Po dvoudenním maratonu věřitelé Sazky rozhodli, že loterijní firmu pošlou do konkurzu. Prosadili ho největší věřitelé, KKCG Karla Komárka a PPF Petra Kellnera.

Jednání věřitelů jsme SLEDOVALI v ON-LINE REPORTÁŽI - ZDE

Návrh na konkurz kolem šesté hodiny večer navrhla KKCG. "Naším cílem bylo pokusit se o reorganizaci. Situace ale dospěla tak daleko, že stávající management tvrdí, že společnost chce zachránit, ale faktické kroky, které po rozhodnutí o úpadku směřují k tomu, aby se Sazka dostala na kolena," uvedl před soudcem právní zástupce KKCG.

"Dlužník nemůže mít poctivý záměr, aby reorganizaci provedl v dobré víře, z toho nám vyplývá, že jediným možným výsledkem je konkurz," dodal. Ke Komárkově firmě se přidali i další velcí věřitelé BNY Mellon a Kellnerova PPF. Podporu nakonec získali i mezi nezajištěnými věřiteli.

"Souhlasím, že lepším způsobem je vždy reorganizace. V tomto konkrétním případě se ale domnívám, že vzhledem ke stavu společnosti dlužníka, provedení reorganizace už není možné?" uvedl insolvenční správce Sazky Josef Cupka, kterého soud ponechal ve funkci.  Věřitelé o jeho jeho odvolání totiž nemohli hlasovat, neboť nebyla přítomna potřebná nadpoloviční většina všech věřitelů.

Schůzi, která se konala v Národním domě na pražských Vinohradech, odkud ale byla přesunuta kvůli plesu do sídla Městského soudu Prahy 1, od začátku provázely spory mezi věřiteli navzájem i mezi některými věřiteli a Sazkou. Jednání se účastnilo zhruba 40 věřitelů i generální ředitel Sazky Aleš Hušák.

 

Sazka se do insolvence dostala kvůli problémům se splácením výstavby O2 areny. Vznikla v roce 1956, akciovou společností je od roku 1993. Jejími akcionáři Sazky jsou občanská sdružení působící v tělovýchově a sportu. Největší podíl, 67,98 procenta, drží Český svaz tělesné výchovy. Ze zisku má podporovat sport a tělovýchovu, ještě v roce 2003 akcionářům vyplatila přes miliardu.

Jednání věřitelů Sazky jsme sledovali v on-line reportáži

Sledujeme online

ObnovitOd nejstarších
27.5.2011 19:20 | Schůze končí

Schůze nyní končí. Děkujeme za pozornost a přejeme příjemný večer.

Účinky konkurzu nastávají prohlášením konkurzu a jeho zveřejněním v rejstříku. To musí být prohlášeno do konce června. Prohlášení konkurzu je formální úkon, který ještě musí soudce udělat. Až od data, kdy bude ustanovení zveřejněno, bude Sazka skutečně v konkurzu.

27.5.2011 19:18 | Glosa: Rozhodně to není poslední Hušákovo slovo

Kdo by si myslel, že je to konec martyria Sazky, zřejmě by se dost mýlil. Skoro jistě schůzi někdo napadne a ještě dlouho potrvají právní spory.

27.5.2011 19:06 | Sazka půjde do konkurzu

Nyní se bude hlasovat o tom, zda řešením úpadku Sazky bude konkurz.

A bude. "Konstatuje se, že schůzí věřitelů bylo přijato hlasy nezajištěných věřitelů usnesení o řešení úpadku dlužníka konkurzem," říká soudce Harmach.

77,56 % nezajištěných věřitelů hlasovalo pro konkurz, u držitelů dluhopisů (zajitěných věřitelů) to bylo 100 %.

27.5.2011 19:05 | K reorganizaci nedojde, Sazka míří do konkurzu

Pro reorganizaci je jen menšina věřitelů. Proti je naopak jasná většina, hlavně zajištění věřitelé.

Po dvoudenním maratonu je jasné, že Sazka míří do konkurzu

27.5.2011 19:00 | Cupka: Reorganizace není možná, jde se hlasovat

Soudce Harmach: Nyní je prostor pro hlasování

Soudce Harmach chce zjevně co nejdříve nechat hlasovat a jít na víkend domů.

Slovo si bere Cupka, insolvenční správce:

"Souhlasím, že lepším způsobem je vždy reorganizace. V tomto konkrétním případě se ale domnívám, že vzhledem ke stavu společnosti dlužníka, provedení reorganizace už není možné.


Přistupujeme tedy k hlasování o reorganizaci, říká Harmach.

