Noví pražští radní z TOP 09 a ODS jsou ve svých funkcích necelý týden a už se pustili do razantní očisty statutárních orgánů firem, které město ovládá. Rada pod vedením primátora Bohuslava Svobody mj. citelně zasáhla do složení dozorčí rady dopravního podniku, největší komunální firmy v Česku s ročním obratem 15 miliard korun, pro niž pracuje téměř 11 tisíc lidí.

Svoboda totiž podle informací HN chystá mnohem razantnější krok: odvolání generálního ředitele DP Martina Dvořáka. Na jeho odchod tlačí zejména TOP 09, Svobodovi se tak bude couvat jen těžko.

"Nejsme spokojeni s tím, jak dopravní podnik hospodaří. Pokud se mě ptáte na to, zda má pan Dvořák odejít, pak říkám ano, přeji si to. Pokud by se tak nestalo, pak bychom velmi hlasitě protestovali," řekl HN první primátorův náměstek a šéf zastupitelů za TOP Tomáš Hudeček.

Sám šéf DPP se brání. "Vyčítat mi hospodaření je nepravdivý faul. Z našich výročních zpráv lze jednoznačně dovodit, že podnik pod mým vedením dokázal zlepšit provozní hospodaření, úhradu starých závazků, navýšení vozokilometrů a další. Co víc po mně kdo chce," tvrdí Dvořák.

V 1. pololetí letošního roku vykázal DPP zisk ve výši 773 milionů korun, tj. o 12 milionů korun více oproti plánu. Celkem za toto období  bylo přepraveno 654 475 235 osob.

Jak se podepíší změny v čele města na dalším hospodaření DPP? Jaké hlavní cíle a plánované změny má DPP pro příští rok? Dopadně na cestující nedostatek financí i případný dopad evropské krize, který ovlivní českou ekonomiku?

