Hned deset Čechů se nechtěně stalo »komplici« norského atentátníka Anderse Behriga Breivika. Krátce před červencovými útoky jim v hromadném mailu rozeslal svůj manifest, v němž popisuje, jak si představuje Evropu bez muslimských přistěhovalců. S dodatkem, ať ho adresáti šíří dále.

Přestože všichni respondenti, které týdeník Ekonom oslovil, zdůrazňují, že s Breivikem nemají nic společného, vyvstává zásadní otázka: mohou atentátníkovy protimuslimské pohnutky zabodovat i mezi Čechy?

Antimuslimská země?

V Česku dnes žije zhruba jedenáct tisíc muslimů různého původu roztroušených v několika městech. Ve srovnání se státy západní Evropy jde pouze o zlomek. Přesto, pokud bychom vypíchli jen pár událostí z posledních týdnů, zdálo by se, že ani tato malá komunita není v Česku vítána.

Například expremiér Miloš Zeman, jehož mimoparlamentní »zemanovci« stále usilují o sněmovní křesla, si v týdeníku Reflex postěžoval, že něco jako »umírněný muslim« neexistuje, stejně jako »umírněný nacista«.

Skupina uživatelů Facebooku s názvem »Islám v České republice nechceme« se probojovala mezi třicítku nejoblíbenějších českých skupin této sociální sítě.


Čelila muslimská komunita v ČR útokům extremistů? Jak se sžila s většinovou českou společností? Věří v myšlenku multikulturalismu?

Ptali jste se Vladimíra Sáňky, místopředsedy Ústředí muslimských obcí v ČR. Na dotazy čtenářů serveru Ekonom.cz odpovídal v úterý 23. srpna.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den, vadí vám existence podobných skupin na Facebooku jako je "Islám v České republice nechceme" - snažíte se jim jejich názor nějak vysvětlovat? Snažíte se nějak aktivně zlepšit image islámu v ČR? Díky, TOmáš Nedvěd
V. Sáňka
Přiznám se, že aktivity typu „islám v ČR nechceme“ nesleduji, ani nejsem s jejich aktivisty v kontaktu. Často však odpovídám na různé dotazy mailem, a je dost možné, že tazatelé jsou i z jejich řad, protože jejich dotazy se stále opakují a nejsou nepodobné těm z tohoto rozhovoru. Obecně se snažíme zlepšit informovanost naší veřejnosti o islámu, protože neustále narážíme na to, že je velmi nízká a v zajetí předsudků, zjednodušování a paušalizování. Naše možnosti v tomto jsou však velmi omezené. Navíc existují ve světě muslimové, kteří tyto předsudky podporují tím, že se drží spíše nějakých tradic a zvyklostí, namísto islámských pravidel, případně islám nepraktikují nebo v něčem přehánějí.
Čtenářský dotaz
Co nám islám přináší do naší kultury? Povolují islámské země takovou toleranci křesťanství u nich? Jed islám u nás čistý, oproštěný od různých radikálních proudů a bude to ak navždy? Máme málo PROBLÉMŮ u nás s nepřispůsobivými očany?
V. Sáňka
Islám přináší víru, naději, pevné a neměnné životní zásady, je v něm solidarita s potřebnými, odpuštění, a hodně dalšího. Je univerzální, autentický, určený pro tuto dobu. Je zaštítěný autoritou jediného Boha. Správný muslim nesmí být nepřizpůsobivý v tom smyslu, že by snad zasahoval do práv někoho jiného. Naopak jeho povinností je dodržovat zákony té země, ve které žije. Pokud zde má občanství, případně povolení k pobytu nebo vízum, tak je to pro něj smlouva, kterou musí dodržet, k tomu vyzývá Korán. Samozřejmě předpokládám, že i z druhé strany bude muslimům umožněno zachovat si svou identitu a praktikovat svou víru způsobem, kterým nikoho neomezují. Islám je střední cesta. Pokud jej muslimové nepraktikují, je to chyba (jejich chyba), a pokud v něčem přehánějí a odchylují se na druhou stranu od střední cesty, je to stejná chyba. U nás je mnoho muslimů, kteří islám nepraktikují (nebo jen částečně), ale radikální muslimové tu nejsou vůbec nebo v míře zanedbatelné. Správná islámská země povoluje jiná náboženství na svém území a můžeme to vidět téměř všude – kostely a synagogy jsou v muslimských zemích běžné od počátku islámu. Mnoho lidí také neví, že muslim si může vzít křesťanku nebo židovku za manželku a vytvořit tak nejbližší vztah s někým, kdo má jinou víru. Toto je jen potvrzením toho, že kořeny a původní zdroj toho, co dnes nazýváme judaismus, křesťanství a islám jsou totožné.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, několik let jsem žila v Roterdamu. Denně na mě muslimští mladíci z Maroka pokřikovali, že jsem prostituka(to slovo od znich znělo smozřejmě ve vulgární formě)a že,bych měla být znásilněná. A to vše jen proto, že jsem si dovolila nosit kratší sukni, nebo výstřih. Později jsem raději předělala šatník. Jsem tedy já netolerantní, rasistická a xenofobní? To je to náboženství lásky a tolerance? Mám začít nosit šátek, nebo sedět doma, abych měla klid? Nikdy jsem neslyšela Holanďany pokřikovat na muslimky, že v šátku vypadají jak strašidla a že je to uráží.
V. Sáňka
Dobrý den, zajisté se nebudu zastávat vulgárních výrostků. Není sporu o tom, že se nechovali jako muslimové. Je zajímavé, že u nás je tomu naopak - české muslimky bývají na ulici nebo v dopravních prostředcích terčem slovních útoků proto, že na veřejnosti zakrývají svoji nahotu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, co říkáte na to, že muslinové zabili 270 000 000 lidí za 1400 let ve jménu islámu a jen od 11.09.2011 spáchali 17607 oficiálně zaznamenaných teroristických útoků ve jménu islámu - viz. zdroj: http://www.thereligionofpeace.com/ máme si takovéto lidi pouštět do našich zemí? Děkuji s pozdravem
V. Sáňka
Dobrý den, podobným číslům nevěřím. Stačí se podívat na web, ze kterého čerpáte. Muslimové nebyli těmi, kdo zavraždil statisíce nevinných lidí během křížových tažení, muslimové nebyli těmi, kdo zavraždil desítky milionů původních obyvatel během kolonizace, muslimové nerozpoutali nejhorší světové konflikty, jakými byly světové války v minulém století. K pogromům na židy docházelo v Evropě a Rusku. Židé naopak odcházeli do muslimských zemí, aby se chránili před pronásledováním. A tak by se dalo pokračovat. Tím samozřejmě netvrdím, že se muslimové za celou historii vždy chovali příkladně a podle islámu.
Čtenářský dotaz
Je nebo není pravda, že Mohammed je prorokem a věčným vzorem jednání a morálky pro všechny muslimy? Byl Mohammed muslim, nebo islámista? Prosím o stručné, pokud možno jednoslovné odpovědi.
V. Sáňka
Tlak na jednoslovné odpovědi vzbuzuje podezření, že jich pak chcete zneužít. Na něco nelze odpovědět jedním slovem. Muhammad byl samozřejmě prorok. Jeho vlastnosti jsou v obecné rovině pro muslimy vzorem, ale nelze chtít, aby se každý muslim snažil napodobovat každý prorokův skutek. On žil v jiné době, byl prorok, státník, značnou část života žil ve společnosti, která ho pronásledovala a usilovala o jeho život. Muhammad byl samozřejmě muslim. Význam tohoto slova je „odevzdaný Bohu“, stejně jako jimi byli Noe, Abrahám, Izák, Mojžíš, David, Ježíš a desítky dalších proroků, vybraných Bohem a také ti, kteří je následovali. Islámista je novotvar, pod kterým si dnes každý představí něco jiného.
Čtenářský dotaz
Souhlasíte s kamenováním žen za cizoložství? Ano nebo ne?
V. Sáňka
Nejde o to, jestli já souhlasím, jde o to, co je správné podle islámu. A na takto položenou otázku podle mého názoru není správné odpovědět ani ano, ani ne. Jestli někdo tvrdí, že v islámu je za cizoložství trest smrti, je to podobné jakoby tvrdil, že pokud někdo u nás zaviní autonehodu, tak za to půjde na 15 let do vězení. Podrobněji se k tomu vyjádřím v jiné odpovědi.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, pane Sáňko. Všude tvrdíte, jak je česká muslimská komunita umírněná. Jak tedy vysvětlíte, že v českých mešitách zaznívají kázání svým obsahem pro demokratickou a svobodnou společnost naprosto nepřijatelná? Mám na mysli například: "Podle islámského práva se cizoložství trestá ukamenováním, a to v případě, je-li viník(ce) ženatý nebo vdaná a pokud je jim čin u soudu prokázán čtyřmi očitými a důvěryhodnými svědky. Jestliže se však jedná o svobodného muže či ženu, těm je uložen trest 100 ran bičem." Jedná se o úryvek pronesený Karamem Badawim v jeho kázání z 24. 09. 2004 (zřejmě v mešitě na Černém Mostě), jehož přepis lze nalézt na webu Vaší nadace: http://islamweb.cz/kazani/kazani.php?cislo=169 Dále by bylo možné zmínit výroky pražského imáma zaznamenané skrytou kamerou v dokumentu "Já, muslim", kde je řečeno prakticky totéž a navíc jsou zde omlouvány teroristické činy, poukazujíce na Jana Palacha. Děkuji za odpověď.
V. Sáňka
Dobrý den Gusto, děkuji za otázku. Stále tvrdím, že česká muslimská komunita je umírněná. Pokud nechám stranou ty muslimy, kteří se úplně asimilovali, tak drtivá většina muslimů u nás má snahu se integrovat, a je pro ně samozřejmé, že respektují český právní řád. Samozřejmě že výjimky najdete v každé skupině lidí. Citát, který uvádíte, je správný. Podle Koránu se muslimové nesmějí k cizoložství ani přibližovat. Když se nad citátem zamyslíte, je téměř nereálné, aby k trestu skutečně došlo. Má varovat a ukázat, jak velký hřích to je. Nedovedu si představit, že by v islámské společnosti někdo cizoložil přímo na ulici, kde ho vidí spousta lidí. Je vidět, že trest má být výstrahou a především ochránit společnost. Kam by se poděla morálka společnosti, která toleruje cizoložství na veřejnosti? Když někdo cizoloží, dělá to tajně. Pak ho za to žádný islámský soud potrestat nemůže, i když před Bohem tento hřích nikdo neukryje. Pokud by cizoložící pár sledovali jen tři důvěryhodní svědkové, nebo čtyři, ale jeden z nich se netěšil důvěře ostatních, tak o tom, co viděli, nesmějí vůbec mluvit. Jinak budou pohnáni k odpovědnosti oni. Když se o tomto tématu mluví, je taky nutné vždy zdůraznit, že tento přístup lze uplatnit pouze v zemi, kde platí islámská legislativa a rozhoduje islámský soud. Takže zmiňovat jej v kontextu ČR je naprosto nepatřičné. Třeba pro český právní řád je nepřijatelný jakýkoliv trest smrti. Přitom např. v USA jsou tresty smrti celkem běžné. Znamená to, že budeme všechny Američany označovat za extrémisty? A budeme kriminalizovat ty občany ČR, kteří s trestem smrti souhlasí? Co se týká Ovečkova dokumentu „Já, muslim“, je to paskvil, šířený islamofoby. Když o něm jednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, chyběl jediný hlas k tomu, aby za odvysílání tohoto paskvilu dostala ČT sankce. Je tam tolik nepravd a podrazů, že podobný dokument snad u nás natočen ještě nebyl.
Čtenářský dotaz
Jak si v budoucnu představujete ČR? Jak by jste organizoval tresty za pití alkoholu, urážku proroka, odpadnutí od víry a nevěru (ukamenování - někde na náměstí, stadionu nebo někde za městem na louce?).A hlavně proč nechcete respektovat naše právo,naše zákoníky jako „šaria“ našeho kmene, tedy kmene občanů České Republiky _ lidu ČR a chcete zavádět a zavádíte u nás změny dle „šaria“ islámu, třeba halal maso?
