Sociální demokraté získali v letošní volební kampani díky agentuře Médea na billboardy a novinové inzeráty 79 až 90 procent slevy. Pro srovnání: slevy ODS byly poloviční.

Úzké a nadstandardní vztahy s Médeou pro HN otevřeně popsal Jaroslav Tvrdík, volební manažer ČSSD, která sice v loňských volbách získala nejvyšší počet hlasů, nebyla však schopna sestavit vládu.

HN: Podle monitorovacích agentur byly ceníkové náklady ČSSD na billboardy, novinové inzeráty a internetovou reklamu během loňské jarní kampaně celkem 409 milionů (Kantar Media), respektive 475 milionů (Admosphere). Kolik reálně ČSSD za tyto položky zaplatila?

Již v průběhu volební kampaně jsme zvažovali žalobu na obě společnosti, o jejichž monitoring se opíráte. Z pohledu skutečných nákladů na kampaň je naprosto nesmyslný. Například v Denících Bohemia, které ČSSD široce využívala, je zachycena inzerce ČSSD jako součet 14 samostatných regionálních vydání a v každém čtyři samostatné inzertní strany. Lze snadno prokázat, že nejčastěji využívaným formátem z ČSSD byly tzv. vkládané čtyřstrany. Legitimní a veřejná sleva poskytovaná vydavatelem na tento formát byla 90 % oproti ceně inzerce za jednotlivé inzertní strany. Formát, který použila ČSSD, běžně používají komerční společnosti jako např. Penny Market, Mountfield či další. Za podmínek zcela srovnatelných se sociální demokracií. Jestliže tedy největší položkou zachycenou monitoringem byla inzerce a největší položkou u ČSSD byly vkládané čtyřstrany, tak potom odpověď na vaši otázku ke skutečným cenám oproti ceníkovým je zhruba 85 až 90 %.

HN: Jak velké slevy ČSSD získala na billboardy?

Vždy ke 20. dni v měsíci mi obchodní ředitel společnosti Médea Filip Doubek předkládal seznam volných ploch v takzvaných lastminutových nabídkách na následující měsíc. Plochy, které ČSSD takto registrovala, se pohybovaly v řádech set korun na plochu a slevy oproti skutečným cenám odhaduji tak na 75 % vůči cenám ceníkovým. Určitou nevýhodou samozřejmě byla skutečnost, že řada těchto ploch nebyla na exkluzivních a exponovaných místech, ale pro účely politické kampaně ČSSD byly takovéto plochy více než dostačující.

HN: Jak je možné, že jste získávali tak velké slevy?

Je objektivní pravdou, že Jaromír Soukup, majitel společnosti Médea, poskytoval ČSSD služby na nejnižší možné hranici ziskovosti a ve veřejných rozhovorech, které uskutečnil, hovořil o marži asi 2 až 3 % za služby poskytované pro ČSSD. Do slev svých služeb nám tak kalkuloval nejen dosažené slevy z ceníkových cen, ale také se ve prospěch ČSSD vzdával tzv. superprovizí a bonusů, které agentura jeho velikosti od vydavatelství či poskytovatelů outdoorových služeb dostává. Veřejnou informací je také skutečnost, že Jaromír Soukup byl sympatizantem sociální demokracie a že mezi ním a ČSSD byla dokonce vedena diskuse o jeho případné kandidatuře za tuto stran.

HN: Proč přestala ČSSD po jarních volbách s Médeou spolupracovat, když od ní měla tak výhodné ceny?

Mohu pouze spekulovat. Domnívám se však, že klíčové byly dvě skutečnosti: jeden z členů ČSSD z nového volebního štábu mého nástupce byl majitelem agentury, která byla konkurenční ke společnosti Médea a bylo legitimním právem mého nástupce rozhodnout, s kým bude spolupracovat. Druhým důvodem byla pravděpodobně skutečnost, že v té době byly veřejně známy úzké vztahy Jaromíra Soukupa na další, konkurenční politickou stranu, Věci veřejné.

HN: Jak si vysvětlujete, že ODS získala slevy pouze okolo 50 %?

Sněmovní kampaň v roce 2010 byla mojí třetí velkou volební kampaní pro sociální demokraty. Z předchozích kampaní jsme se dokázali poučit o tom, že kampaně mohou být nejen dobré, ale také efektivní a levné. Stačí umět dobře volit formáty a nosiče, mít kvalitní mediální outdoorové plánování a na trhu nejlepšího možného partnera, kterým společnost Médea bezesporu je i pro největší a nejprestižnější české firmy. S úsměvem potom mohu konstatovat, že jestliže vám ODS přiznává slevy ve výši 45 až 55 %, tak je potom zřejmé, že nevyužila všech možností, které jsou na trhu k dispozici, a je potom logické, že při srovnatelných nákladech byla kampaň ČSSD mnohem viditelnější a mnohem robustnější.

V úterních HN dále čtěte profil Jaromíra Soukupa, jeho vyjádření ke slevám pro ČSSD a podrobné zmapování výdajů ODS a ČSSD na volební kampaň.Související