27.5.2011 18:55 | Hušák začal vyprávět příběh Sazky

Hušák pokračuje ve své jízdě a začal vyprávět příběh Sazky od začátku:

"Kdo co sleduje? Celý příběh začal tím, že mne navštívil Radovan Vítek, kterému jsme nabízeli pozemky. Pan Vítek řekl, že koupí pohledávku a hodí na ni "íčko" (míněno insolvenci).
Pan Vítek prohlásil, že skoupí za námi pohledávky a společnost pošle do insolvenčního řízení, aby ji mohl získat. Tento příběh je přece úplně jasný.

Následně, v lednu letošního roku, jsem se setkal s panem Komárkem (majitelem KKCG, pozn. red.), který mi sdělil, že jeho jediným cílem je získat společnost Sazka a to za každou cenu. Nabízel mi v tomto směru spolupráci.

Řekl mi, že bude spolupracovat s tehdejšími věřiteli tak, aby se pokračovalo v insolvenčním řízení, aby získal společnost Sazka a o současných vlastnících se vyjadřoval ne zrovna nejlepším způsobem.
Řekl, že má koupeného správce i soudce (veselí v sále) a že nás, tuto společnost dostane, ať chceme nebo nechceme.

Naposledy jsem se setkal s panem Kellnerem, ve středu tento týden. Pokoušeli jsme se dosáhnout dohody. Řekl jsem mu, že mám dvě podmínky plánované reorganizace.

1) Společnost projde reorganizací a ne konkurzem
2) Současní takzvaní investoři se změní v investory finanční a ne kapitálové.

Na to mi bylo odpovězeno, že oba žijeme v jiném světě a že i on má zájem o získání společnosti.
Své exposé končím následujícím prohlášením. Insolvenční zákon byl stvořen proto, aby byla naplněna práva věřitelů a to je tak v pořádku. Nebyl stvořen proto, aby sloužil k nepřátelskému převzetí společnosti. Jsem nucen konstatovat, poté, co jsem dnes zažil toto jednání, když jsem zjistil, že se na soudě ztratila pohledávka ve výši 6 miliard korun, mám pochyb o objektivitě tohoto řízení.

27.5.2011 18:30 | Hušák se rozjel

Hušák pokračuje:

"Chtějí-li věřitelé zachovat loterijní činnost, měli by upřednostnit reorganizaci, a to jakýmkoli způsobem."

Následně začíná vyjmenovávat úspěchy současného managementu - vytvořil souhrnné zisky asi 38 mld. korun, zisk za první tři měsíce letoška činil zisk zhruba 280 milionů...jak se během jeho ředitelování společnost rozrostla "Ze čtyř set terminálů na zhruba 6500...

Hušák vypočítává i úspěchy v neloterijní činnosti, kdy v roce 2010 z ní měl příjmy 10-11 mld. korun. Jde o příjmy z dobíjení.

K poctivému záměru: "S plnou vážností prohlašuji, že nikdo z představenstva neudělal od začátku října roku 2010 do dnešní doby jakýkoli krok, který by měl znamenat zmenšení hodnoty společnosti."

"Protože společnost vede zápisy, je z nich vidět, že naopak společnost ve všech svých rozhodnutích činila takové kroky, aby udržela provoz společnosti, zvyšovala tržby společnosti. Od doby zahájení insolvenčního řízení společnost více než kdy jindy dbala na to, aby se na představenstvu nikdy nikdo nemohl domáhat škody.

K odpojení terminálů: Není pravda, že společnost by odpojovala terminály po zjištění úpadku. Pouze jsme dodržovali vnitřní pravidla společnosti, která říkala, že pokud některý obstaravatel neplatí, je mu terminál odpojen. Je to nejúčinnější způsob řešení nezaplacených pohledávek."

Proč Sazka uvedla terminály zpět do provozu: "Pozastavili jsme zhruba 1300 terminálů Protože předběžný věřitelský výbor požádal, aby tento postup nebyl uplatňován, zastavil jsme ho, terminály jsme uvedli zpět do provozu, což mělo za následek, že většina obstaravatelů přestala odvádět tržby. Byla si vědoma, že je nemůžeme postihnout. Pochopil jsem je, snažili si zachránit kauci, kterou u nás měli.

K novým terminálům: "Pokud jde o další terminály, asi 200 až 300 obstaravatelů dalo výpověď samo. Tomu jsme ale nemohli zabránit. Naopak, a to chci zdůraznit, od začátku insolvenčního řízení až dodnes bylo uzavřeno zhruba 200 nových smluv.To nesvědčí o tom, že by management směřoval k ukončení činnosti.

K odměnám managementu: "Není pravda, že by společnost vyplácela odměny členům managementu. Společnost měla vyšší mzdové náklady ze dvou důvodů. Za prvé proto, že odcházeli někteří zaměstnanci, co mají právo na odstupné. Za druhé, pokud byly vypláceny odměny, především nižšímu managementu, právníkům a ekonomům, kteří se zabývali insolvenčním řízením. Nikdo z členů vyššího managementu odměny nedostal

K výpovědím zaměstnanců: "Držitel pohledávky č. 8 (KKCG, pozn. red.), dále uvedl, že jsme přistoupili k výpovědím zaměstnancům. Nejsem si vědom toho, že bych já nebo jiný člen managementu tento výrok pronesl, že propouštíme zaměstnance. Nejsem si vědom toho, že by něco takového bylo oficiálně nebo neoficiálně řečeno, že bychom propouštěli zaměstnance. Držitel pohledávky č. 8 je advokát a ví, že v případě takzvaných hromadných výpovědí, bychom museli mít souhlas úřadu práce. Ze společnosti odešlo několik lidí, bylo to minimum a odešli na základě dohody."

Proč Sazka přiznala, že nemá peníze: "Provoz loterií je o důvěre. My jsme čestně přiznali, že nemáme peníze na výplaty z loterijní činnosti. To bylo podstatou dopisu MF. Zároveň jsme uvedli, že nemůžeme zastavit naši činnost, to může udělat pouze insolvenční správce, kterému jsme pochopitelně učinili dotaz.

"To bylo vše, co jsme mohli udělat. Jako předseda představenstva, generální ředitel a člověk zodpovědný za 20 000 duší pracujících v naší síti a 4 miliony našich klientů, na rozdíl od držitele pohledávky č. 8 spatřuji v tomto našem kroku naopak krok, který směřoval k zodpovědnosti. Protože tak se, pane držiteli pohledávky č. 8, chová zodpovědný a čestný muž."

K popření pohledávek vyplývajících z držby dluhopisů: "Dlužník uznal všechny pohledávky držitelů dluhopisů, kteří se přihlásili do insolvenčního řízení přímo. Z toho lze tedy vyvodit, že uznáváme držitele dluhopisů. A to zcela bez podmínek.Pokud by byly dluhopisy přihlášené řádně, tak jak předpokládala dluhopisová dokumentace, pak by je dlužník stoprocentně uznal. Vzhledem k tomu, jak jsou přihlášeny, nejsou platné."

K údajné spolupráci s konkurencí (to jest se společností Penta a Ulčákem): Pan Ulčák ani žádná společnost, kde má majetkové podíly, nemá nic společného s provozováním loterií. Pokud jde o Pentu, spolupracovali jsme jen v případě možného získání úvěru, který poskytovala společnost Gladiolus. Taková je pravda.

27.5.2011 18:24 | Hušák: Jako spolutvůrce zákona vím, že Sazka nebude moct provozovat loterie

Slovo si opět bere Aleš Hušák a rozjíždí svou řeč:

"Jako spolutvůrce loterijního zákona vím, že ve spojení §4, 44  a 45 loterijního zákona je loterijní licence nepřenositelná a za druhé je vydávána na konkrétní osoby, to znamená, že v okamžiku prohlášení konkurzu společnost přebírá správce, který ve smyslu části druhé loterijního zákona nemá oprávnění řídit loterijní činnost, tu má pouze loteirjní komise."

"Dále je zřejmé, že v konkurzu nebude společnost splňovat podmínky vydaných povolení. Tudíž se dostane do prvního problému, kterým bude, jak provozovat loterii. vydaná povolení to jasně specifikují."

27.5.2011 18:24

Zástupce Sazky Řeháček: Soud by se měl s reorganizací vyrovnat. Insolvenční zákon preferuje sanaci před reorganizací, máme za to, že je nutné a logické a sledující účel InsZ, aby bylo rozhodováno nejdříve o reorganizaci.

Odkazuje také na zprávu insolvenčního správce, ze které vyplývá, že by byl v návrzích na povolení reorganizace včetně toho dlužnického nepoctivý záměr.

27.5.2011 18:20 | PPF se přidala ke Komárkovi, konkurz je prakticky jasný

Zástupce věřitele 1 (Moranda vlastněná PPF) se připojuje k návrhu KKCG.

Konkurz je tak prakticky jasný, protože PPF drží s KKCG většinu.

Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější?

Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru