Otázka budoucnosti vysokého školství v Česku je stále živá. Nějak si podvědomě více a více uvědomujeme, že dnešní vzdělávání ovlivňuje naši zítřejší konkurenceschopnost.

Diskutuje se o kvalitě škol, jejich financování či korupčních praktikách kolem získávání titulů. Týdeník Ekonom si problematiku vysokých škol vzal za své téma pod titulkem »Kdo založí český Harvard« (č. 19/2011).

Možná je však pro naši zítřejší konkurenceschopnost důležitější, zda budeme mít kvalitní regionální školy, které budou propojeny s místním hospodářským a společenským děním a v nichž si budou mladí tříbit systém životních hodnot.

Před šesti lety jsme s rodinou založili Moravskou vysokou školu Olomouc (MVŠO), protože jsme to považovali za správný krok k podpoře hospodářského rozvoje regionu.

Do dnešních dnů ji dotujeme, protože to vnímáme jako svoji odpovědnost vůči kraji, v němž podnikal již můj děd.

Aby byla šance

Založili jsme školu, i když v Olomouci působí významná univerzita. Nechtěli jsme, aby zájemci o ekonomicko-manažerské vzdělání museli odejít studovat jinam, jelikož hrozil a stále hrozí odliv mozků z našeho kraje.

Když mladí lidé odejdou studovat do Prahy či Brna, zpět se už nevracejí, protože v kraji nenaleznou uplatnění. Je to začarovaný kruh, který je nutné přetnout.

Připravujeme studenty na ekonomicko--manažerské profese především v malých a středních firmách, ale vzděláváme i specialisty pro státní správu. Snažíme se aktivně podporovat regionální inovace, a přispívat tak k vytvoření pracovních příležitostí.

Konkrétním příkladem této spolupráce je současná výstavba Inovačního centra Olomouc, jehož součástí bude i kampus MVŠO. Areál bude sloužit jako podnikatelský inkubátor, centrum pro transfer technologií a vědecko-technický park.

Školy ať rostou zespod

Založit vysokou školu je nesmírně složitý proces, který balancuje mezi tvůrčí akademickou svobodou a tlakem na efektivitu.

Nám se zpřísňováním podmínek přijetí a zkvalitňováním studia podařilo vychovat silnou skupinu absolventů, kteří jsou navzdory recesi v Olomouckém kraji na pracovním trhu úspěšní. Další pokračují ve studiu na jiných školách.

Dnes se ale začínají objevovat hlasy, že v Česku příliš mnoho lidí studuje na vysokých školách, že tím přirozeně klesá kvalita absolventů. To může být z pohledu statistiky zcela logický závěr, ale hledá se problém tam, kde není. Vždyť naše rozhodnutí založit školu bylo reakcí na místní nedostatek ekonomicko-manažerských odborníků.

Kvalitní regionální školy bakalářského a magisterského studia proto nemají být nějaké odvozeniny slavných univerzit. Mají vyrůstat zespodu - z podnikatelských a společenských potřeb jednotlivých regionů. Z této báze pak v budoucnu může vyrůst skutečný »český Harvard nebo Yale«.

Josef Tesařík
předseda správní rady Moravské vysoké školy Olomouc

Související