V. Sáňka
Tato otázka je podle mého názoru nesmyslná. Trestní právo neurčuji já, ale zákonodárci. V ČR je počet trvale žijících muslimů jen několik tisíc a nepředpokládám, že se v blízké budoucnosti bude nějak výrazněji zvyšovat. Na muslimy se vztahují úplně stejné zákony, jako na všechny ostatní a je chyba, pokud je kdokoliv nedodržuje, muslim nebo nemuslim. Žádné změny podle šaríja zde nezavádíme, a pokud mluvíte o výjimce ve způsobu porážek dobytka, tu měli již dávno před námi židé a my jsme jen v posledních letech využili stejnou právní úpravu. Celou řadu práv, která mají křesťané a židé (náboženské školy, sňatky, výuka náboženství na státních školách, dotace od státu a další) naopak muslimové u nás vůbec nemají.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, prosím kolik je v Saudské Arábii křesťanských kostelů?
V. Sáňka
Dobrý den, nemám informace o tom, jestli na cizích základnách nebo v uzavřených městských čtvrtích, kde žijí cizí pracovníci, nebo na ambasádách jsou nějaké křesťanské svatostánky. Každopádně na drtivé většině území Saúdské Arábie nelze kostely očekávat, protože tu ani žádní křesťané nežijí. Podobně jako bychom neočekávali mešitu v jiných zemích, kde zase naopak nejsou muslimové. Saúdská Arábie je však výjimečná v tom, že jsou zde svatá místa, a v tom smyslu také hovoří jeden z výroků proroka. Má pro muslimy podobné postavení, jako má pro katolíky Vatikán, i když se tyto země velmi liší rozlohou. V malém Kuvajtu, kde také je přes 99% muslimů, jsou například 3 kostely, katolický, pravoslavný a protestantský. A podobně v dalších muslimských zemích. V některých z nich jsou výrazné menšiny křesťanů, které tam žijí celou historii. Kostely tam jsou běžné a nikomu z místních muslimských obyvatel na tom nepřijde nic divného.
Čtenářský dotaz
Jak mi vysvětlíte tato slova, která byla pronesena v české mešitě? „Bratři a sestry v islámu. Jednou z věcí, kterou Korán objasňuje je to, že každý, kdo následuje jiný zákoník než ten, se kterým přišel prorok Muhammad, je nevděčník a odpadlík od víry (...) Ten, kdo se neřídí podle práva šáría, je odpadlíkem,".
V. Sáňka
Je to myšleno na ty vládce, kteří v zemích s převahou muslimského obyvatelstva vědomě prosazují neislámské právní systémy.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaký má pro nás v Evropě Islám přínos? Pořád se mluví o nějakém multikulturním obohacení, ale realita na západě, kde se již vyskytují vysoké počty muslimů je taková, že muslimové vytvářejí své vlastní ghetta, neustále se snaží prosazovat své zvyky a kulturu na úkor Evropské společnosti (žádnou snahu o kompromis či toleranci není vidět). A nakonec čas od času něco odpálí či vyrabují. O jejich pracovním nasazení ani není potřeba mluvit, samozřejmě se jich nějaké procento chová slušně a dokonce se někteří vypracují vysoko, ale vyjímky netvoří celek. Takže proč bychom zde měli chtít Islám, který je zcela nekompatibilní s naší křesťansko židovskou kulturou?
V. Sáňka
Dobrý den, islám je svobodná volba. Korán v tomto hovoří jasně: „Kdo chce, ať věří, kdo chce, ať nevěří.“ „Nebudiž žádného donucování v náboženství.“ Apod. Mnoho lidí v něm jednoznačný přínos vidí, zvláště v Evropě, která je plná problémů. Mimo jiné i proto je řada Evropanů, kteří svobodně přijímají islám a stávají se muslimy. Problémy v muslimských zemích jsou naopak způsobeny vším jiným, jen ne islámem. Bohužel ne všichni muslimové jsou dobrými reprezentanty islámu, někteří svou víru neznají nebo nepraktikují. Nikdy jsem neobhajoval ty muslimy, kteří se v Evropě nechtějí integrovat a vytvářejí ghetta. Ti však podle mého názoru velmi často a v mnoha ohledech správný islám nereprezentují. Často se také za tímto postojem skrývají hlubší sociální a sociologické problémy. Podle mého názoru je také nesprávné tvrdit, že to, co v Evropě vidíme, je pouze křesťansko židovská kultura. Je tu tolik vlivů z jiných kultur, a to i historicky, včetně silného vlivu kultury islámské. O tom, že muslimové mohou spolu s křesťany a židy žít vedle sebe, je také mnoho příkladů. Pokud v historii byly nějaké problémy a války, nebylo to kvůli nějakým věroučným rozdílům, ale vesměs kvůli mocenskému vlivu a různým světským zájmům.
Čtenářský dotaz
Pane Sáňko, nebylo by jednodušší než prosazovat islám v tradičně křesťanské zemi, odstěhovat se do země, kde je islám rozšířeným, státním náboženstvím a šaría státním právním systémem? Jistě byste byl šťastnější.
V. Sáňka
Dobrý den pane Pištěku, za prvé si myslím, že ČR má velmi daleko ke křesťanské zemi. Za druhé si myslím, že i když existují desítky zemí s převahou muslimského obyvatelstva, tak v žádné z nich není islámské právo zavedeno beze zbytku. Ve spoustě z nich ani vzdáleně. Za třetí si myslím, že spíše než o nějaké prosazování islámu v ČR tu jde o snahu odstranit největší stereotypy o islámu, které jsou mezi veřejností šířeny. Jsem Čech a mj. i proto zůstávám zde.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, vysvětlete mi slova z brněn.mešity "Každá novota je zhoubná, každý odpadlík bude potrestán, smrt za odpadlictví, bití žen je povoleno, většina obyvatel pekla jsou ženy, žena musí být poslušná,žena patří muži a proto je s ní zacházeno, jak muž uzná za vhodné..." Tohle vše zaznělo na pátečním kázání v brněnské mešitě. Tohle je váš umírněný islám?
V. Sáňka
Výroky jsou téměř jistě vytrženy z kontextu, ale pokud byste měl zájem je objasnit, museli bychom se podívat na jejich zdroj, kontext a konzultovat s jejich autory.
Čtenářský dotaz
Salám s vámi,umare Sáňko, Rád bych se vás zeptal na několik otázek,prosím o stručné a jasné odpovědi: 1.Jak se stalo,že islám za pouho pouhých 10 let ovládl,nebo eufemisticky řečeno "se rozšířil" po tak obrovském území,jakým je Arabský poloostrov? A jak to,že za puhých 39 let od svého vzniku už ovládal dnešní Irák,Jordánsko,Sýrii a Libanon,dále Palestinu,Egypt,část Libye,část tehdejší Byzantské říše,Arménii,Kypr a dokonce i Persii? Jak bylo dosaženo takového rozšíření za tak krátkou dobu? 2.Jak se vyrovnáváte s kriminálnickou kariérou svého proroka Mohameda,který prokazatelně přepadával karavany? 3.Má muslim/ka právo svobodně islám opustit bez dalších následků? Ano nebo ne? + Kolik muslimů či muslimek opustilo v ČR islám za posledních několik let?
V. Sáňka
1. a 2. Na první dvě otázky odpovím slovy známých osobností (bylo by možné uvést desítky podobných výroků slavných): „Muhammadova náboženství jsem si vždy vysoce cenil kvůli jeho obdivuhodné vitalitě. Je to jediné náboženství, u kterého se mi zdá, že má schopnost přizpůsobit se měnícím se fázím života, což jej činí aplikovatelným v každé době. Studoval jsem ho, toho obdivuhodného muže, a podle mého názoru žádného antikrista. Měl by být nazýván Spasitelem lidstva. Myslím, že kdyby muž jako on získal neomezenou moc nad moderním světem, úspěšně by se mu podařilo vyřešit jeho problémy, což by mu (světu) přineslo naléhavě potřebný mír a štěstí. O Muhammadově víře jsem prorokoval, že bude přijatelná pro Evropu budoucnosti tak, jako začíná být přijatelná pro Evropu dnešní.“ George Bernard Shaw (1856 - 1950) irský dramatik, nositel Nobelovy ceny za literaturu „Chtěl jsem se něco dozvědět o tom muži, o jednom z nejlepších, co má dnes nespornou náklonnost srdcí milionů lidí […]. A stále více jsem docházel k přesvědčení, že to nebyl meč, který nakonec zajistil islámu místo ve společnosti. Byla to přísná jednoduchost, nejhlubší sebezapření Proroka, důsledné dodržování slibů, jeho vášnivá oddanost vůči přátelům a jeho následovníkům, jeho neohroženost, statečnost, jeho naprostá důvěra v Boha a v jeho vlastní poselství. Toto všechno, nikoliv meč, bylo stěžejním základem a překonalo každou překážku. Když jsem dočetl druhý díl (Prorokova životopisu), bylo mi líto, že si o tomto velkolepém životě nemohu přečíst ještě něco dalšího.“ Mahátmá Gándhí (1869-1948) indický myslitel „Jestli vznešenost účelu, malost prostředků a ohromující výsledky jsou tři kritéria lidského génia, kdo by se mohl jen opovážit porovnávat jakéhokoliv významného člověka v dějinách s Muhammadem? Nejslavnější lidé stvořili jen zbraně, zákony a říše. Založili, pokud vůbec něco, jen velké mocnosti, které se často rozpadly před jejich očima. Tento muž však pohnul nejen armádami, zákonodárstvím, říšemi, dynastiemi, ale také milióny lidí v jedné třetině tehdejšího obydleného světa; a co ještě více, pohnul oltáři, bohy, náboženstvími, ideami, vírami a dušemi.“ Alphonse de Lamartine (1790-1869), francouzský básník, spisovatel a státník „Protože byl (Muhammad) hned od narození sirotek, byl zvláště soucitný s chudými a potřebnými, vdovami a sirotky, otroky a utiskovanými.“ James A. Michener (1907-1997), americký spisovatel 3. Ano. 4. Nevím, o odpadlictví můžete s jistotou mluvit jen v případě někoho, kdo to o sobě bez nátlaku a veřejně prohlásí. A zde vím jen o panu Lhoťanovi.
Čtenářský dotaz
Mám pár otázek. 1.V čem je prase pro muslimy nečisté? 2.Jaký máte názor na rozbíječe Kypru? 3.Je pravda že ani jeden muslimský kněží není v České republice legálně? 4.Když muslim přestoupí např do jiné církve nebo se zřekne všech náboženství bude mu vyhrožováno a tak? 5.Co si myslíte o Andersi Breivikovi ? Děkuju za odpovět:.
V. Sáňka
1. Muslimové mají zakázáno prase konzumovat, ale důvody v Koránu (stejně tak jako v Tóře, když bylo prase zakázáno židům) popsány nejsou. Lékařská věda však v poslední době našla celou řadu důkazů, proč je tento zákaz velmi moudrý. 3. Není to pravda. V posledních dvaceti letech se v naší komunitě v pozici duchovních vystřídalo několik lidí (ať už měli teologické vzdělání nebo ne), a všichni byli v ČR legálně. 4. Nemělo by mu být vyhrožováno. 5. Breivik je terorista, masový vrah, pravicový extrémista, snad křesťan, ale o křesťanství toho asi moc neví. Je varovnou ukázkou toho, jaké důsledky může mít to, když islamofobní myšlení v mozku někoho překročí kritickou mez a spojí se s ochotou kvůli tomu vraždit. O to více by se měli nad svými nesmyslnými výroky zamyslet Miloš Zeman a jemu podobní.
Čtenářský dotaz
Zajimalo by me , co vede cloveka aby se pripojil k tak netolerantni a agresivni ideologii jako je islam. Kdyz jste tedy verici clovek, nebojite se , ze se jednou budete muset zpovidat pred bohem, at uz je to kterykoliv za to , ze jste za nejake usuzuji financni vyhody prodal svoji kulturu , viru i svuj narod?
V. Sáňka
Vaše představa o islámu je mylná. Pravděpodobně žijete v zajetí předsudků a pověr. Podívejte se na nějaké seriózní stránky o islámu, třeba www.al-islam.cz. K islámu jsem se dal mimo jiné právě proto, že věřím v Soudný den a v to, že jedině věřící muslimové budou mít v ten den naději získat odměnu a vyhnout se věčnému trestu. Tak hovoří autentické Písmo. Toto však nikomu nevnucuji. Svůj národ jsem neprodal, zůstal jsem Čech. Víru jsem změnil, předtím jsem byl ateista, ale máme snad náboženskou svobodu, nebo ne? Vaše úvahy o nějakých finančních výhodách jsou spekulace, která se nezakládá na pravdě.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, souhlasíte s tímto vyjádřením Mustafy Kemala Atatürka ( Turecký sekulární vládce po 1. svět válce)?, že: „islám je dobrý nanejvýš pro změkčilé Araby“ nebo také: „Islám, tato absurdní teologie nemorálního beduína, je mršinou, která otravuje naše životy.“.
V. Sáňka
Dobrý den, s těmi výroky nesouhlasím. Kemal Atatürk se sice zasloužil o zachování celistvosti Turecka po 1. sv. v. (západní mocnosti měly v úmyslu si ho rozdělit), ale to, co prováděl, byl i podle slov orientalistů jednoznačně sekularizační teror. Sám byl alkoholik, který zemřel na cirhózu jater. Jeho slova, která uvádíte, patří k jeho propagandě a jsou samozřejmě nepravdivá a historicky neobhajitelná.
Čtenářský dotaz
Mistře, nemyslíte si, že mnohoženství lépe podporuje rodinný život než situace, kdy každý padesátník vezme roha a bývalé manželce pošle s bídou alimenty?
V. Sáňka
Samozřejmě, že takové mnohoženství, jaké připouští islám, tedy férové, ve kterém má každá manželka stejné postavení a práva, je lepší než to, co popisujete. A nekonečně lepší než západní typ mnohoženství, ve kterém muž podvádí svou manželku s milenkami. Milenky navíc nemají žádná práva a muž je může opustit, kdy se mu zachce. Nehledě na to, že nevěra je nejčastějším důvodem manželských rozvratů na západě a manželského násilí (spolu s alkoholismem).
Čtenářský dotaz
Dobrý den, Na základě tohoto úryvku z kázání: I dnes vyhlašují nynější vůdcové nevíry, aby muslimové odvrhli tu část islámského učení, která upravuje státnost, mír, válku a veřejný pořádek! Náboženské obřady jim nevadí, neboť jsou pro ně nesrozumitelným a exotickým folklórem. (...) Přejí si islám zasunutý v šuplíku soukromého života jedince. Islám pasivity, podlézavosti, pokrytectví, bez uskutečnění toho, co vpravdě hlásá. Chtějí islám jako vnější obal bez náplně, za což bojují propagandou demokracie, rovnosti, emancipace a dalších falešných bludů. ... a jiných mnohých textů ze stránky e-islám (které pro svoji obsáhlost nebudu citovat) lze prohlásit, že učení islámu odporuje Zákonu o církvích, § 5 a), b), c), d) (kvůli nepřiznanému financování ze Saudske Arabie, tak, jak o něm informoval Lukáš Lhoťan). CO si o tom myslíte? http://e-islam.cz/node/260
V. Sáňka
Zákon o církvích řeší registraci a postavení náboženských organizací, na základě jejich Základního dokumentu, který obsahuje jejich strukturu, cíle a také základy věrouky. V tomto ohledu Ústředí muslimských obcí nemá žádné problémy. Tvrzení pana Lhoťana jsou nesmyslná, alespoň co se týká financování UMO a Islámské nadace v Praze. Když už jste zmínil pana Lhoťana, je to sám o sobě zvláštní úkaz. Mohu říci, že za celou historii islámu všichni čeští muslimové dohromady nevyprodukovali tolik obvinění, výpadů, lží, spekulací, nepotvrzených domněnek prezentovaných jako fakta (s odvoláním na "jeho zdroje"), které za několik let vyprodukoval tento člověk. Dostatečně výmluvné je i to, jakým vývojem Lhoťan prošel: nejprve byl salafista (tento název si dal dokonce i do své mailové adresy), v jiném období se prezentoval jako „demokratický muslim“, v jiném jako „liberální muslim“, jindy se hlásil k šíitskému islámu, poté veřejně odpadl od islámu... Také toto nemá obdoby.
Čtenářský dotaz
Vážený pane doktore, ráda bych věděla, co Vás k islámu přivedlo. Pokud jste měl pocit, že ve Vašem životě chybí Bůh, proč zrovna islám je Vám konkrétně nejbližší, a proč jste se místo toho nestal třeba křesťanem. Vidíte na islámu plus např. v kompletním návodu k životu? V postoji k ženám? Může islám mimo toto všechno poskytnout nějaký růst duchovní stránky člověka, pokud nebereme v potaz pouze modlitby a půst? Jak se toto duchovno u muslimů projevuje? Díky A.
V. Sáňka
Dobrý den, prostředí muslimské země jsem poznal již dávno, ale až několik let poté jsem začal vážně hledat v životě duchovní rozměr a víru. Víru v Boha – stvořitele jsem přijal. Připadala mi logická a odpovídala mi na řadu otázek, které jsem si kladl, mimo jiné i tu, jak vznikl vesmír. Věřil jsem již od studií (stejně jako ateisté), že to bylo zhruba tak, jak popisuje teorie Velkého třesku. A později jsem to našel v Koránu. Ateista neví, co bylo před velkým třeskem. Nebyla žádná hmota, prostor ani čas. Kde se to vše vzalo? Na to ateisté odpověď nemají. Islám mě přesvědčil svou jednoduchostí, univerzalitou, autentičností svých zdrojů, praktičností, důrazem na stálé a neměnné hodnoty a morální zásady, přímým vztahem k Bohu bez prostředníků, nadčasovou spravedlností, nadějí, kterou dává pro posmrtný život, absencí mystérií a záhad. Jak píšete, je to také kompletní návod k životu, který pochází od Boha. Bůh nás stvořil a nejlépe ví, co je dobré pro člověka. V této konečné podobě je islám završením toho, co bylo od Boha sesláno již dříve, a co se v průběhu historie v něčem vyvíjelo. Starší poselství se nám navíc nedochovala v původní originální podobě. V islámu není ostrá hranice mezi duchovním a světským. I běžné každodenní činnosti máme dělat vždy s dobrým úmyslem, s připomínkou Boha a s touhou dosáhnout Boží spokojenosti. V tom vidím nejhlubší projev duchovnosti v islámu, která má téměř neomezenou možnost růstu. Člověk by měl být pokorný a nepovyšovat se do role Boha, jako to dělal faraon nebo někteří lidé dnes, kteří se chovají jakoby jim patřila celá zeměkoule.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, věřím, že Islám jako takové náboženství nemá s terorismem nic společného, doufám. Chtěl bych ale slyšet váš názor na Islámský terorismus, co podle vás muslimy vede k terorismu? Myslíte si, že pokud se Islám rozšíří v ČR, můžou se tu objevit i tzv. islámští teroristé? Jako ve Francii např?
V. Sáňka
Dobrý den, máte pravdu, že islámské náboženství nemá s terorismem nic společného. I z toho důvodu nemůžeme používat termínu "islámský terorismus", který především v určité době tak často omílala naše média. Je to stejná chyba, jako bychom používali spojení "židovský terorismus", pokud se teroristického činu dopustí žid, "křesťanský terorismus", pokud se ho dopustí křesťan, "hinduistický terorismus", "ateistický terorismus" a tak dále. Osobně nemohu pochopit myšlení jakýchkoliv teroristů a nikdy jsem se s žádným z nich nesetkal. Můžeme se jen dohadovat, co je k tomu vedlo. Bezesporu tu hraje roli neomluvitelný extremismus a neúcta k lidskému životu (v Koránu je např. verš: Kdo zabije člověka, jakoby zabil celé lidstvo). Chování extrémistů v mnoha případech vychází také z pocitu křivdy, bezpráví a útlaku. Islám povoluje násilí jako obranu proti agresi, ale pokud jde o zabíjení nevinných lidí, to už jsme někde úplně jinde a toto je nutné odsoudit. Chování teroristů odsuzují jak muslimští učenci, tak i muslimové v ČR, jen nás není příliš slyšet, chápu, že to pro média není příliš zajímavé. V ČR je celkem zhruba 10 až 12 tisíc muslimů (včetně těch nepraktikujících) a nepředpokládám, že jich v dohledné době bude výrazně přibývat. Jinak děkuji za dotazy. Na všechny se samozřejmě nedostalo, mnohé z nich stejně vybočovaly z tématu, které týdeník Ekonom zadal. Celá řada dotazů ukazovala obavy z islámu, což do jisté míry chápu, protože lidé se podvědomě bojí něčeho neznámého. Pak snadno uvěří dezinformacím, které jsou u nás šířeny především na webu, ale i v některých periodikách, kdy je za islám vydáváno něco, co s ním nemá nic společného, ať už záměrně nebo z neznalosti.
Související