Na tyto a další otázky odpovídal Ivo Štika, ekonomický ředitel DPP.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jaým způsobem řešil dopravní podnik dlouhodobé investice, které jsou teď problémem? Snažili jste se s městem na financování dohodnout?
Ivo Štika
Dobrý den, tento "zděděný" problém řešíme již od r. 2008, a to eskalací na představenstvo, dozorčí radu, finanční a dopravní výbory MHMP, radního zodpovědného za finance. Opakovaně jsme připravovali a prezentovali jak celkový rozsah investičních závazků, tak návrhy k řešení (úvěry, směnečné programy, leasing, zpětný leasing, odprodej majetku, navýšení kapitálu společnosti, prodej části akcií atd). Se situací je již od účetní závěrky za r. 2007 seznámena Rada hl.m. Prahy, která ve funkci valné hromady odsouhlasila účetní závěrku DP, kde mj. v příloze k závěrce na str. cca 36 je uvedena informace o celkových závazcích dosud nezachycených v účetnictví v řádu 20 mld. Kč.
Čtenářský dotaz
Nechápu, jak můžete v polovině roku vykázat zisk a zároveň mít problémy s financemi, jak slyšíme od města? Kde je chyba? vysvětlíte mi to?
Ivo Štika
Provozní zisk je jedna věc, peníze na účtu k úhradě zasmluvněných závazků věc druhá. Z přidělených prostředků jsme schopni pokrýt provozní náklady, nikoliv však platit investice, jejichž budoucí úhrada nebyla vzata do úvahy při podpisu smlouvy.
Čtenářský dotaz
Jak souvisí s hospodařením dopravních podniků opencard?
Ivo Štika
Náklady na Opencard (projekt, který je vlastněn, řízen a spravován městem), jsou promítnuty do tzv. kompenzace, tedy částky, kterou nám město platí za objednané výkony. Podstatné byly náklady na rozběh systému (r.2009), současné provozní náklady jsou zanedbatelné.
Čtenářský dotaz
1) tohle jsou víceméně rozhodnutí závislá na politicích, ale přece: - zruší se konečně naprosto zbytečný páteční a sobotní prodloužený provoz metra? - vypracujete konečně kvalitní a netunelářský koncept zavedení turniketů do metra? Návratnost této investice je velmi krátká a pak už bude přinášet jen benefity (samozřejmě pokud se bude financovat jen co má). 2) Bojíte se o svou pozici?
Ivo Štika
1) Zdravím, byť DP řešení návrhu systému spojů nepřísluší (je vykonavatelem objednávky od Ropid), zabývali jsme se samostatně návrhem variant k odstranění "souběhů" už od r. 2009. Máme hotové návrhy v oblasti tramvají a autobusů, dáme je Ropidu k dispozici a jsme připraveni i nadále při jejich realizaci maximálně pomoci. Jsem rád, že v turniketech vidíte pozitivní přinos, bude-li ze strany objednatele zájem, jsme připraveni o tomto projektu dále diskutovat a prosazovat jej. 2) Jsem fatalista a pragmatik, takže pokud je dáno, je dáno. Můj bratr razí zásadu "nejhorší smrt je z vyděšení", takže já doufám, že toto na mém úmrtním listu stát nebude.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, hrozí zdražení předplatných kuponů na MHD v Praze?
Ivo Štika
Dobrý den, toto rozhodnutí je výlučně a zcela v kompetenci Ropid, resp. jeho zřizovatele, tj. hl.m. Prahy.
Čtenářský dotaz
Víte, že kdyby jste se jako ekonomický ředitel zbavil svého nejvyššího nadřízeného, tak budete mít minimálně o stovky miliónů korun ročně více?A hádejte proč:)Kauza papírových jízdenek je jen malou ukázkou poměrů v DPP..ale vy nám jistě napíšete, že jste nejtrasparetnější instituce minimálně v ČR, takže vyvstává otázka buď vašich schopností v řízení jakékoliv firmy (o ničem nevíte) a nebo vašich příjmů (něco z toho máte)?
Ivo Štika
Dobrý den, potenciál úspor, který DP má (a který již 3. rokem předkládá akcionáři), se pohybuje v řádu 1,7 mld. Kč a nikterak nesouvisí s obsazením jakékoliv pozice v DP. Kauza jízdenky: Řeší Policie ČR (resp. FINANČNÍ ÚŘAD) a týká se výhradně vztahů dodavatele a jím deklarovaných prostředníků. Poznámka: Barvený papír,jehož jediným výrobcem dle posudku soudního znalce je výlučně Neograph, byl jediným markantem (ochranným prvkem), který odolal padělání. Jeho volbu (papíru a tím i dodavatele)následně potvrdil i expert ÚOOZ (národní centrála proti padělání). Tisk realizuje Státní tiskárna cenin, která je jako jediná oprávněna vyrábět bankovky.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak vychází DP v posledních letech v číslech, jako je úspora v počtu zaměstnanců, úspora dalších nákladů versus zvyšující se náklady za energie apod.? Děkuji.
Ivo Štika
Dobrý den, srovnání 2010 s r. 2007 (nástup současného vedení): Zaměstnanci snížení o 12,6% odježděné km vyšší o 3% celkové náklady (provoz,investice bez metra) nižší o 14,8% To vše při konstantním růstu cen (zejm. elektřiny - DP má spotřebu cca 32% celého kraje Liberec); nemluvě o naftě a mzdových nákladech) o 10,6%.
Čtenářský dotaz
Existuje nějaká studie o tom, jak rozbité silnice v Praze, ovlivňují sumy za opravy autobusů? Vždy když jedu z Vysočanské k Sazce a slyším ty rázy od vymláceným podvozků, říkám si, proč se silnice, kde jezdí autobusy, neopravují přednostně? Existuje tam nějaká koordinace?
Ivo Štika
Dobrý den, nevím o ní, nicméně je to velmi dobrá otázka, kterou přednesu již tento pátek na společném setkání se správcem komunikací u náměstka pro dopravu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat proč při nákupu nových autobusů byl poměr CNG pohonů tak malý. Když jde o plně konkureční pohon co se týče kvality technických parametrů a ekonomicky jde o levnější alternativu oproti autobusům na naftu.
Ivo Štika
Dobrý den, je mi líto, nejsem technik. Nicméně zázemí, kterým DP disponuje, je zaměřeno na stávající konvenční pohon, resp. elektromobilitu.
Čtenářský dotaz
Opravdu jste myslel vážně Vaši poznámku v dnešním ranním vysílání Rádia Česko, že pan primátor Váš materiál jistě četl, protože používá v médiích výraz, který v tomto materiálu byl uveden a to výraz "racionalizace"? Docela mě to pobavilo a zpříjemnil jste mi tak cestu do práce.
Ivo Štika
Dobrý den. Děkuji za poznámku, která mi pro změnu zpříjemnila odpoledne. Ano, myslel. Vzhledem k tomu, že slůvko "racionalizace" jsem v podkladech na MHMP použil v souvislosti s DPP poprvé, a toto slovo je následně citováno ve stejném kontextu v prestižním deníku, mám za to, že je to jasný doklad toho, že pan primátor se skutečně s našimi návrhy důkladně seznámil a hodlá důsledně uplatnit veškerý potenciál úspor, který jsme mu prezentovali.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, můžete říci, zda jste jednal s panem Kmetěm z firmy Cokeville Assets z Panenských ostrovů v kauze předražených jízdenek? Prý jste obchod dojednával vy. A prý u toho pan Kmet byl. Pokdu ano, proč jednáte s takovými lidmi? Děkuji.
Ivo Štika
Dobrý den. DPP vždy jednal se skupinou lidí, která vystupovala jako zástupci Neograph. Dále viz předchozí odpověď k tomuto tématu.
Čtenářský dotaz
K Praze patří tramvaje s klasickým vzhledem T3, předesignované kreace od Metrostavu a la 80tá léta stěží. Na design tramvaje, která bude jezdit v Praze, měla být vypsána soutěž - podívejte se, jak se zachovali k odkazu routemasterů v Londýně - výsledkem soutěže jsou krásné retro busy od Foster/Aston Martin. Proč jste nikdy nevypsali a nevypíšete podobnou soutěž?
Ivo Štika
Dobrý den. Potřeby DPP jsou (pokud jde o dodávku T15) až do r. 2019 saturovány. Smlouva na jejich dodávky byla uzavřena v r. 2005-6 (na základě soutěže), nyní se snažíme nalézt vhodný způsob financování těchto závazků.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, můžete říci, zda jste jednal s panem Kmetěm z firmy Cokeville Assets z Panenských ostrovu v kauze předražených jízdnek? Prý jste to s ním měl dojednávat vy? Pokud ano, proč jednáte s takovými lidmi, značná část peněz z jízdenek skončila u něj. Děkuji.
Ivo Štika
Dobrý den. viz předchozí odpověď, děkuji.
Čtenářský dotaz
Promiňte, neodpověděl jste. Jednal jste vy s panem Kmetěm? Znáte pana Kmetě? Můžete odpovědět přímo a neodkazovat se na předchozí odpovědi? U pana Kmetě totiž přistálo oněch 17 haléřů z každé jízdenky, proto se ptám. Odpovězde prosím konkréteně, ptám se na Vás, a ne na DPP.
