Evropa čeká na další vývoj okolo probuzené islandské sopky Grímsvötn. Pokud by se situace horšila, jsou připraveny i zrušení letu, píší tiskové agentury. V nejbližších dvou dnech ale omezení kvůli vulkánu neočekává ani Český hydrometeorologický ústav (ČMHÚ).

Jak tvrdí islandští geofyzici, pondělní aktivita sopky má zhruba stále stejnou intenzitu jako v sobotu, kdy k výbuchu došlo. Sloup dýmu a popela momentálně dosahuje výšky deseti kilometrů.

Jaká jsou vaše práva při zrušení letu, si přečtěte ZDE

Popílek zasáhl značnou část ostrova a padal i na hlavní město Reykjavík ležící asi 400 kilometrů od kráteru. Meteorologická situace se však zlepšila alespoň v tom smyslu, že už metropoli sopečný popel nesužuje. Úřady proto chtějí po nejnovější předpovědi očekávané v poledne místního času (14:00 SELČ) rozhodnout o obnovení letů. Letový rozpis na odpoledne zatím předpokládá lety podle dlouhodobého plánu.

Pokud ale ke zrušení letu skutečně dojde, je důležité, aby cestující věděli o svých právech. Mezi ty patří například právo na informace, asistenci nebo refundaci za letenku, připomíná Tomio Okamura, viceprezident a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA).

Podívejte se na přehled svých práv v případě zrušení letu tzv. zásahem "vyšší moci":

1) klienti leteckých společností (ti, kteří zakoupili pouze letenku)

Tuto situaci řeší Nařízení o právech cestujících v letecké přepravě č.261/2004, kterým se stanovují společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.

Letecká společnost má povinnost poskytnout svým cestujícím:
informace (o jejich právech, aktuálním vývoji situace, délce zpoždění či zrušení letů)
asistenci (občerstvení a stravu v rozsahu přiměřeném čekací době, hotelové ubytování v případě přesměrování, kdy se pobyt na 1 nebo více nocí stává nezbytným nebo se nezbytným stává pobyt delší než zamýšlený cestujícím, dopravu mezi letištěm a místem ubytování v případě přesměrování, 2 telefonické hovory či faxové/e-mailové zprávy zdarma)
refundaci letenky nebo přesměrování cestujícího (zahrnuje: vrácení uhrazené částky za tu část letu, která nebyla využita, vrácení uhrazené částky za již uskutečněnou část letu, pokud let nebyl uskutečněn v plném rozsahu, a zpáteční let do prvního místa odletu, nebo přesměrování cestujícího za srovnatelných dopravních podmínek do cílové destinace v nejbližším možném termínu nebo v termínu pozdějším, který bude cestujícímu vyhovovat)

- letecká společnost nemůže požadovat extra platbu, pokud přesměruje cestujícího do vyšší knihovací třídy, než kterou si zakoupil. Zároveň platí, že pokud letecká společnost přesměruje cestujícího do nižší knihovací třídy, než kterou si zakoupil, musí proplatit cestujícímu rozdíl v ceně letenky v závislosti na délce letu

- za těchto mimořádných okolností nemají cestující nárok na žádné další finanční kompenzace, které by vyplývaly z titulu zpoždění či zrušení letu

nařízení se vztahuje na všechny cestující s odletem z letiště umístěného v EU, ať je let provozován leteckou společností usazenou či neusazenou v EU, a na cestující, kteří odlétají z letiště umístěného mimo EU na letiště v EU, pokud je let provozován leteckou společností usazenou v EU

- nařízení se nevztahuje na cestující, kteří odlétají z letiště umístěného mimo EU na letiště v EU, pokud je let provozován leteckou společností neusazenou v EU (případná asistence se řídí lokálními právními předpisy).   

2) Klienti cestovních kanceláří

Toto řeší Směrnice EU o zájezdech č.314/90, ze které vycházejí národní zákony regulující činnost cestovních kanceláří.

Pokud zájezd ještě nezačal:
- organizátor zájezdu je povinen informovat klienta o tom, že se let neuskuteční.
- organizátor je povinen nabídnout klientovi uskutečnění zájezdu v jiném alternativním termínu ve srovnatelné kvalitě
- klient má v případě, že neakceptuje změnu cestovní smlouvy, nárok na vrácení zaplacené částky
pokud se zájezd neuskuteční z důvodu "vyšší moci", nemá klient nárok na žádné další kompenzace

Pokud zájezd již začal:
- organizátor by měl s maximálním úsilím zajistit vhodná alternativní řešení tak, aby zájezd mohl pokračovat
- pokud to není možné nebo klient alternativní řešení odmítá, organizátor by měl poskytnout klientovi ekvivalentní dopravu zpět do místa odjezdu nebo do jiného místa, se kterým klient souhlasí
- jedná-li se o zásah "vyšší moci", tedy neodvratitelnou událost, které nemohla cestovní kancelář zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, klient nemá nárok na žádné další kompenzace
- organizátor je povinen poskytnout klientovi rychlou pomoc i v případě, kdy náležitosti cestovní smlouvy nelze vykonat z důvodů "vyšší moci"
- v případě nežádoucího prodloužení pobytu v zahraničí z důvodu "vyšší moci" cestovní kancelář není povinna hradit zvýšené náklady s tím spojené

Vzhledem k převažujícím směrům větru je poměrně v bezpečí islandské mezinárodní letiště Akureyri. Letecká společnost Isavia již oznámila, že během odpoledne obnoví vzdušné spojení se světem.

"Také pro nejdůležitější islandské letiště Keflavík vypadá situace dobře," řekla podle agentury APA mluvčí Isavie s tím, že pokud se vývoj nezhorší, bude možné Keflavík odpoledne otevřít.