Ukazetel gold/silver ratio udávájící poměr mezi cenou zlata a stříbra v minulých letech osciloval mezi hodnotami 50 až 70. Toto rozmezí bylo tedy považováno za normální. Již před několika lety jsem ale upozorňoval, že tato hodnota neodpovídá realitě. Již od starověku se totiž tento poměr držel okolo hodnoty 15:1, což bylo velmi blízko skutečnému poměru zastoupení zlata a stříbra v zemské kůře (17:1). Dokonce v Bibli je ve Starém zákoně zmiňován poměr 16:1.

V moderní historii ale došlo k výraznému vychýlení gold/silver ratia z rovnováhy. Důvodem bylo opuštění měnového systému založeného na zlatě a stříbře. Poklesem reálné ceny to odneslo více právě stříbro, které bylo historicky hojně užíváno jako peněžní kov (mnohem více než zlato).

Můžeme zcela správně argumentovat tím, že historické poměry jsou dávno pasé a moderní ekonomika nadobro změnila rovnováhu mezi drahými kovy. Pojdmě se tedy podívát jaký je poměr mezi aktuálně dostupným zlatem a stříbrem na trhu. Na základě rychlého výpočtu mi vychází 16,46 mil. troyských uncí zlata a 521,5 mil. troyských uncí stříbra. To dává poměr necelých 32. S nynějším rapidním poklesem gold/silver ratia skoro až ke 40 se tedy může zdát že jsme blízko dosažení rovnováhy a historické poměry jsou tedy již opravdu irelevantní. Situace není ale tak jednoduchá.

Do svého výpočtu jsem zahrnul jak zásoby na COMEXu (eligible i registered) a také fyzický kov v držení největších ETF a close end fondů. Ve struktuře celkových zásob z pohledu těchto držitelů se ale zlato a stříbro výrazně liší. Zatímco u zlata je celých 68% zásob drženo ve skladech COMEXU, u stříbra je to pouze necelých 20%. A v tom je onen problém. Zatímco stavy udávané COMEXem považuji za vcelku věrohodné, hodnoty udávané ETF a fondy považuji za mnohem méně důvěryhodné. V podmínkách ETF nikde nenajdete explicitní závazek, že proklamovaný kov skutečně fyzicky drží. Navíc u těch největších fondů se v minulosti objevily určité nesrovnalosti jako např duplicita v číslech některých stříbrných cihel (určitá čísla skutečných cihel vykazovaly dva odlišné fondy) a nebo nereálně rychlé přesuny kovu z/do vaultů ETF, které se v takovém množství nedaly tak rychle uskutečnit.

Situace tedy není na první pohled tak jednoduchá. Navíc zde stále zůstává spousta neznámých, jako např. kolik kovu ETF a fondy skutečně drží. Další zajímavé skutečnosti by také vyplynuly, pokud bych se podíval i na celkové zásoby které jsou poschovávány po celém světě a nejsou momentálně k dodání. Zde by to z pohledu stříbra bylo ještě zajímavější.

Varoval bych ale před přílišným podlehnutím momentální euforii ze stříbra a upozornil na to, že gold/silver ratio se vždy vyznačovalo především tím, že oscilovalo. A to v širokém pásmu. Stříbro sice může vůči zlatu ještě posílit, avšak rozumný investor by měl využít nynějších nízkých hodnot gold/silver ratia a krátkodobě preferovat spíše nákupy zlata.

/autor je analytikem společnosti Silverum/

Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru