Česko v roce 2050 podle ekologů

50 %
na polovinu klesne český dovoz ropy a zemního plynu klesne na polovinu

až 49 %
pokryjí domácí obnovitelné zdroje českou spotřebu energie

o více než 50 %
klesne spotřeba energie v domech díky zateplování, lepším spotřebičům a dalším opatřením

až o 88 %
klesnou exhalace oxidu uhličitého, pokud dojde na realizaci koncepce

Ekologické organizace ve středu představily koncepci Chytrá energie, tedy konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou během čtyř desetiletí proměnit českou energetiku. Z něj vyplývá, že Česko nepotřebuje stavět další elektrárny, ale může zajistit dostatek eneregie díky úsporám a využitím obnovitelných zdrojů.

Program sestavený do více než stostránkové publikace vznikal několik let ve spolupráci s experty z renomovaného Wuppertalského institutu, který pro něj dělal nezávislé propočty. Využívá také výsledky Pačesovy komise.

„Hlavní výhodou plánu je, že namísto odhadů vychází z podrobných propočtů. Zelené inovace mohou srazit dovoz ropy a plynu i českou závislost na uhelných dolech," tvrdí Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA. Realizace koncepce by podle něj mohla domácnostem ušetřit tisíce korun ročně na energii a nová odvětví dají práci českým inženýrům i dělníkům.

Klíčem je menší potřeba energie

Pokud by se česká energetika proměnila do roku 2050 podle závěrů studie, pak by mj. český dovoz ropy a zemního plynu mohl klesnout na polovinu nebo by se mohly snížit exhalace oxidu uhličitého až o 88 procent.

Podle tvůrců jde vůbec o první takto podrobný a konkrétní návrh, jak snížit české exhalace skleníkových plynů a dovoz paliv ze zahraničí, jenž u nás za 20 let vznikl.

Koncepce spočívá hlavně v opatřeních, která zajistí výkon české ekonomiky při mnohem menší potřebě energie. Například spotřeba energie v domech díky zateplování, lepším spotřebičům a dalším opatřením klesne o 58 procent.

Zelená zelené energii?

Propočty expertů ve studii tvrdí, že domácí obnovitelné zdroje mohou výhledově pokrývat 49 procenta české spotřeby energie a ještě větší díl elektřiny.

"Bioplynové stanice, větrné elektrárny, solární panely a další obnovitelné zdroje výhledově dovedou pokrýt dvě třetiny dnešní české poptávky po elektřině,“ říká Edvard Sequens ze sdružení Calla. „Příležitosti k výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů jsou nejméně šestkrát větší než to, co dnes čerpáme.“

Ekologické organizace navrhly sadu konkrétních opatření, které rozhýbou nová průmyslová odvětví. Mezi ně patří i doprava. Stát by mohl vhodnou politikou přesunout velké množství průmyslové přepravy na železnici.To by spolu s dalšími opatřeními snížilo závislost Česka na ropě, která nyní činí kolem 70 procent.

„Energetika se nedá změnit přes noc – životnost elektráren a tepláren i využití možností k zateplování se počítá na desetiletí. Na konkrétní legislativě, daňových programech nebo podpoře pro zateplování záleží, zda také u nás nastartují zelené inovace, nebo se staneme energetickým skanzenem Evropy,“ tvrdí Jan Rovenský z Greenpeace.

Mezi hlavní programy patří zákon podle britského vzoru, který stanoví závazné tempo pro snižování exhalací skleníkových plynů, rozsáhlá ekologická daňová reforma nebo Fond energetické nezávislosti, jenž bude investovat do zateplování domů.

Související