Muslimská populace poroste v příštích dvaceti letech dvakrát rychleji než nemuslimská a její podíl na celkovém počtu obyvatel planety přesáhne jednu čtvrtinu. Tempo růstu muslimského obyvatelstva se nicméně zpomaluje v důsledku rostoucí životní úrovně. Vyplývá to ze studie, jejíž výsledky ve čtvrtek zveřejnila americká organizace zabývající se náboženstvím a veřejným životem.

Průměrné roční tempo růstu muslimské populace má v nadcházejících dvou dekádách činit 1,5 procenta, zatímco tempo růstu zbytku světa dosáhne 0,7 procenta. V roce 2030 budou muslimové tvořit 26,4 procenta světové populace, která vzroste na 8,3 miliardy osob.

Dnes muslimové představují 23,4 procenta ze 6,9 miliard lidí na celé planetě. Za dvacet let bude v 79 zemích žít milion nebo více muslimů, zatímco dnes je takových zemí dvaasedmdesát.

Přibývá vzdělaných žen, děti méně umírají

Demografové nicméně upozorňují, že tempo růstu muslimské populace se dlouhodobě zpomaluje. Ještě v 90. letech činilo průměrně 2,3 procenta ročně. Nejvýraznější je tento trend v asijsko-tichomořském regionu, následují Evropa a Blízký východ. Naopak v Severní a v Jižní Americe by se mělo tempo růstu muslimské populace ještě v tomto desetiletí zvyšovat, zpomalení se čeká až po roce 2020.

Zpomalení tempa růstu vysvětlují demografové zlepšením životních podmínek v převážně muslimských zemích, například v Indonésii. Přibývá zde vzdělaných žen, obyvatelstvo se také stěhuje z měst do vesnic.

Přesto je ale tempo růstu muslimské populace stále vyšší než u nemuslimů. Za jednu z příčin se označuje příznivá demografická struktura populace s větším podílem žen v plodném věku. Další příčinou je pozvolné zmenšování dětské úmrtnosti v muslimských zemích.

Pákistán v počtu muslimů povede

V roce 2030 má podle studie šest z deseti muslimů žít v Asii a Tichomoří. Nejlidnatější muslimskou zemí se stane Pákistán, který v počtu muslimů předstihne Indonésii.

V Africe muslimská populace Nigérie v příštích 20 letech převýší počet muslimů v Egyptě.

V Izraeli bude v roce 2030 žít mimo pásmo Gazy a západní břeh Jordánu 2,1 milionu muslimů, což bude představovat 23 procent izraelského obyvatelstva. V současnosti to je 17,7 procenta.

Pokud jde o Evropu, americká organizace předvídá, že muslimské obyvatelstvo se za 20 let zvýší o třetinu z dnešních 44,1 milionu obyvatel na 58,2 milionu, tedy z šesti na osm procent celkové populace.

Některé evropské země zažijí boom muslimského obyvatelstva a jejich podíl přesáhne deset procent populace. Platí to hlavně pro Belgii, kde se má podíl muslimů na celkové populaci zvýšit z nynějších šesti na 10,6 procenta, a pro Francii, kde podíl počtu muslimů stoupne z dnešních 7,5 procenta na 10,3 procenta.

Ve Švédsku má ve stejném období počet muslimů přeskočit hranici deset procent proti dnešním pěti procentům. Ve Velké Británii podíl muslimského obyvatelstva dosáhne 8,2 procenta (dnes 4,6 procenta) a v Rakousku 9,3 procenta (dnes šest procent). Informace o Česku ani o Slovensku studie neuvádí.

Pokud jde o Evropu, americká organizace předvídá, že muslimské obyvatelstvo se za 20 let zvýší o třetinu z dnešních 44,1 milionu obyvatel na 58,2 milionu, tedy z šesti na osm procent celkové populace.

Počet muslimů ve Spojených státech poroste a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel dosáhne za 20 let 1,7 procenta proti necelému procentu dnes. Bude to znamenat, že muslimové se v USA stanou stejně početní, jako jsou dnes židé nebo episkopální církev, která je americkou odnoží anglikánské církve.

Autoři studie nicméně zdůrazňují, že údaje o růstu muslimské populace v jednotlivých světových regionech vycházejí z předpokladu, že se výrazně nezmění politická situace. Pokud by například západní země zavedly opatření proti imigraci, výsledky by se mohly výrazně změnit.

Související