Kromě doporučení úřadům práce, podle něhož mají prodlužovat povolení k zaměstnání pouze těm cizincům, jejichž pracovní místa jsou jen těžko obsaditelná občany Česka, Evropské unie či Švýcarska, by se měly změnit i podmínky pro udělování živnostenského oprávnění cizincům ze třetích zemí.

"Budeme muset ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu podle mého názoru velmi výrazně přehodnotit například způsob udělování živnostenského listu cizincům ze třetích zemí," řekl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. To se podle něj týká i zakládání veřejných obchodních společností či družstev.

Podle vládní zprávy o nelegálním zaměstnávání cizinců za rok 2009 v případě ztráty zaměstnání někteří cizinci vnímají jako pojistku dalšího pobytu v Česku získání živnostenského oprávnění. Jeho získání je navíc, v porovnání například se získáním pracovního víza, pro ně nepoměrně jednodušší. V řadě případů se však podle zprávy jedná o účelový krok a cizinci žádnou vlastní podnikatelskou činnost nevyvíjejí, nýbrž pod rouškou obchodních vztahů vykonávají běžnou zaměstnaneckou práci.

Ani větší kontrola nad družstvy není z hlediska státu bezúčelná. Ze zpráv o kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce i úřadů práce za minulý rok vyplynulo, že zaznamenávají trend přechodu od "zapůjčování" přes agenturu práce k dodavatelským službám.

Jako zprostředkovatelské firmy fakticky fungují většinou i družstva, přičemž právě členové družstev představují z pohledu kontroly zahraniční zaměstnanosti mnohem závažnější problém než agenturní zaměstnanci. Jde o to, aby v současné době, kdy nezaměstnanost je na poměrně vysoké úrovni, byl pracovní trh prioritně určen pro české občany, pro občany Evropské unie a až potom pro cizince, řekl v souvislosti s přísnějšími podmínkami pro cizince z třetích zemí Drábek.

Podle informace serveru Ekonom.cz z 2. června už Ministerstvo vnitra předložilo vládě návrh změn zákona, které mají zpřísnit podmínky pro podnikání cizinců v České republice. Podmínkou pro získání podnikatelského víza by podle návrhu byl například kontrolní pohovor v češtině s konzulárními úředníky nebo minimálně dvouletý pobyt v Česku. Úprava by měla platit od letošního prosince.

Podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu loni podnikalo v ČR takřka 1,9 milionu živnostníků, z toho bylo více než 87 tisíc cizinců. Za poslední rok jich přibylo 10 tisíc. Nejvíce, přes 35 tisíc, bylo podnikatelů Vietnamců a přes 26 tisíc je Ukrajinců. Na dalších příčkách v pomyslném žebříčku podnikatelů-cizinců jsou Slováci, Moldavané a Poláci.

Související