Ivo Štika
Dobrý den. Opakuji: DPP jednal (bez rozlišení) se skupinou osob, které vystupovaly jako zástupci Neograph. Vnitřní vztahy a vazby (a zejména jejich provizní ujednání mezi nimi) nejsou záležitostí DPP.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, kolik stojí roční provoz MHD v Praze?? A může si na sebe MHD vydělat?
Ivo Štika
Dobrý den, na r. 2012 předpokládáme cca 10 mld. na provoz a kolem 3,5 mld. na obnovu vozového parku. Záleží však na možnostech Prahy financovat stávající rozsah dopravy (v současné době se na toto téma vedou intenzivní jednání). Konečné hodnoty budou záležet na objednávce dopravy, kterou DPP obdrží od Ropid (zástupce města pro otázky organizace dopravy). MHD jen zcela vyjímečně nepotřebuje dotace (aktuálně používaný termín je kompenzace). Z literatury vím o tom, že v MHD Asii (Singapur/Hongkong) je v podstatě samofinancovatelná, a to díky odpovídajícím cenám za přepravu a zejména důslednému zpoplatnění developerů, kterým se eventuelně promítá do ceny parcel budoucí trasování linek např. metra.
Čtenářský dotaz
Prosím odpovězte, byl v této skupině, která jednala s DPP (s Vámi) pan Kmeť? Znáte ho? To se Vám nepředstavil, že má firmu na Panenských ostrovech a bude mít za každé jízdenky skoro padesátirpocentní provizi ??? děkuji, třeba už se dočkám konkrétní odpovědi.
Ivo Štika
Dobrý den. Pokud by někdo na první či další schůzce prohlásil, že se právě dostavil z Panenských ostrovů a hodlá inkasovat tučnou provizi, pak bych samozřejmě odpovídající způsobem konal. O provizní smlouvě (která nesouvisí s DPP) jsme se dozvěděli z médií během 3.čtvrtletí 2011.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, když se zdražovalo jízdné, a to na už tak dost vysokou hranici, argumentovalo se tím, že se musí vyrovnat pokles, který způsobilo jízdné zdarma pro děti a seniory. Nyní se mluví o rušení jízdného zdarma. Znamená to, že se ceny jízdenek vrátí na původní hranici? A druhá otázka: rád bych alespoň rámcově věděl, kolik peněz přineslo zdražení jízdenek a o kolik peněz město přišlo zavedením jízdného zdarma pro tyto dvě skupiny. Docela bych se vsadil, že přínos ze zdražení jízdenek byl podstatně vyšší, než o kolik jízdným zdarma DPP přišel. Děkuji.
Ivo Štika
Dobrý den, pokud jde o ceny jízdného, pak znova odkazuji na Ropid, který je výlučně zodpovědný za zásady tarifní politiky na území Prahy. Pokud by jste se skutečně vsadil, prohrál by jste. Navyšování cen jízdného, které se provádí nesystémově (skokem), nepokryje ani inflační vývoj. Doprava zdarma (se slevou) pro DPP znamená roční ztrátu tržeb v řádu kolem 2 mld. Kč.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, když se zdražovalo jízdné, a to na už tak dost vysokou hranici, argumentovalo se tím, že se musí vyrovnat pokles, který způsobilo jízdné zdarma pro děti a seniory. Nyní se mluví o rušení jízdného zdarma. Znamená to, že se ceny jízdenek vrátí na původní hranici? A druhá otázka: rád bych alespoň rámcově věděl, kolik peněz přineslo zdražení jízdenek a o kolik peněz město přišlo zavedením jízdného zdarma pro tyto dvě skupiny. Docela bych se vsadil, že přínos ze zdražení jízdenek byl podstatně vyšší, než o kolik jízdným zdarma DPP přišel. Děkuji.
Ivo Štika
Viz předchozí odpověď.
Čtenářský dotaz
Pan Kmět měl inkasovat 17 haléřů z každé jízdenky za to, že pomůže Neografu získat u DPP tuto zakázku. Jak konkrétně pomohl získat pan Kmět tuto zakázku pro Neograph? Získala by tuto zakázku firma Neograph i bez pana Kmetě? O tom, kdo získá zakázku přeci rozhodoval DPP. Děkuji za odpověď.
Ivo Štika
Dobrý den, jak bylo několikrát řečeno, jde o výlučný vztah mezi Neograph a p. Kmetěm. Pokud chcete znát podrobnosti jejich vzájemné dohody, musíte se obrátit na ně.
Související
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější?

Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru