V Evropě činí v rozvinutějších zemích podíl flexibilních úvazků kolem dvaceti procent, v Česku je to 5,9. Pokud jde o zkrácený úvazek, nejpoptávanější formu, je to podle čísel LMC v Česku pouhé jednou procento.

Nejvíce jej pak využívají zaměstnanci ve veřejném sektoru. LMC, provozovatel největších pracovních portálů jobs.cz a prace.cz zadal v březnu výzkum, který se týkal právě využívaní flexibilních forem práce. Realizován byl agenturou Factum Invenio. Výsledky byly zveřejněny v červenci.

Vybrán byl vzorek 855 respondentů a za odpovědi ručili personalisté firem. "Nejdůležitějším faktem, který z výzkumu vyplývá, je, že nejčastějšími uživateli flexi úvazku nejsou matky na mateřské, ale důchodci.

Na druhém místě jsou pracovníci ve starším produktivním věku nad padesát let. Matky na mateřské dovolené jsou až na třetím místě. A běžní zaměstnanci zastávájí až sedmou příčku. Tak vypadá aktuální situace," říká Petr Skondrojanis ze společnosti LMC.

Výsledky byly tříděny do čtyř kategorií podle velikosti firmy: do 19 zaměstnanců, od 20 do 99 zaměstnanců, 100 až 249 a nad 250 zaměstnanců. Firmy v Česku jsou rozloženy do čtyř hlavních segmentů – veřejné správy, služeb, obchodu a průmyslu.

Jaké formy flexibilního úvazku vedou

Z různých forem alternativních druhů práce se nejčastěji používá zkrácený úvazek (60 %), následuje pružná pracovní doba (45 %), na třetím místě je kombinace práce v zaměstnání s prací z domova, která je však využívána překvapivě v malém procentu (14 %). Sdílení pracovního místa a práce pouze z domova se v Česku téměř nevyužívá.

Překvapivým zjštěním je, že zkrácený úvazek je ve velké míře využívám ve veřejném sektoru, kde jej využívá až 86 % firem.

Přestože ze strany zaměstnanců je o flexibilní formy práce zájem, nabídka na straně firem je mizivá. "Nestřetávání se mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce může mít regionální povahu. To znamená, že poptávka po práci není v místě, kde ji zaměstnavatel potřebuje. Může jít o kvalifikační problém. Nebo se míjí nabídka s poptávkou z hlediska intenzity práce," říká Pavel Sobíšek, analytik UniCredit Bank.

Zkrácený úvazek využívají spíše velké firmy

Zkrácený pracovní úvazek je podle průzkumu využíván pouze v 1 % případů. Alarmující je, že zkrácený úvazek je k dispozici spíše důchodcům než třeba matkám.

Zatímco u malých a středních firem zkrácené úvazky většinou plní jen doplňkovou roli, ve větších firmách už je šance na získání zkráceného úvazku vyšší.

Zajímavý je další fakt, že čím menší firma, tím je větší podíl pracovníků, kteří využívají pružnou pracovní dobu. Je to dáno především tím, že menší firma není tak svázána procesy a produktivita lidí je více pod kontrolou.

Co firmám brání ve využití flexibilních forem práce

Nejčastěji uvádějí povahu pracovní činnosti, a to v 36 % případů nebo jejich nepotřebnost (29 %). Firmy, které takto argumentují, byly z poloviny pro zavedení flexibilních forem práce vhodné. Ukazuje to pouze na to, že neuvažují strategicky, ale reagují na danou situaci a nic je nenutí současný stav měnit.

Přitom například zahraniční firmy dávno ví, že zaměstnavatel, který tyto benefity zaměstnancům nabízí, je na trhu práce atraktivnější. Zahraniční firmy také častěji nabízejí flexi úvazky jak střednímu, tak i vyššímu managementu. Zbytek firem (18 %) otevřeně přiznává, že se obává a nechce se pouštět do změn při organizaci práce.

Více o využívání flexibilních forem práce čtěte v pondělních HN.

Čtěte více v Hospodářských novinách

Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru