a internet) a mám rád hudbu.
Čtenářský dotaz
Vážený pane Dlouhý, myslíte si, že měla včera ECB snížit úrokové sazby? Pomohlo by to ekonomice? Děkuji
Vladimír Dlouhý
V daném okamžiku si myslím, že by to příliš nepomohlo, i když zrovna na včerejší tiskové konferenci ECB se ukázalo, že někteří členové Řídící rady snížení požadovali, ale byli v menšině. Analytici z toho dělají závěr, že do budoucna je snížení sazeb o něco více pravděpodobnější.
Čtenářský dotaz
Není chybou, že o cestě z krize plácají politici, kteří jsou u vesla již víc než deset let a stále nic nepředvedli? Kdy pozná politik, že je neschopný a že jenom škodí lidem?
Vladimír Dlouhý
Na to první povím, že dnešní krize Eura je tak těžká, že jak z toho pořádně neví nejen plácající politici, ale i mnoho ekonomů. Co se týče druhé otázky, tak to musí poznat každý sám a když to nepozná, tak musíme doufat, že to rychle poznají jeho voliči.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, pane Dlouhý. Je vůbec možné náš veřejný dluh někdy splatit? Pokud ano, kdy?
Vladimír Dlouhý
Náš veřejný dluh je zátěž, ale ve srovnání s jinými ne tak vysoká. A odkazuji na jednu z odpovědí výše - v moderní ekonomice nejde jen o výši dluhu, ale o schopnost tento dluh profinancovávat, za co nejmenších nákladů.
Čtenářský dotaz
Omluvil jste se nekdy za skody, ktere jste zpusobil jako ministr? Pokud ne, kdy se za rozvrat prumyslu omluvite? Prispel jste/prispejete nekdy ze sveho do statniho rozpoctu mimo povinne odvody jako alespon castecnou nahradu skod?
Vladimír Dlouhý
Udělali jsme v 90. letech jistě mnoho chyb, ale celkový výsledek byl velmi pozitivní. Nejlepším důkazem je solidní robustnost naší ekonomiky vůči probíhající krizi a nízká zadluženost a celkově ne zas tak vysoká nezaměstnanost. Zde není na to prostor, ale rád bych se jednou pobavil o tom "rozvratu" průmyslu - souvisí to s tím, v jakém stavu skutečně náš průmysl na počátku roku 1990 byl, jak se měnil svět kolem nás a jak jsme byli připravení na tak obrovské změny. Pokud se představíte a napíšete mi, rád Vám odpovím podrobněji (kontaktní formulář na www.vdlouhy.cz). Jinak, mě osobně strašně trápí mnoho věcí u nás, ale přestaňme být zahleděni do sama sebe, porovnejme se s jinými post-komunistickými zeměmi, nefňukejme a věřme si víc. Máme na to!
Čtenářský dotaz
Jak se Vám líbí v NERV? Díky
Vladimír Dlouhý
Já také díky za otázku. Líbí, občas dost práce, ale považuji si za čest být členem.
Čtenářský dotaz
Pane Dlouhý, dlouho jsem o Vás neslyšela, čemu se aktuálně věnujete? Nemáte v úmyslu vstoupit opět do veřejného politického života? Skutečně významných osobností se zahraničním kreditem není právě v současnosti mnoho.
Vladimír Dlouhý
Děkuji i Vám za otázku, vlastně již jsem odpověděl výše, že politiku nyní bedlivě sleduji a proč.
Čtenářský dotaz
nemate obavu z poslednich zprav o JP Morgan? jejich sekra kolem 2mld USD muze byt pouze zacatek daleko vetsiho prusvihu, ktery uz nabyl takovych rozmeru, ze jej nelze zastavit a postupne vyplouva napovrch. muze to znamenat pocatecni kolaps derivatovych trhu? ma obrovske pozice v derivatech, radove se jedna o celkove derivatove kontrakty v bilionech dolaru (ceskych bilionech)...
Vladimír Dlouhý
Věřím, že to tak nebude, že to byl jen onen pověstný "London whale". Deriváty musí zůstat mezi standardními nástroji finančních trhů, protože kromě možnosti jejich zneužití mohou ekonomikám i pomoci. Sučasně si ale myslím, že do deseti let budou všechny velké investiční banky vypadat jinak než dnes, minimálně budou asi menší.
Čtenářský dotaz
Jak je to s Vaší kandidaturou na prezidenta? Prý o tom uvažujete. Děkuji za odpoveď.
Vladimír Dlouhý
Dobrý den, děkuji za otázku. Již jsem odpověděl výše.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, čím si vysvětlujete značný negativní diferenciál mezi vývojem HDP v ČR a v sousedních státech? (vůči SR o 4 procentní body)
Vladimír Dlouhý
Dobrý den, končí mi vymezený čas, tak odkazuji na jednu z odpovědí výše.
Čtenářský dotaz
Přeji dobrý den, kdybyste měl tu moc a mohl rozhodovat o personální politice v tomnto zatuchlém rybníčku, koho byste šupem "vyzmetkoval", aby dále nemohl škodit a poslal ho domů stavět si domino? Děkuji za odpověď a držím Vám palce.
Vladimír Dlouhý
Díky za otázku, ale nechtějte po mně prosím, abych někoho jmenoval. Nepřísluší mi to.
Čtenářský dotaz
Dobrý den . Chtel bych se zeptat jestli by nebylo možné současnou krizi řešit vybráním ulitých peněz která jsou nekde ve švýcarských bankách.. Dekuji za odpoved.)
Vladimír Dlouhý
No, pokud by se finanční prostředy, uložené mimo ČR, vrátily jako investice do ČR, jistě by to bylo dobře. Nejde však jen o to ty peníze "stáhnout", ale také aby zde u nás doma bylo vhodné investiční klima.
Čtenářský dotaz
Zdravím Vás, pane Dlouhý. Myslíte si, že se Evropa z krize dostane? Kdy k tomu dojde? Mám opravdové obavy, ve škole (4 ročník, VSE) nám profesor říkal, že v případě rozpradu eura a eurozony klesne životní úroveň lidí o 20-30%. A co Řecko, odejde? Jak moc nás to bude "bolet"? Moc děkuji za odpoveď.
Vladimír Dlouhý
Dobrý den, nebojme se zase tolik. Pokles životní úrovně o 20-30% může být v perifireních (jižních) zemích EMU, ale i v případě větší krize Euro zóny a tedy nové recese i u nás, nemyslím, že v ČR hrozí takový pokles životní úrovně. Bohužel, dostal jsem zprávy, že čas pro tento rozhovor vypršel. Děkuji všem za dotazy, omlouvám se těm, kterým jsem již nemohl odpovědět a těším se někdy přístě.
Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru