GRAFIKA: Největší sluneční elektrárny
 
ZVĚTŠIT GRAFIKU

Fotovoltaice se v poslední době dostalo velké mediální pozornosti. Důvodem byl fakt, že kvůli obavám energetiků, zda je rozvodná síť schopna pojmout zvýšené množství elektřiny, přestaly distribuční společnosti udělovat kladná stanoviska žádostem o připojení nových solárních a větrných elektráren do sítě.

Kvůli vysoké návratnosti investic do fotovoltaiky se totiž v posledních měsících výrazně zvýšil počet žádostí o připojení do energetické soustavy. Podle odborníků však jde však velmi časti o spekulativní investice. Proto vláda navrhla, aby se výkupní ceny snížily.

Energetický regulační úřad (ERÚ) může nyní meziročně hýbat s výkupními cenami za elektřinu z obnovitelných zdrojů pro nová zařízení nejvýše o pět procent. Vláda navrhla, aby ERÚ od příštího roku mohl snižovat výkupní ceny i nad tuto hranici v případech, pokud by návratnost investice do takového zdroje byla kratší než 11 let. Konkrétní výši nově stanovených výkupních cen ERÚ zřejmě zveřejní až v druhé polovině roku.

Vládní novelu zákona již v březnu podpořili poslanci, ve středu ji projednávala horní komora a také ji podpořila. Nyní ji musí podepsat ještě prezident Václav Klaus.

Firmám z oboru se však novela nelíbí. Novela podle nich nestanovuje jasná pravidla pro určování délky návratnosti a tím komplikuje nové investice. Může vést také k pozastavení bankovních úvěrů, snížení zájmu investorů a domácností o fotovoltaiku i k nárůstu využívání nekvalitních solárních technologií, informoval server Nazeleno.cz.

Získá novelou stát dostatečnou zbraň na "solární" spekulanty? Jaké jsou vyhlídky odvětví fotovoltaiky po přijetí novely? Byl oprávněný krok distribučních společností přestat udělovat kladná stanoviska žádostem o připojení nových elektráren do sítě?

Na tyto a další otázky čtenářů odpovídali Richard Rezner, odborník na energetiku ze společnosti PricewaterhouseCoopers Audit a Michal Hrnčíř z advokátní kanceláře Ambruz & Dark zastupující investory do fotovoltaiky.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Vážení, pohybuji se v oblasti energetiky již více než 45 let. Fotovoltaika v podobě instalací a cen v ČR v posledních letech je cílený podvod na všechny obyvatele ČR a cílem podvodu je zřejmě ( ne zelená energie ve prospěch obyvatel ) ale pravděpodobně státem garantovaný zisk pro menšinu ( a mnohdy mimo ČR ) na úkor druhých ( drtivé většiny obyčejných obyvatel ). Dle mého skromného názoru by byl velmi záslužný čin AF, kdyby prosadila dotování FVS takto: - vytvořit kompaktní bloky o výkonech cca od 600 W po stupních např. 800, 1000, 1200 případně více ( je ke zvážení ); jednoduchost, unifikace, kvalita - byli vybráni kvalitní dodavatelé včetně montáže a uvedení do provozu u vlastníků stávajících nemovitostí - zdroj by se zastrčil do stávající zásuvky v elektroinstalaci objektu bez speciálních elektroměrů - přiměřená dotace státu, EUa pod. by byla odečtena z celkové ceny díla - každý, kdo by si chtěl nechat namontovat by věděl zcela transparentně kolik jej bude investice stát a svobodně by se rozhodl ( věděl by, kolik mu přinese v kroku 10 let úspor ) a sám by vlastně přispěl k výrobě elektřiny z „čistých zdrojů“ a za své - cena el.energie by se nezvyšovala - domácnosti by si pokryly větší část základní spotřeby ( vlastní spotřeby ) - nasazení zdrojů by bylo plošné po celé republice a ne jenom na jižních částech republiky ( zejména Moravě ) - negativní dopad na distribuční a nadřazenou soustavu by byl minimalizován - cizí kapitál by si v ČR svým způsobem ani neškrtl - zisky by zůstávaly v ČR ku prospěchu obyvatel této země - byla by chráněna úrodná Haná a podobné excesy záboru půdy by byly eliminovány - kdyby se k tomuto doladily i solárně-termické kolektory na TUV ( dotápění v kombinaci s plynovými kotly – zase blok) – domyslete si celorepublikový dopad sami - dále - jak mohou ČEZ mít ve vlastních investicích stavby fotovoltaiky 30 MW a pod...; Energetický regulátor ( stát ) to snad ani nemůže myslet vážně - atd. Jsem pro okamžitý zákaz připojování FVS do DS s výkonem větším než 5 kW s dotacemi ( přes cenu ). Pokud si chce někdo FVS s výkonem větším než 5 kW vybudovat za své, ať tak ční na vlastní náklady. Za Váš názor děkuji. Antonín Řezníček Družstevní 154, 763 26 Luhačovice reznicek.ant@seznam.cz
Richard Rezner
Původní legislativa týkající se obnovitelných zdrojů počítala s maximálně dvacetiletou návratností investic do fotovoltaických zařízení a s fixním maximálně pětiprocentním snižováním cen za povinný odkup energie vyrobené v těchto zařízeních. Za posledních několik let se vlivem technologického pokroku a rozšíření výrobních kapacit fotovoltaikých zařízení radikálně snížila doba návratnosti těchto zdrojů elektřiny. V současné době Poslanecká sněmovna a dnešním dnem i Senát schválily návrh novely zákona, který umožňuje ERÚ v budoucnu měnit cenu elektřiny ze slunečních zdrojů i o více než 5 %, a to v návaznosti na očekávanou návratnost těchto projektů. Samozřejmě jakákoliv změna by měla zachovat rozumnou motivační složku pro investory. Česká republika se navíc zavázala na mezinárodní úrovni k dosažení určitého podílu el. Energie z obnovitelných zdrojů. V současné době není zřejmé, zda tento svůj závazek letos reálně naplní.
Čtenářský dotaz
Rád bych se zeptal ,jak dlouho bude trvat onen STOP stav pro nové žádosti o rezervaci u distributorů.Rád bych si na svém domku instaloval FVE ,abych pokryl svou spotřebu a jěště i spotřebu tepel.čerpadla.
Michal Hrnčíř
Provozovatel přenosové (ČEPS) i provozovatelé distribučních sítí mají zákonnou povinnost připojit jakýkoli zdroj obnovitelné energie, tedy i FVE, pokud to neohrozí stabilitu přenosové sítě (což také vyžaduje zákon). Jelikož v současné době není nikdo schopen ani rámcově odhadnout, kolik z rezervované kapacity se fakticky do konce letošního roku podaří připojit, nelze v současné době říci, kdy se "stop stav" uvolní. Další otázkou je i reakce regulátora (ERÚ ale také případné další iniciativy Parlamentu).
Čtenářský dotaz
Dobrý den, zajímalo by mne, zda jsou i u nás pravděpodobné excesy, kdy provozovatel v nočních hodinách osvětluje fotovoltaické články levnou elektřinou ze sítě a získanou energii poté prodává do sítě za neporovnatelně vyšší cenu, nebo dokonce i to, že prodává do sítě energii, odebranou ze sítě v nočních hodinách, ale vydává ji za energii, získanou z fotovoltaických článků. O těchto praktikách jsem četl ve španělském tisku, kde jako jediné řešení byl navrhován zákaz připojování solárních elektráren do sítě v nočních hodinách.
Richard Rezner
Ve Španělsku tyto případy byly opravdu zaznamenány. V ČR zatím nemáme informace, že by k něčemu podobnému docházelo. V každém případě by se však jednalo o trestný čin. Lze samozřejmě nastavit kontrolní mechanismy a monotorování tak, aby jakékoliv případně nestandardní situace byly včas identifikovány. Výhodou produkce elektřiny je, že ji lze sledovat na předávacích místech nejen v absolutních veličinách, ale také v čase.
Čtenářský dotaz
Dobry den, je pravda, ze pod nyni platnym zakonem na podporu obnovitelnych zdroju energie je podepsany Jiri Paroubek a Lubomir Zaoralek? Jestlize letos platime na podporu zelene elektricke energie 20hal/kWh, bude to pristi rok 60-80hal/kWh? Na kolik nas ty jejich oranzove podpisy prijdou? Je realne aby za tohoto stavu cena elektricke energie pro koncoveho zakaznika klesla o 1/3 jak slibuje Jiri Paroubek? Dekuji.
Michal Hrnčíř
Aktivita politiků napříč politickým spektrem byla motivována správnou myšlenkou podpořit výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů, a tím mj dostát i mezinárodním závazkům. Nastavení fixního parametru (např. výkupní ceny) představuje vždy riziko, neboť neumožňuje zachytit některé vlivy, které nejsou v okamžiku schvalování známé. Řešením dané situace by podle nás mohlo být nastavení algoritmu pro cenotvorbu elektřiny vykupované od výrobců využívajících fotovoltaických zařízení. Zahrnoval by parametry ovlivňující návratnost investice – např. koeficient změny ceny zařízení potřebných pro výstavbu a zprovoznění fotovoltaických zařízení, koeficient změny ceny eklektické energie na trhu, případně jiné parametry. Vždy by ale mělo být pamatováno na stabilitu legislativního prostředí, které je jedním z nejdůležitějších rozhodovacích kritérií pro investory.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, do kdy musím připojit nebo začít stavět, abych měl garantové současné ceny? A může mi stát v budoucnu ty ceny změnit zpětně? Díky.
Richard Rezner
Dobrý den, připojeno musí být do konce letošního roku, abyste měli garantovány výkupní ceny platné pro letošní rok na dalších 20 let. Retrospektivní změny legislativy (změnit ceny zpětně) vždy vyvolávají série následných sporů, což by nemělo být preferováno.
Čtenářský dotaz
Skončí byznys s FVE od nového roku? Znamená 25% snížení cen, že už nikdo investovat nebude? Hrozí spory o ochraně investic v případě, že se již vybudované elektrárny odpojí a kdo spory zaplatí? Děkuji, Novotný.
Michal Hrnčíř
Neočekáváme, že by byznys FVE měl od nového roku skončit. Vše bude záležet na nově stanovených výkupních cenách a zároveň i na investičních nákladech FVE projektů. V každém případě očekáváme, že ubude spekulativních rezervací, a namísto toho bude většina projektů skutečně realizována profesionály z odvětví FVE a energetiky vůbec. Případ odpojení ze sítě je striktně regulován, není to libovůle provozovatelů sítě. Je dán požadavkem na udržení stability sítě.Pokud by došlo k nezákonnému odpojení, je nutné počítat s odpovídající reakcí investora ve formě žaloby na ochranu investic.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak je vyřešena likvidace vysloužilých solárních panelů? Je nějaká záruka, že provozovatel elektrárny prostě po skončení životnosti panelů "nesbabí kufry" a nám tu zůstane ekologická zátěž? Musí provozovatel solární elekrárny odvdádět nějaké poplatky do fondu určeného pro budoucí likvidaci panelů? Děkuji.
Michal Hrnčíř
Dobrý den, obecně platí, že provozovatel jakéhokoli zařízení nesmí poškozovat životní prostředí nad míru povolenou zákonem. To platí i pro likvidaci odpadů z těchto provozů.
Čtenářský dotaz
Dobry den, proc mam platit prispěvek na elektrinu z FV panelu i v noci, kdy panely žádnou elektrinu nevyrabeji?
Richard Rezner
Poplatek není určen na FVE, ale na ostatní typy obnovitelných zdrojů, např. spalování biomasy se děje 24 hod. denně.
Čtenářský dotaz
V současné době mám již naistalovan FVS do 5kW na RD a vyřízují licenci a pak smlouvu z ČEZ.Bude se nový zákon vztahovat i na mne ?
Michal Hrnčíř
Rozhodujícím faktorem je termín připojení k síti. Pokud se připojíte do konce letošního roku, budete mít cenu garantovanou za současných podmínek.
Čtenářský dotaz
Našel stát účinnou zbraň na "solární" spekulanty?
Richard Rezner
Dnes již můžeme říci, že původní legislativní nastavení ceny a dalších podmínek pro realizaci FVE nebylo optimální. Toto způsobilo, že se z investic do FVE stal velmi výhodný byznys. "Solární spekulanti" jsou podnikatelé, kteří pouze využili situace, kterou jim umožnil zákon. Není to však otázka pouze ČR, např. ve Španělsku se pokusili jít cestou bankovních garancí. Toto se též neosvědčilo, protože bank. garanci byl schopen získat každy.
Čtenářský dotaz
Dobry den, zajimalo by mne zda jeste letos bude mozne pripojit malou elektrarnu na strechu rodineho domu o velikosti 4KW. Co pro to mohu udelat,aby se to povedlo? Moc dik za odpoved
Richard Rezner
Dobrý den, v současné době na tuto otázku nedokážeme odpovědět. Vše bude záležitostí uvolnění "stop stavu" (viz výše), vč. nově připravovaného legislativního rámce.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, nemáte pocit, že stát přijetím změny zákona předkládá řešení účelově, místo aby standardní cestou dohlížel na dodržování zákonů platných v ČR. Myslím tím stavebního zákonu, jak je možné že vnikají velké FVA na polích o rozlohách několika desítek ha a nejsou ctěna pravidla o zastavěném území a územních plánech. V případě dodržování těchto základních pravidel nebylo potřeba přijímat nějaká náhradní řešení. Děkuji
Michal Hrnčíř
Dobrý den, souhlasím, že schvalovaná novela zákona není optimálním řešením. Mění pouze některé parametry. V každém případě komplikuje seriózním investorům do FVE dlouhodobé plánování.
Čtenářský dotaz
Dobry den, proc se zakazali i drobne instalace na strechach RD, kde se jedna o maly vykon a jinak nevyuzitou plochu a vetsina vyrobene energie se spotrebuje na miste? Trosku nerozumim tomu, ze je stejny pristup k velkym elektrarnam, ktere vznikaji prakticky na urodne pude poli, stejne jako k malym na RD. Osobne muj nazor je, ze pokud vidim elektrarnu na strese RD, skladu nebo hale, tak to chapu, jako dalsi vyuziti uz zastavene plochy. Pokud ale takova elektrarna "roste" na poli kde jeste vloni bylo obili nebo brambory, to mi prijde jako dost pokrivene...
Richard Rezner
Dobrý den, zákon v současné době v zásadě nerozlišuje "malé" a "velké" producenty elektřiny z FVE. Je zřejmé, že schvalovaná novela není optimálním řešením a zabývá se pouze dílčím okamžitým problémem. Lze očekávat, že v budoucnu dojde k dalším komplexnějším zákonným úpravám FVE, které by mohly zohlednit i specifika velmi malých zdrojů (např. domácností).
Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru