Zahraniční dluh Česka se ve třetím čtvrtletí snížil o 9,1 miliardy korun na 1,672 bilionu korun. Představoval tak 45,7 procenta hrubého domácího produktu. Meziročně se však dluh zvýšil o 206,9 miliardy korun, uvedla v pátek Česká národní banka (ČNB). Na konci minulého roku činil zahraniční dluh 1,59 bilionu korun a jeho podíl na HDP byl 43,8 procenta.

Z celkového objemu dluhu k poslednímu dni letošního září tvoří 76 procent zahraniční závazky se splatností delší než jeden rok. "Růst zahraničního zadlužení byl patrný zejména u závazků vládního sektoru. Kromě emisí vládních dluhopisů na zahraničních trzích přispělo k růstu stavu zadluženosti čerpání úvěrů na rozvoj infrastruktury od Evropské investiční banky," informovala ČNB. Podíl vládního sektoru na celkové zadluženosti představuje 27,4 procenta.

Nižší podíl podniků

Ve struktuře dlouhodobé zadluženosti se zvýšil podíl zadlužení veřejného sektoru na 51 procent. Zastoupení dlouhodobých závazků soukromého sektoru se snížilo na 49 procent.

Podíl podnikového sektoru na zahraničním dluhu se snížil na 49,6 procenta. Podíl zahraničních závazků bankovního sektoru na celkové zadluženosti činí 23 procent, informovala centrální banka.

Schodek investiční pozice ČR, tedy saldo finančních aktiv a pasiv takzvaných rezidentů ČR ve vztahu k nerezidentům, se ke konci třetího čtvrtletí zvýšil o 102,3 miliardy korun na 1,721 bilionu korun, což odpovídá 47 procentům HDP. V meziročním srovnání je deficit vyšší o 128,3 miliardy korun.

"Ve třetím čtvrtletí bylo patrné urychlení růstu pasivního salda investiční pozice především v důsledku poklesu zahraničních aktiv. Snížení aktiv o 80,8 miliardy korun ovlivnil vývoj pohledávek bankovního a podnikového sektoru," uvedla ČNB.

Ve snížení zahraničních aktiv bankovního sektoru se podle centrálních bankéřů promítl především pokles vkladů a úvěrů tuzemských bank poskytovaných do zahraničí. Vývoj zahraničních aktiv podnikového sektoru (bez přímých a portfoliových investic) ovlivnilo nižší poskytování vývozních úvěrů a snížení stavu ostatních zahraničních aktiv. Současně poklesl stav tuzemských přímých investic v zahraničí.

Pokles stavu portfoliových investic je důsledkem odprodejů zahraničních dluhopisů českými investory. Portfoliové investice zaujímaly na celkových aktivech investiční pozice 18,3 procenta.

Přírůstek zahraničních pasiv investiční pozice činil ve třetím čtvrtletí 21,5 miliardy korun a jejich stav dosáhl 4,131 bilionu.

Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru