Schodek státního rozpočtu České republiky ke konci března stoupl na 25,2 miliardy korun z únorových 22,8 miliardy korun. V březnu 2010 státní rozpočet vykázal deficit 45,9 miliardy korun. ČTK o tom dnes informovalo ministerstvo financí. Na celý rok je schválen rozpočet se schodkem 135 miliard korun.

Meziročně lepší výsledek státního rozpočtu je způsoben tím, že na rozdíl od roku 2010 stát letos v březnu nepoukázal zálohu na druhé čtvrtletí na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji. "Záloha bude poukázána v dubnu," uvedlo MF.

Příjmy rozpočtu ke konci března stouply meziročně o 4,2 miliardy na 253,4 miliardy korun. Z toho daňové příjmy tvořily 119,6 miliardy korun. Meziročně daňové příjmy klesly o pět procent, rozpočet počítá s růstem o necelých pět procent. "Meziroční pokles byl ovlivněn především nižším inkasem daně z přidané hodnoty, spotřebních daní a daně z příjmu právnických osob," uvedlo MF.

Inkaso spotřebních daní kleslo o necelá čtyři procenta na 31,9 miliardy korun. Rozpočet přitom počítá s růstem o 4,4 procenta oproti roku 2010. MF upozornilo, že v oblasti spotřebních daní není pro letošní rok počítáno s žádnými legislativními změnami, které by výrazně ovlivnily výši inkasa daně.

Na dani z přidané hodnoty (DPH) stát ke konci března vybral 39,4 miliardy korun, meziročně o sedm procent méně. MF letos počítá s růstem inkasa o 3,3 procenta, zvýšení by ovšem letos podle úřadu nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy se obě sazby DPH zvýšily o jeden procentní bod.

Z daně z příjmů právnických osob rozpočet inkasoval 20,2 miliardy korun, tedy o téměř devět procent méně než loni. Rozpočet počítá s poklesem o 2,7 procenta proti roku 2010. Daňový výnos bude podle úřadu letos ovlivněn loňským poklesem sazby daně z 20 procent na 19 procent.

Na daních z příjmů fyzických osob stát získal 24,1 miliardy korun, tedy mírně méně než před rokem. Rozpočet počítá s růstem o 16 procent kvůli vyššímu očekávanému inkasu u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a vybírané srážkou.

Na pojistném na sociální zabezpečení stát ke konci března vybral 88,6 miliardy korun, meziročně o 3,3 miliardy více.

Celkové výdaje státu v meziročním srovnání klesly o 5,6 procenta na 278,6 miliardy korun. Na sociální dávky stát vynaložil necelých 113 miliard korun, meziročně o čtyři procenta více. Z toho na důchodech stát vyplatil 91,8 miliardy korun, což je o 5,6 miliardy více než před rokem.

Na úrocích ze svého dluhu stát ke konci března zaplatil v meziročním srovnání o 0,2 miliardy korun více, tedy pět miliard korun.

 

Hospodaření státu v mil. Kč

leden-březen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
saldo 8347 2371 -15.737 -31.840 -7819 8248 15.754 11.263 -13.347 -2346 -45.942 -25.202

Zdroj: MF

Související