Ošetřující lékaři budou moci zasílat hlášení o vzniku, změně režimu a ukončení dočasné pracovní neschopnosti elektronickou cestou. Umožní jim to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), podle které je spuštění služby v pilotním režimu chystáno na podzim roku 2010.

"Ošetřujícím lékařům, kteří se k elektronickému předávání zaregistrují, přinese tato moderní forma komunikace zjednodušení administrativy a úsporu času," řekla Jana Buraňová z odboru komunikace ČSSZ. Pro lékaře je výhodné, že údaje o pacientovi se do elektronického tiskopisu načtou z jejich databáze pacientů a ubude povinnost vyzvedávání papírových tiskopisů a manipulace s nimi.

Snížit se mají i náklady spojené se zasíláním rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a hlášení ošetřujícího lékaře.

Lékaři budou moci prostřednictvím speciálního softwaru elektronicky zasílat I. a II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a hlášení ošetřujícího lékaře. Uvedené formuláře budou ve formě datové věty doručeny do vyhrazené datové schránky nebo na speciálně vytvořené datové rozhraní. Informace k elektronickému podání hlášení o pracovní neschopnosti jsou dostupné na webu ČSSZ a budou průběžně aktualizované.

Související