Byznys poskytování úvěrů čeká řada nových pravidel. Stát získá větší kontrolu nad tím, kdo v Česku lidem půjčuje peníze, a nastaví nová pravidla, která mají zpřehlednit úvěrové smlouvy a eliminovat nefér praktiky.

Změny přinese zákon o spotřebitelském úvěru, který má vláda schvalovat začátkem příštího roku. Zatímco dnes může úvěr poskytnout každý, kdo si vyřídí živnostenský list, od června nedostane licenci každý.

„Návrh obsahuje ustanovení, že poskytování úvěrů bude vázanou živností. Podmínkou pro její získání bude středoškolské vzdělání s maturitou, odpovídající rekvalifikace nebo tříletá praxe v oboru,“ řekl HN mluvčí MPO Tomáš Bartovský. Stávající poskytovatelé budou mít rok na to, aby podmínky splnili.

Živnostenský úřad povede evidenci lidí, kteří licenci dostali, a bude tedy snazší je kontrolovat. „Chceme zpřehlednit trh. Neexistuje žádná evidence poskytovatelů a ztěžuje to jejich kontrolu,“ řekla náměstkyně ministra financí Klára Hájková.

Může se ale stát, že se řada firem, jež se budou chtít vyhnout kontrolám obchodní inspekce, ocitne mimo zákon. „Nesplní nová pravidla, a tak přejdou do černé ekonomiky,“ myslí si Jiří Pulz z České leasingové a finanční asociace.


Co se změní od června

klient může od smlouvy o úvěru odstoupit do 14 dnů od jejího podepsání

sankce za předčasné splacení může být maximálně 1 %. Při úvěrech kratších než rok jen 0,5 %

poskytovat úvěry bude moci jen člověk s maturitou nebo tříletou praxí, evidenci povede Česká obchodní inspekce

sjednotí se pravidla pro výpočet RPSN, bude muset obsahovat všechny poplatky spojené s poskytnu-tím úvěrů

úvěrová smlouva bude muset obsahovat víc údajů

Pokud klient podá námitku, že smlouva o úvěru neobsahovala všechny informace, začně se úvěr úročit jen sazbou 0,25 procenta ročně (diskontní sazba ČNB)

před poskytnutím úvěru musí firma posoudit, zda klient bude schopen splácet

všechny informace v úvěrové smlouvě musí být psány stejně výrazným a stejně velkým písmem

Zákon přinese řadu dalších změn. Výši úroků ani sankce za nesplácení sice neupravuje, ale stanoví přesná pravidla pro výpočet RPSN. To je sazba vyjadřující, kolik klient ročně přeplatí. Započítávají se do ní všechny poplatky spojené se získáním úvěrem.

Dnes ji totiž každý počítá jinak. Poukázala na to například analýza společnosti Člověk v tísni, která porovnávala výpočet RPSN  v osmi bankách. „Zjistili jsme obrovské rozdíly. Některé banky uvádějí jen poloviční RPSN, než ve skutečnosti účtují,“ řekl Tomáš Hůle, který na analýze pracoval.

Nový zákon má klientům zajistit hlavně dostatek informací o úvěru. Obsahuje seznam položek, které ve smlouvě musejí být. Kromě RPSN  a sankcí při nesplácení třeba i celkovou přeplacenou částku, výši a počet všech splátek. Všechna ustanovení musejí být psána stejně výrazným písmem. To se týká i informací předsmluvních, tedy i letáků.

Některé splátkové firmy, například Cetelem nebo Home Credit, už své smlouvy předělaly. Změny ale bude muset provést i řada bank.

Každá „špatná smlouva“ se totiž může jejímu tvůrci nepříjemné vymstít. Klient, který si všimne chyby, totiž dostane do rukou zbraň, již může využít ve svůj prospěch. „Nebude-li smlouva obsahovat veškeré zákonem dané informace, může klient podat námitku. Od té doby se mu bude úvěr úročit velmi nízkou sazbou,“ řekl Bartovský. Bude to diskontní sazba ČNB, která je aktuálně pouze 0,25 procenta ročně.

Úvěrové firmy nebudou moci udělovat přemrštěné sankce za předčasné splacení půjčky. Klient zaplatí maximálně procento z předčasně splacené části celkové výše úvěru. U krátkých úvěrů na dobu kratší než rok to je maximálně půl procenta. Zákon dá zároveň občanům právo do 14 dnů odstoupit od podepsané smlouvy.

Související