Na důchody letos chybí v penzijním systému už 18,3 miliardy korun. Právě o tolik totiž v prvním pololetí letošního roku vybral stát méně, než vyplatil. Propad celého účtu sociálního zabezpečení trochu zmírnil výběr pojistného na dávky nemocenského pojištění. Ten byl 0,3 miliardy v plusu.

Celkem se na důchodové a nemocenské pojištění vybralo v prvním pololetí 162,6 miliardy korun a vydalo 180,6 miliardy. Příjmy z pojistného na důchodové zabezpečení byly 150,8 miliardy korun.

Na nemocenském pojištění úředníci správy sociálního zabezpečení vybrali 11,8 miliardy korun. Lidem, kteří v tu dobu čerpali nemocenskou, odeslali 11,5 miliardy.

Za deficit v sociálním pojištění může podle vyjádření České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) zejména dopad ekonomické krize.

Vliv však měl i nárůst počtu důchodců. K 30. červnu přibylo starobních důchodců o 154 tisíc oproti stejnému období loňského roku. "Nárůst je dán také zvýšením vyplácených důchodů," uvedla tento týden mluvčí ČSSZ Jana Buraňová. Průměrná výše starobního důchodu vzrostla za poslední rok o 107 korun. Naopak pokles výdajů na sociální dávky ČSSZ přičítá změně zákona o nemocenském pojištění. Od ledna 2010 je procentuální výše denního vyměřovacího základu 60 procent, a to bez ohledu na dobu nemoci. V roce 2009 byla výše základu závislá na délce nemoci. Pokles byl také zaznamenán u ošetřovného, kde se neproplácí první tři dny.

Související