Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) očekává nejen tradiční negativní ohlasy ekologických aktivistů, ale i pozitivní reakce. Stavba má nejen odpůrce, ale i mnoho zastánců. 

„Především lidé, kterých se stavba reálně dotýká, jsou pro. To se promítá i do souhlasného postoje našeho zastupitelstva, neboť si jsme vědomi, že spolu se splavněním řeky obrazně připlují i nová pracovní místa, dojde ke zkulturnění prostředí okolo řeky a zvýší se cestovní ruch,“ vysvětluje primátor Děčína František Pelant. Děčínská veřejnost může do doplněného posudku nahlížet na magistrátu.

„Jsme zas o krok dál ve schvalovacím procesu projektu jezu v Děčíně, nicméně je před námi stále ještě dlouhý kus cesty. Využijeme proto příležitosti a budeme komunikovat s veřejností a informovat o všech aspektech, které se k projektu PSD pojí,“ vysvětluje Ing. Jan Skalický, pověřený řízením ŘVC ČR a dodává: „Nemůžeme přeci dobrovolně zůstat jedinou evropskou zemí bez volného přístupu k moři. Labe a mezinárodní úmluvy nám tento bezplatný přístup umožní.“

V poslední době se v médiích objevují informace, které se nezakládají na pravdě. Jedná se například o tvrzení představitelů sdružení Arnika, kteří opakovaně vypouštějí informaci, že v Labském údolí se vyskytují zvířata i rostliny, které nikde jinde v Evropě už nelze najít.

„To je jedna z účelových fám vypouštěných profesionálními aktivisty, nic takového se tam nenachází. Zkrátka není znám jediný živočišný či rostlinný druh, který by se v rámci Evropy vyskytoval pouze v projektem dotčeném území labského kaňonu,“ konstatuje Jan Hodovský ze společnosti Well Consulting.

Více informací o projektu včetně kompletního znění doplněné dokumentace EIA k záměru Plavebního stupně Děčín a nových vizualizací díla naleznete na www.rvccr.cz

Související