V 1. čtvrtletí 2010 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství o 2,2 % proti stejnému období předchozího roku, reálná mzda vzrostla o 1,5 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen "průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství vzrostla v 1. čtvrtletí 2010 proti předchozímu čtvrtletí po očištění od sezónních vlivů o 0,7 %.

Průměrná mzda činila 22 748 Kč, což je o 484 Kč (2,2 %) více než ve stejném období roku 2009. Spotřebitelské ceny se za 1. čtvrtletí 2010 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 0,7 %, reálná mzda tedy vzrostla o 1,5 %.

Komentáře analytiků:

Podle analytiků ČSÚ výsledky ukazují, že trh práce v České republice byl stále silně zasažen celosvětovou ekonomickou recesí. Vývoj je ovlivněn poklesem evidenčního počtu zaměstnanců (na přepočtené počty): celkově jich v 1. čtvrtletí 2010 ubylo meziročně 176 tisíc, což představuje 4,5 %.

"Průměrná mzda má jen velmi omezenou vypovídací schopnost a i nadále platí, že na ni přes dvě třetiny zaměstnanců ani nedosáhnou. Navíc její vývoj je silně ovlivněn klesající nemocností zaměstnanců a propouštěním pracovníků s nižšími mzdami. To se jednoznačně projevilo v loňském roce," uved analytik ČSOB Petr Dufek.

Nárůst mezd vykazuje především veřejný sektor, kde mzdy rostly v průměru o 3 procenta. Naproti tomu průměr v podnikatelském sektoru šel vzhůru jen o 2 %. V průměru se tak i nadále ve veřejném sektoru bere více než v podnikatelském, komentuje Dufek.

 

Související